Złość Sofara
1 Sofar z Naamy zaś odpowiedział:
2 Kłębią się we mnie myśli,
gdyż czuję silne wzburzenie.
3 Słyszę pouczenie, które mnie znieważa,
tak jak rozumiem, odpowiadam.
Grzesznika nie ominie kara
4 Czy nie wiesz tego, że od wieków,
odkąd umieszczono człowieka na ziemi,
5 krótka jest chwała grzeszników,
a radość obłudnika jest chwilowa?
6 Choćby jego pycha sięgała niebios,
a jego głowa dotykała obłoków,
7 zniszczeje w końcu jak jego odchody,
a ci, którzy go widzieli, spytają: Gdzie jest?
8 Jak sen uleci i go nie znajdą,
przeminie jak nocna zjawa.
9 Oko, które go widziało, już go nie ujrzy,
i nie zobaczy go więcej jego miejsce.
10 Jego synowie wynagrodzą krzywdy ubogich,
a jego ręce zwrócą to, co wydarł.
11 Jego kości, tak pełne młodzieńczej siły,
spoczną razem z nim w prochu.
12 Choć słodkie jest zło w jego ustach,
ukrywa je pod swym językiem,
13 zachowuje je i nie wypuszcza,
zatrzymuje na podniebieniu.
14 A pokarm przewraca mu się w środku
i w jego wnętrzu staje się jadem żmii.
15 Bogactwa, które połknął, musi zwrócić,
Bóg wyrzuci je z jego brzucha.
16 Ssać będzie jad żmii,
zabije go język gada.
17 Nie będzie patrzył na strumienie,
na rzeki miodem i mlekiem płynące.
18 Zwróci swoją zdobycz, bo nie może jej strawić,
choć zdobył dobra, nie nacieszy się nimi.
19 Niszczył bowiem i opuszczał ubogich,
zagarnął dom, którego nie zbudował.
20 Nie zazna spokoju w swym wnętrzu
i nie uratują go jego skarby.
21 Nic nie ujdzie przed jego żarłocznością,
dlatego jego dobra są krótkotrwałe.
22 Mimo swego dostatku będzie się dręczył
i spadnie na niego bezmiar nieszczęścia.
23 A gdy swój brzuch będzie napełniał,
Bóg ześle na niego żar swego gniewu
i rozleją się w nim wnętrzności.
24 Jeżeli ucieknie przed żelazną zbroją,
przeszyje go miedziana strzała.
25 Wyciągnie ją, z jego grzbietu wyjdzie
ostrze błyszczące od żółci
– ogarnie go strach.
26 Wszystkie ciemności spowiją jego skarby,
strawi go ogień przez nikogo niewzniecony
i pochłonie wszystko, co ocalało w jego namiocie.
27 Niebiosa odsłonią jego nieprawość
i ziemia powstanie przeciw niemu.
28 Zostaną zabrane plony jego domu,
rozpłyną się w dzień Bożego gniewu.
29 Oto cząstka, którą otrzyma grzesznik od Boga,
takie dziedzictwo On mu przeznaczył.
Złość Sofara
1 Sofar z Naamy zaś odpowiedział:
2 Kłębią się we mnie myśli,
gdyż czuję silne wzburzenie.
3 Słyszę pouczenie, które mnie znieważa,
tak jak rozumiem, odpowiadam.
Grzesznika nie ominie kara
4 Czy nie wiesz tego, że od wieków,
odkąd umieszczono człowieka na ziemi,
5 krótka jest chwała grzeszników,
a radość obłudnika jest chwilowa?
6 Choćby jego pycha sięgała niebios,
a jego głowa dotykała obłoków,
7 zniszczeje w końcu jak jego odchody,
a ci, którzy go widzieli, spytają: Gdzie jest?
8 Jak sen uleci i go nie znajdą,
przeminie jak nocna zjawa.
9 Oko, które go widziało, już go nie ujrzy,
i nie zobaczy go więcej jego miejsce.
10 Jego synowie wynagrodzą krzywdy ubogich,
a jego ręce zwrócą to, co wydarł.
11 Jego kości, tak pełne młodzieńczej siły,
spoczną razem z nim w prochu.
12 Choć słodkie jest zło w jego ustach,
ukrywa je pod swym językiem,
13 zachowuje je i nie wypuszcza,
zatrzymuje na podniebieniu.
14 A pokarm przewraca mu się w środku
i w jego wnętrzu staje się jadem żmii.
15 Bogactwa, które połknął, musi zwrócić,
Bóg wyrzuci je z jego brzucha.
16 Ssać będzie jad żmii,
zabije go język gada.
17 Nie będzie patrzył na strumienie,
na rzeki miodem i mlekiem płynące.
18 Zwróci swoją zdobycz, bo nie może jej strawić,
choć zdobył dobra, nie nacieszy się nimi.
19 Niszczył bowiem i opuszczał ubogich,
zagarnął dom, którego nie zbudował.
20 Nie zazna spokoju w swym wnętrzu
i nie uratują go jego skarby.
21 Nic nie ujdzie przed jego żarłocznością,
dlatego jego dobra są krótkotrwałe.
22 Mimo swego dostatku będzie się dręczył
i spadnie na niego bezmiar nieszczęścia.
23 A gdy swój brzuch będzie napełniał,
Bóg ześle na niego żar swego gniewu
i rozleją się w nim wnętrzności.
24 Jeżeli ucieknie przed żelazną zbroją,
przeszyje go miedziana strzała.
25 Wyciągnie ją, z jego grzbietu wyjdzie
ostrze błyszczące od żółci
– ogarnie go strach.
26 Wszystkie ciemności spowiją jego skarby,
strawi go ogień przez nikogo niewzniecony
i pochłonie wszystko, co ocalało w jego namiocie.
27 Niebiosa odsłonią jego nieprawość
i ziemia powstanie przeciw niemu.
28 Zostaną zabrane plony jego domu,
rozpłyną się w dzień Bożego gniewu.
29 Oto cząstka, którą otrzyma grzesznik od Boga,
takie dziedzictwo On mu przeznaczył.