Obraz stłuczonego naczynia
1 Tak mówi Pan: Pójdziesz i kupisz gliniany dzban. Weźmiesz ze sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. 2 Potem wyjdziesz do Doliny Ben-Hinnom, która znajduje się przy wejściu do Bramy Charsit i ogłosisz tam słowa, które ci powiem. 3 Powiesz: Słuchajcie słowa Pana, królowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy! Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce tak, że każdemu, kto to usłyszy, zadzwoni w uszach. 4 Ponieważ opuścili Mnie i zmienili to miejsce nie do poznania, palili kadzidło obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie Judy, napełnili to miejsce krwią niewinnych, 5 zbudowali wyżyny Baalowi, aby palić w ogniu swoich synów w ofierze całopalnej dla Baala, czego nie poleciłem ani nie mówiłem, i co nie przyszło Mi na myśl, 6 więc oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – i to miejsce nie będzie się już nazywać Tofet ani Doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu. 7 Udaremnię plany Judy i Jerozolimy na tym miejscu. Sprawię, że padną od miecza swoich wrogów i z ręki tych, którzy czyhają na ich życie. Wydam ich trupy na żer ptactwu podniebnemu i zwierzętom lądowym. 8 To miasto uczynię przedmiotem zgrozy i pośmiewiskiem. Każdy, kto będzie przez nie przechodził, przerazi się i zagwiżdże nad wszystkimi jej klęskami. 9 Sprawię, że będą się żywić ciałami swoich synów i swoich córek. Jeden będzie pożerać ciało drugiego podczas oblężenia i ucisku, którego doświadczą od swoich wrogów i od tych, którzy czyhają na ich życie.
10 Wtedy rozbijesz dzban na oczach mężczyzn, którzy pójdą z tobą. 11 Powiesz im: Tak mówi Pan Zastępów: W ten sposób rozbiję ten lud i to miasto, jak się rozbija naczynie garncarskie, którego nie da się już naprawić, a w Tofet będą chować z braku miejsca na pochówek. 12 Tak postąpię z tym miejscem – wyrocznia Pana – i jego mieszkańcami, aby uczynić to miasto jak Tofet. 13 Domy Jerozolimy i domy królów Judy staną się nieczyste jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło całemu zastępowi niebiańskiemu oraz wylewano ofiary płynne obcym bogom.
Uwięzienie Jeremiasza
14 I przybył Jeremiasz z Tofet, dokąd go wysłał Pan, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu Pana. Przemówił do całego ludu: 15 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie pozostałe miasta całe to nieszczęście, które wypowiedziałem przeciwko nim, gdyż uczynili swój kark nieugiętym, żeby nie słuchać Moich słów.
Obraz stłuczonego naczynia
1 Tak mówi Pan: Pójdziesz i kupisz gliniany dzban. Weźmiesz ze sobą kilku spośród starszych ludu i spośród starszych kapłanów. 2 Potem wyjdziesz do Doliny Ben-Hinnom, która znajduje się przy wejściu do Bramy Charsit i ogłosisz tam słowa, które ci powiem. 3 Powiesz: Słuchajcie słowa Pana, królowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy! Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce tak, że każdemu, kto to usłyszy, zadzwoni w uszach. 4 Ponieważ opuścili Mnie i zmienili to miejsce nie do poznania, palili kadzidło obcym bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie Judy, napełnili to miejsce krwią niewinnych, 5 zbudowali wyżyny Baalowi, aby palić w ogniu swoich synów w ofierze całopalnej dla Baala, czego nie poleciłem ani nie mówiłem, i co nie przyszło Mi na myśl, 6 więc oto nadejdą dni – wyrocznia Pana – i to miejsce nie będzie się już nazywać Tofet ani Doliną Ben-Hinnom, lecz Doliną Mordu. 7 Udaremnię plany Judy i Jerozolimy na tym miejscu. Sprawię, że padną od miecza swoich wrogów i z ręki tych, którzy czyhają na ich życie. Wydam ich trupy na żer ptactwu podniebnemu i zwierzętom lądowym. 8 To miasto uczynię przedmiotem zgrozy i pośmiewiskiem. Każdy, kto będzie przez nie przechodził, przerazi się i zagwiżdże nad wszystkimi jej klęskami. 9 Sprawię, że będą się żywić ciałami swoich synów i swoich córek. Jeden będzie pożerać ciało drugiego podczas oblężenia i ucisku, którego doświadczą od swoich wrogów i od tych, którzy czyhają na ich życie.
10 Wtedy rozbijesz dzban na oczach mężczyzn, którzy pójdą z tobą. 11 Powiesz im: Tak mówi Pan Zastępów: W ten sposób rozbiję ten lud i to miasto, jak się rozbija naczynie garncarskie, którego nie da się już naprawić, a w Tofet będą chować z braku miejsca na pochówek. 12 Tak postąpię z tym miejscem – wyrocznia Pana – i jego mieszkańcami, aby uczynić to miasto jak Tofet. 13 Domy Jerozolimy i domy królów Judy staną się nieczyste jak miejsce Tofet: wszystkie domy, na których dachach palono kadzidło całemu zastępowi niebiańskiemu oraz wylewano ofiary płynne obcym bogom.
Uwięzienie Jeremiasza
14 I przybył Jeremiasz z Tofet, dokąd go wysłał Pan, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu Pana. Przemówił do całego ludu: 15 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja sprawię, że przyjdzie na to miasto i na wszystkie pozostałe miasta całe to nieszczęście, które wypowiedziałem przeciwko nim, gdyż uczynili swój kark nieugiętym, żeby nie słuchać Moich słów.