1 W tym dniu Pan uderzy
ciężkim, wielkim i mocnym mieczem
Lewiatana – węża, który ucieka,
Lewiatana – węża, który się wije,
i zabije morskiego potwora.
Winnica Pana
2 W tym dniu
zaśpiewajcie o winnicy pełnej wdzięku!
3 Ja, Pan, jestem jej stróżem,
co chwila ją podlewam.
Strzegę jej dniem i nocą,
aby nikt do niej nie wtargnął w złych zamiarach.
4 Nie płonę gniewem,
ale jeśliby ktoś zasiał Mi ciernie i osty,
to wystąpię do walki z nim
i spalę w ogniu wszystko razem.
5 Raczej niech wzmocni się dzięki Mojej opiece,
niech zawrze ze Mną pokój,
niech pokój zawrze ze Mną.
6 Nadchodzą dni, kiedy Jakub zapuści korzenie,
Izrael zakwitnie i się rozpleni,
owocami napełni powierzchnię ziemi.
7 Czy On uderzył go tak, jak pobił jego oprawcę?
Czy został zabity tak, jak zginęli jego zabójcy?
8 Skazując na wygnanie, na zsyłkę,
wystąpił przeciwko miastu.
Przepędził je swym gwałtownym podmuchem w dniu wschodniego wiatru.
9 W ten sposób zostanie odpuszczona wina Jakuba,
taki będzie owoc zmazania jego grzechu:
wszystkie kamienie ołtarza pokruszy
jak głazy wapienne,
a aszery i stele już nie powstaną.
10 Niedostępne miasto stanie się pustkowiem,
miejscem wyludnionym i opuszczonym jak pustynia.
Tam będą się paść cielęta,
tam będą się wylegiwać i obgryzać gałęzie.
11 Gdy gałęzie uschną, zostaną połamane,
kobiety przyjdą i je spalą.
Bo nie jest to lud rozumny,
dlatego jego Stwórca nie zmiłuje się nad nim.
Ten, który go uformował, nie będzie mu łaskawy.
Powrót z wygnania
12 W tym dniu Pan wymłóci kłosy
od Rzeki aż do Potoku Egipskiego,
a wy, synowie Izraela,
po jednym zostaniecie zgromadzeni.
13 W tym dniu
zabrzmi potężna trąba,
przyjdą ci, którzy się zagubili w Asyrii
i rozproszyli po ziemi egipskiej,
i pokłonią się Panu
na świętej górze w Jerozolimie.
1 W tym dniu Pan uderzy
ciężkim, wielkim i mocnym mieczem
Lewiatana – węża, który ucieka,
Lewiatana – węża, który się wije,
i zabije morskiego potwora.
Winnica Pana
2 W tym dniu
zaśpiewajcie o winnicy pełnej wdzięku!
3 Ja, Pan, jestem jej stróżem,
co chwila ją podlewam.
Strzegę jej dniem i nocą,
aby nikt do niej nie wtargnął w złych zamiarach.
4 Nie płonę gniewem,
ale jeśliby ktoś zasiał Mi ciernie i osty,
to wystąpię do walki z nim
i spalę w ogniu wszystko razem.
5 Raczej niech wzmocni się dzięki Mojej opiece,
niech zawrze ze Mną pokój,
niech pokój zawrze ze Mną.
6 Nadchodzą dni, kiedy Jakub zapuści korzenie,
Izrael zakwitnie i się rozpleni,
owocami napełni powierzchnię ziemi.
7 Czy On uderzył go tak, jak pobił jego oprawcę?
Czy został zabity tak, jak zginęli jego zabójcy?
8 Skazując na wygnanie, na zsyłkę,
wystąpił przeciwko miastu.
Przepędził je swym gwałtownym podmuchem w dniu wschodniego wiatru.
9 W ten sposób zostanie odpuszczona wina Jakuba,
taki będzie owoc zmazania jego grzechu:
wszystkie kamienie ołtarza pokruszy
jak głazy wapienne,
a aszery i stele już nie powstaną.
10 Niedostępne miasto stanie się pustkowiem,
miejscem wyludnionym i opuszczonym jak pustynia.
Tam będą się paść cielęta,
tam będą się wylegiwać i obgryzać gałęzie.
11 Gdy gałęzie uschną, zostaną połamane,
kobiety przyjdą i je spalą.
Bo nie jest to lud rozumny,
dlatego jego Stwórca nie zmiłuje się nad nim.
Ten, który go uformował, nie będzie mu łaskawy.
Powrót z wygnania
12 W tym dniu Pan wymłóci kłosy
od Rzeki aż do Potoku Egipskiego,
a wy, synowie Izraela,
po jednym zostaniecie zgromadzeni.
13 W tym dniu
zabrzmi potężna trąba,
przyjdą ci, którzy się zagubili w Asyrii
i rozproszyli po ziemi egipskiej,
i pokłonią się Panu
na świętej górze w Jerozolimie.