Hiob broni swej niewinności
1 Hiob zaś odpowiedział:
2 Z pewnością jesteście znaczącymi ludźmi
i wraz z wami umrze mądrość.
3 Ale i ja mam rozum jak wy
i wcale nie jestem od was gorszy.
Kto nie zna tych rzeczy?
4 Staję się pośmiewiskiem dla mego przyjaciela,
gdy wzywam Boga, by mi odpowiedział.
Pośmiewiskiem jest sprawiedliwy i czysty.
5 Gardzi nieszczęściem, kto jest pewny siebie,
popychają tego, kto się chwieje.
6 Spokojnie stoją namioty grabieżców,
bezpieczni są ci, którzy drażnią Boga
i mają Go na każde skinienie.
Hiob jest świadomy działania Boga
7 Jednak spytaj zwierząt, a one cię pouczą,
i ptactwa podniebnego, a ono ci powie.
8 Przemów do ziemi, a ona cię pouczy,
i ryby morskie będą ci opowiadać.
9 Kto nie pozna w tym wszystkim,
że ręka Pana to uczyniła?
10 W Jego ręku jest tchnienie wszystkiego, co żyje,
i duch każdego człowieka.
11 Czy ucho nie rozróżnia słów,
jak podniebienie smaku pokarmów?
12 Czy mądrość nie należy do starszych,
czy długie życie nie daje roztropności?
13 Lecz tylko On ma mądrość i moc,
Jego jest roztropność i rada.
14 Jeśli On zburzy, nikt nie odbuduje,
jeśli On zamknie, nikt nie otworzy.
15 Jeśli wstrzyma wody, one wysychają,
jeśli je wypuści, pustoszą ziemię.
16 W Nim jest moc i mądrość,
do Niego należy zwiedziony i zwodzący.
17 On radców odziera z rozumu,
a sędziów czyni głupcami.
18 Rozrywa oznaki władzy królów
i przepasuje ich biodra sznurem.
19 On kapłanom każe iść boso
i powala największych mocarzy.
20 Odejmuje mowę doświadczonym mówcom,
a starcom odbiera rozsądek.
21 Pogardę wylewa na książęta
i pas mocarzy rozluźnia.
22 Odsłania tajemnice ukryte w ciemnościach,
a cień śmierci wyprowadza na światło.
23 On narody wywyższa i wytraca,
pozwala im na podboje i sprowadza klęskę.
24 Odbiera rozum wodzom ludu ziemi
i każe im błądzić po bezdrożach pustyni.
25 Chodzą po omacku w ciemności,
sprawia, że zataczają się jak pijani.
Hiob broni swej niewinności
1 Hiob zaś odpowiedział:
2 Z pewnością jesteście znaczącymi ludźmi
i wraz z wami umrze mądrość.
3 Ale i ja mam rozum jak wy
i wcale nie jestem od was gorszy.
Kto nie zna tych rzeczy?
4 Staję się pośmiewiskiem dla mego przyjaciela,
gdy wzywam Boga, by mi odpowiedział.
Pośmiewiskiem jest sprawiedliwy i czysty.
5 Gardzi nieszczęściem, kto jest pewny siebie,
popychają tego, kto się chwieje.
6 Spokojnie stoją namioty grabieżców,
bezpieczni są ci, którzy drażnią Boga
i mają Go na każde skinienie.
Hiob jest świadomy działania Boga
7 Jednak spytaj zwierząt, a one cię pouczą,
i ptactwa podniebnego, a ono ci powie.
8 Przemów do ziemi, a ona cię pouczy,
i ryby morskie będą ci opowiadać.
9 Kto nie pozna w tym wszystkim,
że ręka Pana to uczyniła?
10 W Jego ręku jest tchnienie wszystkiego, co żyje,
i duch każdego człowieka.
11 Czy ucho nie rozróżnia słów,
jak podniebienie smaku pokarmów?
12 Czy mądrość nie należy do starszych,
czy długie życie nie daje roztropności?
13 Lecz tylko On ma mądrość i moc,
Jego jest roztropność i rada.
14 Jeśli On zburzy, nikt nie odbuduje,
jeśli On zamknie, nikt nie otworzy.
15 Jeśli wstrzyma wody, one wysychają,
jeśli je wypuści, pustoszą ziemię.
16 W Nim jest moc i mądrość,
do Niego należy zwiedziony i zwodzący.
17 On radców odziera z rozumu,
a sędziów czyni głupcami.
18 Rozrywa oznaki władzy królów
i przepasuje ich biodra sznurem.
19 On kapłanom każe iść boso
i powala największych mocarzy.
20 Odejmuje mowę doświadczonym mówcom,
a starcom odbiera rozsądek.
21 Pogardę wylewa na książęta
i pas mocarzy rozluźnia.
22 Odsłania tajemnice ukryte w ciemnościach,
a cień śmierci wyprowadza na światło.
23 On narody wywyższa i wytraca,
pozwala im na podboje i sprowadza klęskę.
24 Odbiera rozum wodzom ludu ziemi
i każe im błądzić po bezdrożach pustyni.
25 Chodzą po omacku w ciemności,
sprawia, że zataczają się jak pijani.