Proroctwo dla Barucha
1 Takie słowo wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, który spisał te słowa w księdze pod dyktando Jeremiasza, w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy: 2 Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu: 3 Mówisz: Biada mi! Pan bowiem dodaje smutek do mojego bólu. Wyczerpało mnie moje wzdychanie i nie mogę znaleźć wytchnienia. 4 Tak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto co Ja zbudowałem – burzę, co Ja zasadziłem – wyrywam; taki jest cały ten kraj. 5 A ty szukasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie szukaj! Bo oto Ja sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Pana. Tobie zaś daję twoje życie jako zdobycz, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.
Proroctwo dla Barucha
1 Takie słowo wypowiedział prorok Jeremiasz do Barucha, syna Neriasza, który spisał te słowa w księdze pod dyktando Jeremiasza, w czwartym roku Jojakima, syna Jozjasza, króla Judy: 2 Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do ciebie, Baruchu: 3 Mówisz: Biada mi! Pan bowiem dodaje smutek do mojego bólu. Wyczerpało mnie moje wzdychanie i nie mogę znaleźć wytchnienia. 4 Tak mu powiesz: Tak mówi Pan: Oto co Ja zbudowałem – burzę, co Ja zasadziłem – wyrywam; taki jest cały ten kraj. 5 A ty szukasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie szukaj! Bo oto Ja sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Pana. Tobie zaś daję twoje życie jako zdobycz, wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.