Zdobycie terenów północnych
1 Gdy usłyszał o tym Jabin, król Chasoru, posłał do Jobaba, króla Madonu, i do króla Szimronu, i do króla Akszafu, 2 a także do królów, którzy mieszkali w górach na północy i w Arabie, na południe od Kinneret, na Szefeli oraz na wyżynach Doru, na zachodzie, 3 Kananejczyków na wschodzie i zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów i Jebusytów w górach oraz Chiwwitów pod Hermonem w ziemi Mispa. 4 Wyruszyli więc, a z nimi całe ich wojsko z wielką liczbą koni i wozów – lud liczny jak piasek nad brzegiem morza. 5 Wszyscy ci królowie zebrali się, przybyli i rozłożyli razem obozem nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. 6 Wówczas Pan powiedział do Jozuego: Nie lękaj się ich, gdyż jutro o tej samej porze wobec Izraela Ja wydam ich wszystkich zgładzonych. Ich koniom podetniesz ścięgna, a ich rydwany spalisz. 7 Jozue więc, a wraz z nim cały zbrojny lud, nagle ich zaatakował nad wodami Merom. I napadli na nich. 8 Pan wydał ich w ręce Izraela. Pobili ich i ścigali aż do Wielkiego Sydonu i Misrefot-Maim i aż do doliny Mispa na wschodzie. Pobili ich i nikt nie pozostał przy życiu. 9 Jozue zaś postąpił z nimi tak, jak nakazał Pan. Ich koniom poprzecinał ścięgna, a ich rydwany spalił.
10 W tym czasie Jozue zawrócił i zdobył Chasor, a jego króla zabił mieczem, Chasor bowiem było uprzednio stolicą wszystkich tych królestw. 11 Wszystko, co żywe, pozabijali mieczem, wypełniając klątwę. Nikt nie pozostał żywy, a Chasor spalono. 12 Jozue zdobył wszystkie miasta tych królestw wraz z ich królami, i zabił ich ostrzem miecza, wypełniając klątwę zgodnie z nakazem Mojżesza, sługi Pana. 13 Izraelici nie spalili tylko miast położonych na wzgórzach, z wyjątkiem Chasor, które spalił Jozue. 14 Izraelici zagarnęli dla siebie wszystkie łupy z tych miast oraz bydło. Jednakże całą ludność pozabijali ostrzem miecza, dokonując całkowitej zagłady. Nikogo nie pozostawili przy życiu. 15 Jozue postąpił zgodnie z tym, co Pan nakazał swemu słudze, Mojżeszowi, a Mojżesz polecił Jozuemu. Nie zaniedbał niczego z tego, co Pan nakazał Mojżeszowi.
Tereny zdobyte przez Jozuego
16 Tak więc Jozue zdobył całą tę ziemię: góry, cały Negeb, całą ziemię Goszen, Szefelę, Arabę, krainę górską Izraela i równiny. 17 Od góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, aż do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. Wszystkich ich królów pojmał, pokonał i pozabijał. 18 Przez długi czas Jozue prowadził wojnę z tymi wszystkimi królami. 19 Poza Chiwwitami, mieszkańcami Gibeonu, żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami. Wszystkie inne zdobywali w walce. 20 Albowiem Pan to sprawił, że ich serca stały się harde i prowadzili wojnę z Izraelem, aby spadła na nich klątwa i nie doznali litości, i aby ich zgładzono, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Zagłada Anakitów
21 W tym czasie przybył Jozue i wyciął w pień Anakitów z gór: z Hebronu, z Debiru, z Anabu i z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Wraz z ich miastami Jozue obłożył ich klątwą. 22 Nikt z Anakitów nie pozostał w ziemi Izraelitów, a jedynie w Gazie, Gat i w Aszdodzie. 23 Tak Jozue zdobył całą tę ziemię, zgodnie z tym, co Pan zapowiedział Mojżeszowi. Następnie Jozue oddał ją w posiadanie Izraelowi, dzieląc ją według ich plemion. A ziemia ta odpoczęła od wojny.
Zdobycie terenów północnych
1 Gdy usłyszał o tym Jabin, król Chasoru, posłał do Jobaba, króla Madonu, i do króla Szimronu, i do króla Akszafu, 2 a także do królów, którzy mieszkali w górach na północy i w Arabie, na południe od Kinneret, na Szefeli oraz na wyżynach Doru, na zachodzie, 3 Kananejczyków na wschodzie i zachodzie, Amorytów, Chetytów, Peryzzytów i Jebusytów w górach oraz Chiwwitów pod Hermonem w ziemi Mispa. 4 Wyruszyli więc, a z nimi całe ich wojsko z wielką liczbą koni i wozów – lud liczny jak piasek nad brzegiem morza. 5 Wszyscy ci królowie zebrali się, przybyli i rozłożyli razem obozem nad wodami Merom, aby walczyć z Izraelem. 6 Wówczas Pan powiedział do Jozuego: Nie lękaj się ich, gdyż jutro o tej samej porze wobec Izraela Ja wydam ich wszystkich zgładzonych. Ich koniom podetniesz ścięgna, a ich rydwany spalisz. 7 Jozue więc, a wraz z nim cały zbrojny lud, nagle ich zaatakował nad wodami Merom. I napadli na nich. 8 Pan wydał ich w ręce Izraela. Pobili ich i ścigali aż do Wielkiego Sydonu i Misrefot-Maim i aż do doliny Mispa na wschodzie. Pobili ich i nikt nie pozostał przy życiu. 9 Jozue zaś postąpił z nimi tak, jak nakazał Pan. Ich koniom poprzecinał ścięgna, a ich rydwany spalił.
10 W tym czasie Jozue zawrócił i zdobył Chasor, a jego króla zabił mieczem, Chasor bowiem było uprzednio stolicą wszystkich tych królestw. 11 Wszystko, co żywe, pozabijali mieczem, wypełniając klątwę. Nikt nie pozostał żywy, a Chasor spalono. 12 Jozue zdobył wszystkie miasta tych królestw wraz z ich królami, i zabił ich ostrzem miecza, wypełniając klątwę zgodnie z nakazem Mojżesza, sługi Pana. 13 Izraelici nie spalili tylko miast położonych na wzgórzach, z wyjątkiem Chasor, które spalił Jozue. 14 Izraelici zagarnęli dla siebie wszystkie łupy z tych miast oraz bydło. Jednakże całą ludność pozabijali ostrzem miecza, dokonując całkowitej zagłady. Nikogo nie pozostawili przy życiu. 15 Jozue postąpił zgodnie z tym, co Pan nakazał swemu słudze, Mojżeszowi, a Mojżesz polecił Jozuemu. Nie zaniedbał niczego z tego, co Pan nakazał Mojżeszowi.
Tereny zdobyte przez Jozuego
16 Tak więc Jozue zdobył całą tę ziemię: góry, cały Negeb, całą ziemię Goszen, Szefelę, Arabę, krainę górską Izraela i równiny. 17 Od góry Chalak, która wznosi się ku Seirowi, aż do Baal-Gad w dolinie Libanu, u stóp góry Hermon. Wszystkich ich królów pojmał, pokonał i pozabijał. 18 Przez długi czas Jozue prowadził wojnę z tymi wszystkimi królami. 19 Poza Chiwwitami, mieszkańcami Gibeonu, żadne miasto nie zawarło pokoju z Izraelitami. Wszystkie inne zdobywali w walce. 20 Albowiem Pan to sprawił, że ich serca stały się harde i prowadzili wojnę z Izraelem, aby spadła na nich klątwa i nie doznali litości, i aby ich zgładzono, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Zagłada Anakitów
21 W tym czasie przybył Jozue i wyciął w pień Anakitów z gór: z Hebronu, z Debiru, z Anabu i z całego pogórza judzkiego i z całego pogórza izraelskiego. Wraz z ich miastami Jozue obłożył ich klątwą. 22 Nikt z Anakitów nie pozostał w ziemi Izraelitów, a jedynie w Gazie, Gat i w Aszdodzie. 23 Tak Jozue zdobył całą tę ziemię, zgodnie z tym, co Pan zapowiedział Mojżeszowi. Następnie Jozue oddał ją w posiadanie Izraelowi, dzieląc ją według ich plemion. A ziemia ta odpoczęła od wojny.