Zapowiedź narodzin króla
1 Lud, który chodzi w ciemnościach,
zobaczył wielką światłość,
mieszkańcom mrocznej krainy śmierci
rozbłysła światłość.
2 Pomnożyłeś naród,
zwiększyłeś jego wesele,
rozweselili się przed Tobą,
jak weselą się we żniwa,
jak radują się, gdy dzielą łupy,
3 bo złamałeś jego ciężkie jarzmo,
drąg na jego grzbiecie
i pręt jego nadzorcy,
jak w dzień pogromu Madianitów;
4 bo każdy but żołnierza,
hałasujący przy chodzie
i płaszcz ubrudzony krwią,
pójdzie na spalenie,
na strawę dla ognia
5 – ponieważ narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany
a na Jego barkach spoczęło panowanie.
Nazwano Go imieniem:
Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju,
6 aby rozszerzyć Jego panowanie
w pokoju bez końca,
na tronie Dawida i nad jego królestwem,
aby je utwierdzić i umocnić
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Dokona tego gorliwość Pana Zastępów.
Zapowiedź kary dla Izraela
7 Pan posłał słowo przeciwko Jakubowi,
spadło ono na Izraela.
8 Poznał je cały lud,
Efraim i mieszkańcy Samarii,
którzy mówią z pychą i wyniosłością serca:
9 Mury z cegły runęły, ale odbudujemy je
z kamienia ciosanego,
sykomory zostały wycięte, lecz zastąpimy je cedrami.
10 Pan pobudził wrogów Resina przeciw niemu,
zwołał jego nieprzyjaciół.
11 Aramejczycy od wschodu i Filistyni od zachodu
pożarli Izraelitów całą paszczą.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew,
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.
12 Ale lud nie nawrócił się do Tego, który go uderzył,
nie szukał Pana Zastępów.
13 Pan odciął więc Izraelowi
głowę i ogon, gałąź palmy i sitowie
w tym samym dniu.
14 Starszy i dostojnik – to głowa,
a prorok, który uczy kłamstwa – to ogon.
15 Przywódcy tego ludu stali się zwodzicielami
i do zagubienia doprowadzili tych,
którym przewodzili.
16 Dlatego Pan nie będzie miał współczucia dla jego młodzieńców,
nie będzie miał litości dla jego sierot i wdów,
bo wszyscy są bezbożni i źli,
każde usta mówią głupstwa.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew,
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.
17 Tak, niegodziwość zapłonęła jak ogień,
pożera ciernie i osty,
płonie w gąszczu leśnym,
aż wznoszą się słupy dymu.
18 Od gniewu Pana Zastępów zapalił się kraj,
lud padł pastwą ognia.
Nikt nie ma miłosierdzia dla swojego brata.
19 Odgryza z prawa, lecz jest głodny,
odgryza z lewa, lecz się nie nasyca
– każdy pożera ciało swojego bliźniego,
20 Manasses Efraima, a Efraim Manassesa,
obaj razem przeciwko Judzie.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.
Zapowiedź narodzin króla
1 Lud, który chodzi w ciemnościach,
zobaczył wielką światłość,
mieszkańcom mrocznej krainy śmierci
rozbłysła światłość.
2 Pomnożyłeś naród,
zwiększyłeś jego wesele,
rozweselili się przed Tobą,
jak weselą się we żniwa,
jak radują się, gdy dzielą łupy,
3 bo złamałeś jego ciężkie jarzmo,
drąg na jego grzbiecie
i pręt jego nadzorcy,
jak w dzień pogromu Madianitów;
4 bo każdy but żołnierza,
hałasujący przy chodzie
i płaszcz ubrudzony krwią,
pójdzie na spalenie,
na strawę dla ognia
5 – ponieważ narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany
a na Jego barkach spoczęło panowanie.
Nazwano Go imieniem:
Cudowny Doradca, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju,
6 aby rozszerzyć Jego panowanie
w pokoju bez końca,
na tronie Dawida i nad jego królestwem,
aby je utwierdzić i umocnić
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Dokona tego gorliwość Pana Zastępów.
Zapowiedź kary dla Izraela
7 Pan posłał słowo przeciwko Jakubowi,
spadło ono na Izraela.
8 Poznał je cały lud,
Efraim i mieszkańcy Samarii,
którzy mówią z pychą i wyniosłością serca:
9 Mury z cegły runęły, ale odbudujemy je
z kamienia ciosanego,
sykomory zostały wycięte, lecz zastąpimy je cedrami.
10 Pan pobudził wrogów Resina przeciw niemu,
zwołał jego nieprzyjaciół.
11 Aramejczycy od wschodu i Filistyni od zachodu
pożarli Izraelitów całą paszczą.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew,
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.
12 Ale lud nie nawrócił się do Tego, który go uderzył,
nie szukał Pana Zastępów.
13 Pan odciął więc Izraelowi
głowę i ogon, gałąź palmy i sitowie
w tym samym dniu.
14 Starszy i dostojnik – to głowa,
a prorok, który uczy kłamstwa – to ogon.
15 Przywódcy tego ludu stali się zwodzicielami
i do zagubienia doprowadzili tych,
którym przewodzili.
16 Dlatego Pan nie będzie miał współczucia dla jego młodzieńców,
nie będzie miał litości dla jego sierot i wdów,
bo wszyscy są bezbożni i źli,
każde usta mówią głupstwa.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew,
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.
17 Tak, niegodziwość zapłonęła jak ogień,
pożera ciernie i osty,
płonie w gąszczu leśnym,
aż wznoszą się słupy dymu.
18 Od gniewu Pana Zastępów zapalił się kraj,
lud padł pastwą ognia.
Nikt nie ma miłosierdzia dla swojego brata.
19 Odgryza z prawa, lecz jest głodny,
odgryza z lewa, lecz się nie nasyca
– każdy pożera ciało swojego bliźniego,
20 Manasses Efraima, a Efraim Manassesa,
obaj razem przeciwko Judzie.
Mimo wszystko nie złagodniał Jego gniew
a Jego ręka nadal pozostaje wyciągnięta.