1 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody!
Wy także, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie!
Kupujcie i jedzcie, dalej, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!
2 Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem,
i wasz zarobek na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre,
i pokrzepicie się tłustymi potrawami.
3 Nadstawcie ucha, przyjdźcie do Mnie!
Słuchajcie, a będziecie żyli!
Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze,
zgodnie z niezawodnymi łaskami obiecanymi Dawidowi.
4 Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów,
przywódcą i zwierzchnikiem ludów.
5 Wezwiesz naród, którego nie znałeś,
naród, który cię nie znał, pospieszy do ciebie
ze względu na Pana, twojego Boga,
i na Świętego Izraela, gdyż On ciebie wsławił.
6 Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć!
Wzywajcie Go, kiedy jest blisko!
7 Niech niegodziwy
porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje zamiary!
Niech powróci do Pana, a On ulituje się nad nim,
i do naszego Boga, bo On hojnie przebacza.
8 Bo Moje myśli nie są myślami waszymi
ani wasze drogi Moimi drogami – wyrocznia Pana
9 bo jak niebiosa wznoszą się nad ziemią,
tak Moje drogi górują nad waszymi drogami
a Moje myśli nad myślami waszymi.
10 Jak pada deszcz
i śnieg z nieba,
i tam nie powraca,
dopóki nie nawodni ziemi,
nie uczyni jej urodzajną i nie zapewni wzrostu jej plonów,
aby dała ziarno dla siewcy i chleb na pokarm,
11 tak będzie ze słowem, które wychodzi z Moich ust,
nie wraca do Mnie bezowocnie,
zanim nie wykona tego, co chciałem,
i nie osiągnie celu, w jakim je posłałem.
12 Z radością więc wyjdziecie
i pomyślnie zostaniecie przyprowadzeni.
Góry i pagórki na wasz widok wzniosą radosne okrzyki,
wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.
13 Zamiast cierni wyrosną cyprysy,
zamiast pokrzyw mirty.
Stanie się to dla imienia Pana,
jako wieczny znak, który nie zostanie zniszczony.
1 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody!
Wy także, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie!
Kupujcie i jedzcie, dalej, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!
2 Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem,
i wasz zarobek na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie uważnie, a będziecie jedli to, co dobre,
i pokrzepicie się tłustymi potrawami.
3 Nadstawcie ucha, przyjdźcie do Mnie!
Słuchajcie, a będziecie żyli!
Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze,
zgodnie z niezawodnymi łaskami obiecanymi Dawidowi.
4 Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów,
przywódcą i zwierzchnikiem ludów.
5 Wezwiesz naród, którego nie znałeś,
naród, który cię nie znał, pospieszy do ciebie
ze względu na Pana, twojego Boga,
i na Świętego Izraela, gdyż On ciebie wsławił.
6 Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć!
Wzywajcie Go, kiedy jest blisko!
7 Niech niegodziwy
porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje zamiary!
Niech powróci do Pana, a On ulituje się nad nim,
i do naszego Boga, bo On hojnie przebacza.
8 Bo Moje myśli nie są myślami waszymi
ani wasze drogi Moimi drogami – wyrocznia Pana
9 bo jak niebiosa wznoszą się nad ziemią,
tak Moje drogi górują nad waszymi drogami
a Moje myśli nad myślami waszymi.
10 Jak pada deszcz
i śnieg z nieba,
i tam nie powraca,
dopóki nie nawodni ziemi,
nie uczyni jej urodzajną i nie zapewni wzrostu jej plonów,
aby dała ziarno dla siewcy i chleb na pokarm,
11 tak będzie ze słowem, które wychodzi z Moich ust,
nie wraca do Mnie bezowocnie,
zanim nie wykona tego, co chciałem,
i nie osiągnie celu, w jakim je posłałem.
12 Z radością więc wyjdziecie
i pomyślnie zostaniecie przyprowadzeni.
Góry i pagórki na wasz widok wzniosą radosne okrzyki,
wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie.
13 Zamiast cierni wyrosną cyprysy,
zamiast pokrzyw mirty.
Stanie się to dla imienia Pana,
jako wieczny znak, który nie zostanie zniszczony.