Wesele w Kanie
1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2 Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. 3 A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: Wina nie mają. 4 Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. 5 Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. 6 A stało tam sześć kamiennych stągwi, używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. 8 Następnie polecił im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. 9 A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli – zawołał pana młodego. 10 Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. 11 Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
12 Potem udał się ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i pozostał tam przez kilka dni.
Oczyszczenie świątyni
(Mt 21,12-13Mk 11,15-17Łk 19,45-46)
13 Gdy zbliżała się Pascha żydowska, Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni zastał sprzedających woły, owce i i gołębie oraz siedzących bankierów. 15 Wówczas splótł sobie bicz ze sznurów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniającym, a stoły powywracał. 16 Do sprzedawców gołębi natomiast powiedział: Zabierzcie je stąd! Z domu Mojego Ojca nie czyńcie targowiska! 17 Wtedy Jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane: Gorliwość o dom Twój pożre Mnie . 18 Żydzi zaś zapytali: Jakim znakiem potwierdzisz nam, że masz prawo to czynić? 19 Jezus oznajmił: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. 20 Wówczas Żydzi powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni ją odbudujesz? 21 On jednak mówił o świątyni swojego ciała. 22 Gdy więc zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które Jezus powiedział.
Jezus zna wszystkich ludzi
23 W Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Niego. 24 Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje.
Wesele w Kanie
1 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. 2 Na wesele zaproszono też Jezusa i Jego uczniów. 3 A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do Niego: Wina nie mają. 4 Odpowiedział jej Jezus: Czego chcesz ode Mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła Moja godzina. 5 Wtedy Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie to, co wam powie. 6 A stało tam sześć kamiennych stągwi, używanych do obrzędowych obmyć żydowskich. Każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. 7 Wówczas Jezus powiedział do nich: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. 8 Następnie polecił im: Zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. I zanieśli. 9 A gdy gospodarz wesela spróbował wody, która stała się winem – a nie wiedział, skąd jest, słudzy zaś, którzy czerpali wodę, wiedzieli – zawołał pana młodego. 10 Powiedział do niego: Każdy człowiek najpierw podaje dobre wino, a gdy sobie popiją, gorsze. Ty natomiast dobre wino zachowałeś aż do tej pory. 11 Ten pierwszy ze znaków Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej. Ukazał swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
12 Potem udał się ze swoją matką, braćmi i uczniami do Kafarnaum i pozostał tam przez kilka dni.
Oczyszczenie świątyni
(Mt 21,12-13Mk 11,15-17Łk 19,45-46)
13 Gdy zbliżała się Pascha żydowska, Jezus udał się do Jerozolimy. 14 W świątyni zastał sprzedających woły, owce i i gołębie oraz siedzących bankierów. 15 Wówczas splótł sobie bicz ze sznurów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniającym, a stoły powywracał. 16 Do sprzedawców gołębi natomiast powiedział: Zabierzcie je stąd! Z domu Mojego Ojca nie czyńcie targowiska! 17 Wtedy Jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane: Gorliwość o dom Twój pożre Mnie . 18 Żydzi zaś zapytali: Jakim znakiem potwierdzisz nam, że masz prawo to czynić? 19 Jezus oznajmił: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. 20 Wówczas Żydzi powiedzieli: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni ją odbudujesz? 21 On jednak mówił o świątyni swojego ciała. 22 Gdy więc zmartwychwstał, Jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił, i uwierzyli Pismu i słowom, które Jezus powiedział.
Jezus zna wszystkich ludzi
23 W Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Niego. 24 Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał 25 i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje.