Spotkanie Holofernesa z Judytą
1 Holofernes przemówił do niej: Odwagi, kobieto! Niech się nie lęka twoje serce! Nie wyrządziłem zła nikomu, kto postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. 2 Nawet teraz, gdyby twój lud zamieszkujący tę górską krainę nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Oni sami sobie to uczynili. 3 A teraz powiedz mi, dlaczego uciekłaś od nich i przyszłaś do nas? Przybywasz bowiem dla swego ocalenia. Odwagi! Ocalisz swe życie tej nocy, jak też i w przyszłości! 4 Nikt cię nie skrzywdzi, lecz każdy będzie się z tobą dobrze obchodził, jak to się dzieje ze wszystkimi sługami mojego pana, króla Nabuchodonozora.
5 Judyta odpowiedziała mu: Przyjmij słowa twej niewolnicy! Niech twoja służebnica przemówi w twojej obecności! A ja tej nocy nie okłamię mego pana. 6 Jeśli postąpisz zgodnie ze słowami swojej służebnicy, to Bóg skutecznie doprowadzi z tobą dzieło do końca i mój pan nie doświadczy zawodu w swoich zamierzeniach. 7 Na życie Nabuchodonozora, króla całej ziemi! Na jego moc, z jaką wysłał cię, abyś umacniał wszystko, co żyje! Dzięki tobie bowiem nie tylko ludzie jemu służą, ale także zwierzęta polne, trzody i ptaki niebios. Dzięki twojej mocy żyć będą za panowania Nabuchodonozora i całego jego domu! 8 Słyszeliśmy bowiem o twojej mądrości i o przemyślnych przedsięwzięciach twego ducha. Całej ziemi wiadomo, że ty jedynie jesteś dobry w całym królestwie, że jesteś bogaty w wiedzę i godny podziwu przy prowadzeniu wojny. 9 A co do przemówienia Achiora, jakie wygłosił na twojej radzie, to usłyszeliśmy jego słowa, bo ludzie z Betulii pozostawili go przy życiu, a on opowiedział im wszystko, co wypowiedział przed tobą. 10 Tak więc, władco i panie, nie lekceważ słów Achiora, lecz zachowaj je w sercu, gdyż są wiarygodne. Naród nasz bowiem nie będzie ukarany, nie dosięgnie ich miecz, jeśli nie zgrzeszą przeciw swemu Bogu. 11 Teraz jednak, aby mój pan nie został odrzucony i bezużyteczny, spadnie na nich śmierć, gdyż przemógł ich grzech, przez który rozgniewają swego Boga, ilekroć uczynią coś niewłaściwego. 12 Ponieważ zabrakło im pokarmu i wyczerpała się woda, więc postanowili wybić swoje bydło i jeść wszystko, czego im Bóg swymi prawami zakazał spożywać. 13 Postanowili przeznaczyć do jedzenia nawet pierwociny zboża, dziesięciny z wina i oliwy, które zachowali poświęcone dla kapłanów, stojących przed obliczem naszego Boga w Jeruzalem, a których nikomu z ludu nie godzi się nawet dotykać rękami. 14 Wysłali też posłów do Jeruzalem, aby uzyskali dla nich pozwolenie od Rady Starszych, gdyż tamtejsi mieszkańcy postąpili podobnie. 15 I stanie się, że gdy tylko zostaną powiadomieni i to uczynią, tego samego dnia zostaną wydani tobie na zagładę. 16 Dlatego ja, twoja niewolnica, wiedząc o tym wszystkim, uciekłam od nich. Bóg posłał mnie, abym dokonała wraz z tobą rzeczy, które zadziwią całą ziemię, każdego, ktokolwiek o nich usłyszy. 17 Twoja niewolnica jest bowiem pobożna, służąc Bogu nieba dniem i nocą. Pozostanę teraz u ciebie, mój panie, ale nocą pozwól swej niewolnicy wychodzić do wąwozu i modlić się do Boga, a On mi powie, kiedy popełnią swoje grzechy. 18 Wówczas przyjdę i oznajmię ci o tym, a ty będziesz mógł wyruszyć z całym swoim wojskiem i nie będzie nikogo wśród nich, kto by ci się przeciwstawił. 19 Poprowadzę cię przez Judeę, aż dojdziemy do Jeruzalem. Ustawię twój rydwan pośrodku miasta. Ty zaś zagarniesz ich jak owce niemające pasterza, a nawet pies nie warknie przeciw tobie. Zostało mi to bowiem przekazane i oznajmione zgodnie z moją zapowiedzią. Ja zaś zostałam posłana, aby ci to oznajmić.
20 Jej słowa spodobały się Holofernesowi i wszystkim jego sługom. Zadziwili się jej mądrością i powiedzieli: 21 Nie ma takiej kobiety na ziemi, od krańca do krańca, o tak pięknej twarzy i tak mądrej mowie. 22 A Holofernes tak do niej przemówił: Wspaniale uczynił Bóg, który cię posłał przed twoim ludem, aby przekazać moc w nasze ręce, a zesłać zgubę tym, którzy wzgardzili moim panem. 23 Piękna jest twoja postać i mądre twoje słowa. Jeśli uczynisz tak, jak powiedziałaś, to twój Bóg będzie moim Bogiem, a ty zasiądziesz w domu Nabuchodonozora i zyskasz sławę na całej ziemi!
Spotkanie Holofernesa z Judytą
1 Holofernes przemówił do niej: Odwagi, kobieto! Niech się nie lęka twoje serce! Nie wyrządziłem zła nikomu, kto postanowił służyć Nabuchodonozorowi, królowi całej ziemi. 2 Nawet teraz, gdyby twój lud zamieszkujący tę górską krainę nie wzgardził mną, nie podniósłbym włóczni przeciw niemu. Oni sami sobie to uczynili. 3 A teraz powiedz mi, dlaczego uciekłaś od nich i przyszłaś do nas? Przybywasz bowiem dla swego ocalenia. Odwagi! Ocalisz swe życie tej nocy, jak też i w przyszłości! 4 Nikt cię nie skrzywdzi, lecz każdy będzie się z tobą dobrze obchodził, jak to się dzieje ze wszystkimi sługami mojego pana, króla Nabuchodonozora.
5 Judyta odpowiedziała mu: Przyjmij słowa twej niewolnicy! Niech twoja służebnica przemówi w twojej obecności! A ja tej nocy nie okłamię mego pana. 6 Jeśli postąpisz zgodnie ze słowami swojej służebnicy, to Bóg skutecznie doprowadzi z tobą dzieło do końca i mój pan nie doświadczy zawodu w swoich zamierzeniach. 7 Na życie Nabuchodonozora, króla całej ziemi! Na jego moc, z jaką wysłał cię, abyś umacniał wszystko, co żyje! Dzięki tobie bowiem nie tylko ludzie jemu służą, ale także zwierzęta polne, trzody i ptaki niebios. Dzięki twojej mocy żyć będą za panowania Nabuchodonozora i całego jego domu! 8 Słyszeliśmy bowiem o twojej mądrości i o przemyślnych przedsięwzięciach twego ducha. Całej ziemi wiadomo, że ty jedynie jesteś dobry w całym królestwie, że jesteś bogaty w wiedzę i godny podziwu przy prowadzeniu wojny. 9 A co do przemówienia Achiora, jakie wygłosił na twojej radzie, to usłyszeliśmy jego słowa, bo ludzie z Betulii pozostawili go przy życiu, a on opowiedział im wszystko, co wypowiedział przed tobą. 10 Tak więc, władco i panie, nie lekceważ słów Achiora, lecz zachowaj je w sercu, gdyż są wiarygodne. Naród nasz bowiem nie będzie ukarany, nie dosięgnie ich miecz, jeśli nie zgrzeszą przeciw swemu Bogu. 11 Teraz jednak, aby mój pan nie został odrzucony i bezużyteczny, spadnie na nich śmierć, gdyż przemógł ich grzech, przez który rozgniewają swego Boga, ilekroć uczynią coś niewłaściwego. 12 Ponieważ zabrakło im pokarmu i wyczerpała się woda, więc postanowili wybić swoje bydło i jeść wszystko, czego im Bóg swymi prawami zakazał spożywać. 13 Postanowili przeznaczyć do jedzenia nawet pierwociny zboża, dziesięciny z wina i oliwy, które zachowali poświęcone dla kapłanów, stojących przed obliczem naszego Boga w Jeruzalem, a których nikomu z ludu nie godzi się nawet dotykać rękami. 14 Wysłali też posłów do Jeruzalem, aby uzyskali dla nich pozwolenie od Rady Starszych, gdyż tamtejsi mieszkańcy postąpili podobnie. 15 I stanie się, że gdy tylko zostaną powiadomieni i to uczynią, tego samego dnia zostaną wydani tobie na zagładę. 16 Dlatego ja, twoja niewolnica, wiedząc o tym wszystkim, uciekłam od nich. Bóg posłał mnie, abym dokonała wraz z tobą rzeczy, które zadziwią całą ziemię, każdego, ktokolwiek o nich usłyszy. 17 Twoja niewolnica jest bowiem pobożna, służąc Bogu nieba dniem i nocą. Pozostanę teraz u ciebie, mój panie, ale nocą pozwól swej niewolnicy wychodzić do wąwozu i modlić się do Boga, a On mi powie, kiedy popełnią swoje grzechy. 18 Wówczas przyjdę i oznajmię ci o tym, a ty będziesz mógł wyruszyć z całym swoim wojskiem i nie będzie nikogo wśród nich, kto by ci się przeciwstawił. 19 Poprowadzę cię przez Judeę, aż dojdziemy do Jeruzalem. Ustawię twój rydwan pośrodku miasta. Ty zaś zagarniesz ich jak owce niemające pasterza, a nawet pies nie warknie przeciw tobie. Zostało mi to bowiem przekazane i oznajmione zgodnie z moją zapowiedzią. Ja zaś zostałam posłana, aby ci to oznajmić.
20 Jej słowa spodobały się Holofernesowi i wszystkim jego sługom. Zadziwili się jej mądrością i powiedzieli: 21 Nie ma takiej kobiety na ziemi, od krańca do krańca, o tak pięknej twarzy i tak mądrej mowie. 22 A Holofernes tak do niej przemówił: Wspaniale uczynił Bóg, który cię posłał przed twoim ludem, aby przekazać moc w nasze ręce, a zesłać zgubę tym, którzy wzgardzili moim panem. 23 Piękna jest twoja postać i mądre twoje słowa. Jeśli uczynisz tak, jak powiedziałaś, to twój Bóg będzie moim Bogiem, a ty zasiądziesz w domu Nabuchodonozora i zyskasz sławę na całej ziemi!