Kolejne zapowiedzi odnowy
1 I ponownie doszło do Jeremiasza, gdy nadal był zamknięty na dziedzińcu straży, następujące słowo Pana: 2 Tak mówi Pan, który ją stworzył, Pan, który ją ukształtował, żeby ją utwierdzić. Jego imię jest Pan. 3 Wzywaj Mnie, a Ja ci odpowiem i oznajmię ci rzeczy wielkie i niepojęte, których nie znasz!
4 Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, o domach tego miasta i o domach królów Judy, które są burzone, chociaż są wały, i od miecza: 5 Przybywają, by walczyć z Chaldejczykami, by napełnić je trupami ludzi, których poraziłem w Moim gniewie oraz zapalczywości, gdy zakryłem Moje oblicze przed tym miastem z powodu ich całego zła. 6 Oto Ja sprawię, że zabliźnią się jej rany, uzdrowię i uleczę, objawię im bogactwo pokoju i prawdy. 7 Odmienię los Judy i los Izraela. Odbuduję ich tak, jak było na początku. 8 Oczyszczę ich ze wszystkich win, którymi zgrzeszyli przeciwko Mnie. Przebaczę im wszystkie przestępstwa, którymi zgrzeszyli przeciwko Mnie i którymi wypowiedzieli Mi posłuszeństwo. 9 I będzie Mi ona radością, chwałą i ozdobą wśród wszystkich narodów ziemi. Gdy one usłyszą o całym dobru, które im wyświadczyłem, to przerażą się i zadrżą z powodu całego dobra i z powodu wszelkiej pomyślności, które Ja im okazałem.
10 Tak mówi Pan: Jeszcze na tym miejscu – o którym mówicie: Jest ono opustoszałe, pozbawione ludzi i zwierząt – w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy, które są spustoszone, pozbawione ludzi, mieszkańców i zwierząt, będzie się słyszeć 11 głos wesela i głos radości, głos pana młodego i głos panny młodej, głos mówiących, którzy przychodzą do domu Pana, by złożyć ofiarę dziękczynną: Wysławiajcie Pana Zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Odmienię bowiem los tej ziemi tak, jak było na początku – mówi Pan.
12 Tak mówi Pan Zastępów: Na tym miejscu opustoszałym – pozbawionym zarówno ludzi, jak i zwierząt – i we wszystkich jego miastach będą jeszcze osady dla pasterzy, prowadzących trzodę na spoczynek. 13 W miastach pogórza, w miastach Szefeli, w miastach Negebu, w ziemi Beniamina, i w okolicy Jerozolimy oraz w miastach Judy będą jeszcze przechodzić trzody pod ręką tego, który liczy – mówi Pan.
Wieczne przymierza Pana z Dawidem
14 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – gdy spełnię dobre słowo, które zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. 15 W tych dniach i w tym czasie spowoduję, że wyrośnie Dawidowi odrośl sprawiedliwa. Będzie czynić prawo i sprawiedliwość w kraju. 16 W tych dniach Juda zostanie zbawiony, a Jerozolima zamieszka bezpiecznie. W ten sposób będą ją nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
17 Tak bowiem mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi osoby zasiadającej na tronie domu Izraela. 18 Kapłanom-lewitom nie zabraknie przed Moim obliczem osoby przynoszącej ofiary całopalne, spalającej ofiary pokarmowe oraz składającej ofiary przez wszystkie dni.
19 Doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana: 20 Tak mówi Pan: Jeśli zdołacie zerwać Moje przymierze z dniem i Moje przymierze z nocą tak, by nie było ani dnia, ani nocy we właściwym czasie, 21 to będzie także zerwane Moje przymierze z Dawidem, Moim sługą, tak, by nie miał syna panującego na jego tronie, oraz z kapłanami-lewitami, Moimi sługami. 22 Jak niepoliczalny jest zastęp niebiański ani niezmierzalny piasek morski, tak Ja pomnożę potomstwo Dawida, Mojego sługi, oraz lewitów, którzy Mi służą.
23 Doszło Jeremiasza następujące słowo Pana: 24 Czy nie zauważyłeś, co ten lud twierdzi: Dwa rody, które Pan wybrał – już je odrzucił. Wzgardzili Moim ludem, żeby nie był już więcej narodem w ich mniemaniu.
25 Tak mówi Pan: Jeśli nie istnieje Moje przymierze z dniem i z nocą ani nie ustanowiłem praw niebios i ziemi, 26 to również wzgardzę potomstwem Jakuba i Dawida, Mojego sługi, tak że nie wezmę spośród jego potomstwa władców nad potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odmienię bowiem ich los i ulituję się nad nimi.
Kolejne zapowiedzi odnowy
1 I ponownie doszło do Jeremiasza, gdy nadal był zamknięty na dziedzińcu straży, następujące słowo Pana: 2 Tak mówi Pan, który ją stworzył, Pan, który ją ukształtował, żeby ją utwierdzić. Jego imię jest Pan. 3 Wzywaj Mnie, a Ja ci odpowiem i oznajmię ci rzeczy wielkie i niepojęte, których nie znasz!
4 Tak bowiem mówi Pan, Bóg Izraela, o domach tego miasta i o domach królów Judy, które są burzone, chociaż są wały, i od miecza: 5 Przybywają, by walczyć z Chaldejczykami, by napełnić je trupami ludzi, których poraziłem w Moim gniewie oraz zapalczywości, gdy zakryłem Moje oblicze przed tym miastem z powodu ich całego zła. 6 Oto Ja sprawię, że zabliźnią się jej rany, uzdrowię i uleczę, objawię im bogactwo pokoju i prawdy. 7 Odmienię los Judy i los Izraela. Odbuduję ich tak, jak było na początku. 8 Oczyszczę ich ze wszystkich win, którymi zgrzeszyli przeciwko Mnie. Przebaczę im wszystkie przestępstwa, którymi zgrzeszyli przeciwko Mnie i którymi wypowiedzieli Mi posłuszeństwo. 9 I będzie Mi ona radością, chwałą i ozdobą wśród wszystkich narodów ziemi. Gdy one usłyszą o całym dobru, które im wyświadczyłem, to przerażą się i zadrżą z powodu całego dobra i z powodu wszelkiej pomyślności, które Ja im okazałem.
10 Tak mówi Pan: Jeszcze na tym miejscu – o którym mówicie: Jest ono opustoszałe, pozbawione ludzi i zwierząt – w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy, które są spustoszone, pozbawione ludzi, mieszkańców i zwierząt, będzie się słyszeć 11 głos wesela i głos radości, głos pana młodego i głos panny młodej, głos mówiących, którzy przychodzą do domu Pana, by złożyć ofiarę dziękczynną: Wysławiajcie Pana Zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Odmienię bowiem los tej ziemi tak, jak było na początku – mówi Pan.
12 Tak mówi Pan Zastępów: Na tym miejscu opustoszałym – pozbawionym zarówno ludzi, jak i zwierząt – i we wszystkich jego miastach będą jeszcze osady dla pasterzy, prowadzących trzodę na spoczynek. 13 W miastach pogórza, w miastach Szefeli, w miastach Negebu, w ziemi Beniamina, i w okolicy Jerozolimy oraz w miastach Judy będą jeszcze przechodzić trzody pod ręką tego, który liczy – mówi Pan.
Wieczne przymierza Pana z Dawidem
14 Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – gdy spełnię dobre słowo, które zapowiedziałem domowi Izraela i domowi Judy. 15 W tych dniach i w tym czasie spowoduję, że wyrośnie Dawidowi odrośl sprawiedliwa. Będzie czynić prawo i sprawiedliwość w kraju. 16 W tych dniach Juda zostanie zbawiony, a Jerozolima zamieszka bezpiecznie. W ten sposób będą ją nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.
17 Tak bowiem mówi Pan: Nie zabraknie Dawidowi osoby zasiadającej na tronie domu Izraela. 18 Kapłanom-lewitom nie zabraknie przed Moim obliczem osoby przynoszącej ofiary całopalne, spalającej ofiary pokarmowe oraz składającej ofiary przez wszystkie dni.
19 Doszło do Jeremiasza następujące słowo Pana: 20 Tak mówi Pan: Jeśli zdołacie zerwać Moje przymierze z dniem i Moje przymierze z nocą tak, by nie było ani dnia, ani nocy we właściwym czasie, 21 to będzie także zerwane Moje przymierze z Dawidem, Moim sługą, tak, by nie miał syna panującego na jego tronie, oraz z kapłanami-lewitami, Moimi sługami. 22 Jak niepoliczalny jest zastęp niebiański ani niezmierzalny piasek morski, tak Ja pomnożę potomstwo Dawida, Mojego sługi, oraz lewitów, którzy Mi służą.
23 Doszło Jeremiasza następujące słowo Pana: 24 Czy nie zauważyłeś, co ten lud twierdzi: Dwa rody, które Pan wybrał – już je odrzucił. Wzgardzili Moim ludem, żeby nie był już więcej narodem w ich mniemaniu.
25 Tak mówi Pan: Jeśli nie istnieje Moje przymierze z dniem i z nocą ani nie ustanowiłem praw niebios i ziemi, 26 to również wzgardzę potomstwem Jakuba i Dawida, Mojego sługi, tak że nie wezmę spośród jego potomstwa władców nad potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Odmienię bowiem ich los i ulituję się nad nimi.