Lud Izraela zdobywa Ziemię Obiecaną
Jozue nowym przywódcą Izraela
1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan przemówił do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: 2 Mojżesz, Mój sługa, umarł. Wstań więc i przepraw się przez Jordan wraz z całym tym ludem do ziemi, którą daję Izraelitom. 3 Daję wam każde miejsce, po którym przejdzie wasza stopa, tak jak obiecałem Mojżeszowi. 4 Od pustyni i Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza na zachodzie będzie waszym krajem.
5 Nie ostoi się nikt wobec ciebie przez wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie porzucę cię ani nie opuszczę. 6 Bądź mocny i dzielny, ponieważ Ty sprawisz, że ziemia, którą obiecałem ich przodkom, stanie się własnością tego ludu. 7 Tylko bądź mocny i dzielny, aby strzec i wypełniać całe Prawo, które nakazał ci Mojżesz, Mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, by wiodło ci się we wszystkim, czego się podejmiesz. 8 Niech ta Księga Prawa nie schodzi z twoich ust. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś przestrzegał wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem będzie ci się wiodło na twej drodze i osiągniesz to, co zamierzyłeś. 9 Rozkazałem ci przecież: Bądź mocny i dzielny! Nie bój się i nie przerażaj, ponieważ z tobą jest Pan, twój Bóg, dokądkolwiek się udasz.
Przygotowanie do wkroczenia do Ziemi Obiecanej
10 Wtedy Jozue nakazał przełożonym ludu: 11 Przejdźcie przez środek obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywość na drogę, ponieważ za trzy dni przekroczycie ten oto Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, wasz Bóg, daje wam w posiadanie. 12 Rubenitom zaś, Gadytom i połowie szczepu Manassesa Jozue powiedział: 13 Wspomnijcie na rozkaz, Mojżesza, sługi Pana, gdy wam powiedział, że Pan, wasz Bóg, dał wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. 14 Wasze kobiety i dzieci oraz mienie niech pozostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam z tamtej strony Jordanu. Natomiast wszyscy wasi dzielni wojownicy w pełni uzbrojeni mają się przeprawić na czele waszych braci i im pomóc, 15 dopóki Pan nie da odpoczynku waszym braciom tak jak wam i dopóki oni także nie wezmą w posiadanie ziemi, którą Pan, wasz Bóg, im daje. Wtedy będziecie mogli wrócić do ziemi, która jest waszym dziedzictwem, a którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, za Jordanem na wschodzie. 16 I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. 17 Jak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy słuchać ciebie. Oby tylko Pan, twój Bóg, był z tobą, tak jak był z Mojżeszem. 18 Każdy, kto sprzeciwi się tobie i nie będzie słuchał twego słowa we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i dzielny.
Lud Izraela zdobywa Ziemię Obiecaną
Jozue nowym przywódcą Izraela
1 Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, Pan przemówił do Jozuego, syna Nuna, pomocnika Mojżesza: 2 Mojżesz, Mój sługa, umarł. Wstań więc i przepraw się przez Jordan wraz z całym tym ludem do ziemi, którą daję Izraelitom. 3 Daję wam każde miejsce, po którym przejdzie wasza stopa, tak jak obiecałem Mojżeszowi. 4 Od pustyni i Libanu aż do Wielkiej Rzeki, rzeki Eufrat, cała ziemia Chetytów aż do Wielkiego Morza na zachodzie będzie waszym krajem.
5 Nie ostoi się nikt wobec ciebie przez wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie porzucę cię ani nie opuszczę. 6 Bądź mocny i dzielny, ponieważ Ty sprawisz, że ziemia, którą obiecałem ich przodkom, stanie się własnością tego ludu. 7 Tylko bądź mocny i dzielny, aby strzec i wypełniać całe Prawo, które nakazał ci Mojżesz, Mój sługa. Nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, by wiodło ci się we wszystkim, czego się podejmiesz. 8 Niech ta Księga Prawa nie schodzi z twoich ust. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś przestrzegał wszystkiego, co w niej jest napisane. Wtedy bowiem będzie ci się wiodło na twej drodze i osiągniesz to, co zamierzyłeś. 9 Rozkazałem ci przecież: Bądź mocny i dzielny! Nie bój się i nie przerażaj, ponieważ z tobą jest Pan, twój Bóg, dokądkolwiek się udasz.
Przygotowanie do wkroczenia do Ziemi Obiecanej
10 Wtedy Jozue nakazał przełożonym ludu: 11 Przejdźcie przez środek obozu i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywość na drogę, ponieważ za trzy dni przekroczycie ten oto Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, wasz Bóg, daje wam w posiadanie. 12 Rubenitom zaś, Gadytom i połowie szczepu Manassesa Jozue powiedział: 13 Wspomnijcie na rozkaz, Mojżesza, sługi Pana, gdy wam powiedział, że Pan, wasz Bóg, dał wam odpoczynek i dał wam tę ziemię. 14 Wasze kobiety i dzieci oraz mienie niech pozostaną w ziemi, którą Mojżesz dał wam z tamtej strony Jordanu. Natomiast wszyscy wasi dzielni wojownicy w pełni uzbrojeni mają się przeprawić na czele waszych braci i im pomóc, 15 dopóki Pan nie da odpoczynku waszym braciom tak jak wam i dopóki oni także nie wezmą w posiadanie ziemi, którą Pan, wasz Bóg, im daje. Wtedy będziecie mogli wrócić do ziemi, która jest waszym dziedzictwem, a którą dał wam Mojżesz, sługa Pana, za Jordanem na wschodzie. 16 I odpowiedzieli Jozuemu: Wszystko, co nam rozkazałeś, uczynimy i dokądkolwiek nas poślesz, pójdziemy. 17 Jak byliśmy we wszystkim posłuszni Mojżeszowi, tak będziemy słuchać ciebie. Oby tylko Pan, twój Bóg, był z tobą, tak jak był z Mojżeszem. 18 Każdy, kto sprzeciwi się tobie i nie będzie słuchał twego słowa we wszystkim, co mu rozkażesz, poniesie śmierć. Tylko bądź mocny i dzielny.