Jarzmo Nebukadnessara
1 Na początku panowania Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, doszło do Jeremiasza następujące słowo od Pana: 2 Tak powiedział Pan do mnie: Zrób sobie więzy i jarzmo i włóż je na swój kark. 3 Wyślij je do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Ammonitów, do króla Tyru i do króla Sydonu za pośrednictwem wysłanników, którzy przybyli do Jerozolimy do Sedecjasza, króla Judy. 4 I skierujesz do ich panów takie polecenie: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Tak powiecie waszym panom: 5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. I mogę dać ją temu, komu będę uważał za słuszne w Moich oczach. 6 Teraz zaś daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnessara, króla Babilonu, Mojego sługi. Nawet polne zwierzęta mu daję, aby mu służyły. 7 Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna aż nadejdzie czas także dla jego kraju. Wówczas będą mu służyć potężne narody i wielcy królowie.
8 Jeśli jednak byłby jakiś naród lub jakieś królestwo, które by nie chciało służyć Nebukadnessarowi, królowi Babilonu, i które by nie poddało swego karku w jarzmo króla Babilonu, to taki naród będę karał mieczem, głodem oraz zarazą – wyrocznia Pana – dopóki ich nie zgładzę swoją ręką. 9 Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych wyjaśniaczy snów, waszych przepowiadaczy, waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyć królowi Babilonu. 10 Oni bowiem prorokują wam kłamstwo, aby was oddalić od waszej ziemi, abym Ja was wypędził i abyście zginęli. 11 Naród zaś, który przyjmie na swój kark jarzmo króla Babilonu i będzie mu służyć, pozostawię w spokoju we własnej ziemi – wyrocznia Pana. Będzie ją uprawiał i w niej mieszkał.
12 Również do Sedecjasza, króla Judy, powiedziałem zgodnie z tymi wszystkimi słowami: Przyjmijcie na swoje karki jarzmo króla Babilonu! Służcie jemu i jego ludowi, abyście żyli! 13 Dlaczego ty i twój lud macie umrzeć od miecza, od głodu i od zarazy, jak Pan zapowiedział o tym narodzie, który nie będzie służyć królowi Babilonu? 14 Nie słuchajcie więc słów proroków, którzy wam mówią: Nie będziecie służyć królowi Babilonu!, gdyż oni prorokują wam kłamstwo. 15 Nie wysłałem ich bowiem – wyrocznia Pana – a oni prorokują kłamstwo w Moim imieniu, abym wypędził was i abyście zginęli wy i prorocy, którzy wam prorokują.
Naczynia domu Pana
16 Kapłanom i całemu temu ludowi powiedziałem: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują: Oto naczynia domu Pana już wkrótce zostaną zwrócone z Babilonu!, ponieważ oni prorokują wam kłamstwo. 17 Nie będziecie ich słuchać. Służcie królowi Babilonu, abyście żyli! Dlaczego to miasto ma się stać ruiną? 18 A jeśli oni są prorokami i jeśli słowo Pana jest z nimi, to niech wstawialiby się u Pana Zastępów, żeby naczynia, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla Judy i w Jerozolimie, nie dostały się do Babilonu. 19 Tak bowiem mówi Pan Zastępów o kolumnach, o morzu, o podstawach oraz o reszcie naczyń, które pozostały w tym mieście, 20 a których nie zabrał Nebukadnessar, król Babilonu, gdy uprowadził Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, z Jerozolimy do Babilonu, wraz z dostojnikami Judy i Jerozolimy. 21 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o naczyniach, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla Judy i Jerozolimie: 22 Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, gdy się zatroszczę o nie – wyrocznia Pana. Wtedy wyprowadzę je i sprawię, że powrócą na to miejsce.
Jarzmo Nebukadnessara
1 Na początku panowania Sedecjasza, syna Jozjasza, króla Judy, doszło do Jeremiasza następujące słowo od Pana: 2 Tak powiedział Pan do mnie: Zrób sobie więzy i jarzmo i włóż je na swój kark. 3 Wyślij je do króla Edomu, do króla Moabu, do króla Ammonitów, do króla Tyru i do króla Sydonu za pośrednictwem wysłanników, którzy przybyli do Jerozolimy do Sedecjasza, króla Judy. 4 I skierujesz do ich panów takie polecenie: Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Tak powiecie waszym panom: 5 Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. I mogę dać ją temu, komu będę uważał za słuszne w Moich oczach. 6 Teraz zaś daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnessara, króla Babilonu, Mojego sługi. Nawet polne zwierzęta mu daję, aby mu służyły. 7 Wszystkie narody będą służyć jemu, jego synowi oraz synowi jego syna aż nadejdzie czas także dla jego kraju. Wówczas będą mu służyć potężne narody i wielcy królowie.
8 Jeśli jednak byłby jakiś naród lub jakieś królestwo, które by nie chciało służyć Nebukadnessarowi, królowi Babilonu, i które by nie poddało swego karku w jarzmo króla Babilonu, to taki naród będę karał mieczem, głodem oraz zarazą – wyrocznia Pana – dopóki ich nie zgładzę swoją ręką. 9 Wy więc nie słuchajcie waszych proroków, waszych wróżbitów, waszych wyjaśniaczy snów, waszych przepowiadaczy, waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyć królowi Babilonu. 10 Oni bowiem prorokują wam kłamstwo, aby was oddalić od waszej ziemi, abym Ja was wypędził i abyście zginęli. 11 Naród zaś, który przyjmie na swój kark jarzmo króla Babilonu i będzie mu służyć, pozostawię w spokoju we własnej ziemi – wyrocznia Pana. Będzie ją uprawiał i w niej mieszkał.
12 Również do Sedecjasza, króla Judy, powiedziałem zgodnie z tymi wszystkimi słowami: Przyjmijcie na swoje karki jarzmo króla Babilonu! Służcie jemu i jego ludowi, abyście żyli! 13 Dlaczego ty i twój lud macie umrzeć od miecza, od głodu i od zarazy, jak Pan zapowiedział o tym narodzie, który nie będzie służyć królowi Babilonu? 14 Nie słuchajcie więc słów proroków, którzy wam mówią: Nie będziecie służyć królowi Babilonu!, gdyż oni prorokują wam kłamstwo. 15 Nie wysłałem ich bowiem – wyrocznia Pana – a oni prorokują kłamstwo w Moim imieniu, abym wypędził was i abyście zginęli wy i prorocy, którzy wam prorokują.
Naczynia domu Pana
16 Kapłanom i całemu temu ludowi powiedziałem: Tak mówi Pan: Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują: Oto naczynia domu Pana już wkrótce zostaną zwrócone z Babilonu!, ponieważ oni prorokują wam kłamstwo. 17 Nie będziecie ich słuchać. Służcie królowi Babilonu, abyście żyli! Dlaczego to miasto ma się stać ruiną? 18 A jeśli oni są prorokami i jeśli słowo Pana jest z nimi, to niech wstawialiby się u Pana Zastępów, żeby naczynia, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla Judy i w Jerozolimie, nie dostały się do Babilonu. 19 Tak bowiem mówi Pan Zastępów o kolumnach, o morzu, o podstawach oraz o reszcie naczyń, które pozostały w tym mieście, 20 a których nie zabrał Nebukadnessar, król Babilonu, gdy uprowadził Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, z Jerozolimy do Babilonu, wraz z dostojnikami Judy i Jerozolimy. 21 Tak bowiem mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, o naczyniach, które pozostały w domu Pana, w pałacu króla Judy i Jerozolimie: 22 Zostaną przeniesione do Babilonu i tam pozostaną aż do dnia, gdy się zatroszczę o nie – wyrocznia Pana. Wtedy wyprowadzę je i sprawię, że powrócą na to miejsce.