Wyrocznia Jeremiasza przeciwko ucieczce do Egiptu
1 Wszyscy dowódcy wojsk, Jochanan, syn Kareacha, i Jezaniasz, syn Hoszajasza, wraz z całym ludem, od najmniejszego do największego, przyszli 2 i powiedzieli do proroka Jeremiasza: Niech dotrze – prosimy – nasza prośba do ciebie! Módl się za nami do Pana, twojego Boga, za tę całą resztę, gdyż z mnóstwa pozostało nas niewielu, jak to nas widzisz na własne oczy! 3 Niech Pan, twój Bóg, wskaże drogę, którą mamy iść, i powie, co mamy zrobić. 4 Prorok Jeremiasz odpowiedział im: Usłyszałem! Oto pomodlę się do Pana, waszego Boga, zgodnie z waszymi słowami. Każde słowo, jakim Pan wam odpowie, wam ogłoszę. Nie ukryję przed wami żadnego słowa. 5 Oni zaś odpowiedzieli Jeremiaszowi: Niech Pan będzie między nami świadkiem prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z całym słowem, jakie Pan, twój Bóg prześle nam przez ciebie. 6 Czy będzie dobre, czy złe, to posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, żeby się nam powodziło, gdy posłuchamy głosu Pana, naszego Boga.
7 Po upływie dziesięciu dni słowo Pana doszło Jeremiasza. 8 Wezwał więc Jochanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, oraz cały lud, od najmniejszego do największego. 9 Następnie powiedział im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie wysłaliście, abym przedłożył waszą prośbę przed Jego obliczem: 10 Jeśli na stałe pozostaniecie w tym kraju, to odbuduję was, a nie zburzę, zasadzę was, a nie wyrwę, gdyż żałuję nieszczęścia, które na was sprowadziłem. 11 Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie, nie bójcie się go – wyrocznia Pana – bo Ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. 12 Okażę wam miłosierdzie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam powrócić do waszej ziemi. 13 Jednak jeśli powiecie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga: Nie będziemy mieszkać w tym kraju, 14 lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy widzieć wojny ani nie będziemy słyszeć odgłosu trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba, i tam zamieszkamy, 15 to teraz posłuchajcie słowa Pana, reszto z Judy! Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeśli naprawdę zwrócicie swoje twarze, by pójść do Egiptu, i udacie się, by tam zamieszkać, 16 to dosięgnie was tam, w ziemi egipskiej, miecz, którego się boicie, a głód, którego się obawiacie, podąży za wami do Egiptu. I tam poumieracie. 17 Wszyscy ludzie, którzy zwrócą swoje twarze, by pójść do Egiptu, żeby tam zamieszkać, zginą od miecza, głodu i zarazy. Nie pozostanie po nich nikt, kto by ocalał ani uszedł przed nieszczęściem, jakie Ja na nich sprowadzę.
18 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak wylał się Mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak będzie wylane Moje oburzenie na was, gdy udacie się do Egiptu. Staniecie się przekleństwem, przedmiotem zgrozy, złorzeczenia i hańby. Nie zobaczycie już więcej tego miejsca. 19 Pan powiedział do was, reszto z Judy: Nie udawajcie się do Egiptu! Dobrze zapamiętajcie, że ostrzegłem was dzisiaj. 20 Zwodziliście bowiem samych siebie, gdy wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc: Módl się za nami do Pana, naszego Boga, i zgodnie ze wszystkim, co powie Pan, nasz Bóg, oznajmij nam, a my tak postąpimy. 21 Oznajmiłem wam dzisiaj, ale nie posłuchaliście głosu Pana, waszego Boga, w tym wszystkim, z czym wysłał Mnie do was. 22 Teraz zaś dobrze wiedzcie, że zginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, do którego pragniecie się udać, by tam przebywać.
Wyrocznia Jeremiasza przeciwko ucieczce do Egiptu
1 Wszyscy dowódcy wojsk, Jochanan, syn Kareacha, i Jezaniasz, syn Hoszajasza, wraz z całym ludem, od najmniejszego do największego, przyszli 2 i powiedzieli do proroka Jeremiasza: Niech dotrze – prosimy – nasza prośba do ciebie! Módl się za nami do Pana, twojego Boga, za tę całą resztę, gdyż z mnóstwa pozostało nas niewielu, jak to nas widzisz na własne oczy! 3 Niech Pan, twój Bóg, wskaże drogę, którą mamy iść, i powie, co mamy zrobić. 4 Prorok Jeremiasz odpowiedział im: Usłyszałem! Oto pomodlę się do Pana, waszego Boga, zgodnie z waszymi słowami. Każde słowo, jakim Pan wam odpowie, wam ogłoszę. Nie ukryję przed wami żadnego słowa. 5 Oni zaś odpowiedzieli Jeremiaszowi: Niech Pan będzie między nami świadkiem prawdziwym i wiernym, że postąpimy zgodnie z całym słowem, jakie Pan, twój Bóg prześle nam przez ciebie. 6 Czy będzie dobre, czy złe, to posłuchamy głosu Pana, naszego Boga, do którego cię wysyłamy, żeby się nam powodziło, gdy posłuchamy głosu Pana, naszego Boga.
7 Po upływie dziesięciu dni słowo Pana doszło Jeremiasza. 8 Wezwał więc Jochanana, syna Kareacha, i wszystkich dowódców wojsk, którzy byli z nim, oraz cały lud, od najmniejszego do największego. 9 Następnie powiedział im: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, do którego mnie wysłaliście, abym przedłożył waszą prośbę przed Jego obliczem: 10 Jeśli na stałe pozostaniecie w tym kraju, to odbuduję was, a nie zburzę, zasadzę was, a nie wyrwę, gdyż żałuję nieszczęścia, które na was sprowadziłem. 11 Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie, nie bójcie się go – wyrocznia Pana – bo Ja jestem z wami, aby was wybawić i aby was wyrwać z jego ręki. 12 Okażę wam miłosierdzie, tak że on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam powrócić do waszej ziemi. 13 Jednak jeśli powiecie, nie słuchając głosu Pana, waszego Boga: Nie będziemy mieszkać w tym kraju, 14 lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie będziemy widzieć wojny ani nie będziemy słyszeć odgłosu trąby, ani nie będziemy łaknąć chleba, i tam zamieszkamy, 15 to teraz posłuchajcie słowa Pana, reszto z Judy! Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jeśli naprawdę zwrócicie swoje twarze, by pójść do Egiptu, i udacie się, by tam zamieszkać, 16 to dosięgnie was tam, w ziemi egipskiej, miecz, którego się boicie, a głód, którego się obawiacie, podąży za wami do Egiptu. I tam poumieracie. 17 Wszyscy ludzie, którzy zwrócą swoje twarze, by pójść do Egiptu, żeby tam zamieszkać, zginą od miecza, głodu i zarazy. Nie pozostanie po nich nikt, kto by ocalał ani uszedł przed nieszczęściem, jakie Ja na nich sprowadzę.
18 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Jak wylał się Mój gniew i oburzenie na mieszkańców Jerozolimy, tak będzie wylane Moje oburzenie na was, gdy udacie się do Egiptu. Staniecie się przekleństwem, przedmiotem zgrozy, złorzeczenia i hańby. Nie zobaczycie już więcej tego miejsca. 19 Pan powiedział do was, reszto z Judy: Nie udawajcie się do Egiptu! Dobrze zapamiętajcie, że ostrzegłem was dzisiaj. 20 Zwodziliście bowiem samych siebie, gdy wysłaliście mnie do Pana, waszego Boga, mówiąc: Módl się za nami do Pana, naszego Boga, i zgodnie ze wszystkim, co powie Pan, nasz Bóg, oznajmij nam, a my tak postąpimy. 21 Oznajmiłem wam dzisiaj, ale nie posłuchaliście głosu Pana, waszego Boga, w tym wszystkim, z czym wysłał Mnie do was. 22 Teraz zaś dobrze wiedzcie, że zginiecie od miecza, głodu i zarazy w miejscu, do którego pragniecie się udać, by tam przebywać.