Dobre i złe figi
1 Pan pozwolił mi zobaczyć: Oto dwa kosze fig były postawione przed Przybytkiem Pana po tym, gdy Nebukadnessar, król Babilonu, uprowadził Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, książąt judzkich, rzemieślników i kowali, z Jerozolimy, i przyprowadził ich do Babilonu. 2 W jednym koszu były bardzo dobre figi, takie jak figi z pierwszych zbiorów, a w drugim koszu figi bardzo złe, których nie dało się jeść, bo były zepsute.
3 I powiedział Pan do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: Figi, dobre, bardzo dobre i złe, bardzo złe, których nie da się jeść z powodu zepsucia.
4 I doszło do mnie następujące słowo Pana: 5 Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak te dobre figi, tak wyróżnię wygnańców z Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi chaldejskiej – dla ich dobra. 6 Zwrócę na nich Moje oczy dla ich dobra i pozwolę im wrócić do tego kraju. Odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wyrwę. 7 Dam im serce, żeby Mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą Mi ludem, a Ja będę im Bogiem, ponieważ powrócą do Mnie całym swoim sercem.
8 Lecz jak ze złymi figami, których nie da się jeść z powodu zepsucia – mówi Pan – tak wydam Sedecjasza, króla Judy, jego książąt i resztę z Jerozolimy, która pozostała w tej ziemi, oraz mieszkańców ziemi egipskiej. 9 I wydam ich na postrach i na nieszczęście dla wszystkich królestw ziemi, na pośmiewisko i na drwinę, na kpinę i na przekleństwo we wszystkich miejscach, do których ich rozgoniłem. 10 Wyślę za nimi miecz, głód i zarazę aż zostaną zgładzeni z ziemi, którą dałem im i ich ojcom.
Dobre i złe figi
1 Pan pozwolił mi zobaczyć: Oto dwa kosze fig były postawione przed Przybytkiem Pana po tym, gdy Nebukadnessar, król Babilonu, uprowadził Jechoniasza, syna Jojakima, króla Judy, książąt judzkich, rzemieślników i kowali, z Jerozolimy, i przyprowadził ich do Babilonu. 2 W jednym koszu były bardzo dobre figi, takie jak figi z pierwszych zbiorów, a w drugim koszu figi bardzo złe, których nie dało się jeść, bo były zepsute.
3 I powiedział Pan do mnie: Co widzisz, Jeremiaszu? Odpowiedziałem: Figi, dobre, bardzo dobre i złe, bardzo złe, których nie da się jeść z powodu zepsucia.
4 I doszło do mnie następujące słowo Pana: 5 Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak te dobre figi, tak wyróżnię wygnańców z Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi chaldejskiej – dla ich dobra. 6 Zwrócę na nich Moje oczy dla ich dobra i pozwolę im wrócić do tego kraju. Odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wyrwę. 7 Dam im serce, żeby Mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą Mi ludem, a Ja będę im Bogiem, ponieważ powrócą do Mnie całym swoim sercem.
8 Lecz jak ze złymi figami, których nie da się jeść z powodu zepsucia – mówi Pan – tak wydam Sedecjasza, króla Judy, jego książąt i resztę z Jerozolimy, która pozostała w tej ziemi, oraz mieszkańców ziemi egipskiej. 9 I wydam ich na postrach i na nieszczęście dla wszystkich królestw ziemi, na pośmiewisko i na drwinę, na kpinę i na przekleństwo we wszystkich miejscach, do których ich rozgoniłem. 10 Wyślę za nimi miecz, głód i zarazę aż zostaną zgładzeni z ziemi, którą dałem im i ich ojcom.