Zapowiedź kary na Etiopię
1 Biada ci, kraino brzęczących skrzydeł,
która znajdujesz się za rzekami Kusz,
2 która wysyłasz posłów przez morze,
w papirusowych łodziach po powierzchni wód!
Idźcie, szybcy posłańcy,
do narodu rosłego o gładkiej skórze,
do ludu budzącego lęk dokoła,
do narodu o niszczycielskiej sile,
którego kraj przecinają rzeki!
3 Wszyscy mieszkańcy świata,
którzy zaludniacie ziemię,
patrzcie, jak na górach podniesie się sztandar,
słuchajcie, jak zabrzmi trąba!
4 Bo tak Pan do mnie powiedział:
Będę spokojnie przyglądał się z Mojego miejsca,
jak łagodne ciepło, gdy świeci słońce,
jak obłok rosy w upał żniw.
5 Przed winobraniem bowiem, gdy kwiat opadnie,
a zawiązek stanie się dojrzewającym gronem,
wtedy poprzycina On nożem winne latorośle,
a odrośla obcięte odrzuci.
6 Pozostawi się je górskim ptakom drapieżnym
i dzikim zwierzętom.
Drapieżne ptaki spędzą na nich lato,
a dzikie zwierzęta tam przezimują.
7 W tym czasie przyniosą dar dla Pana Zastępów od ludu rosłego o gładkiej skórze, od ludu budzącego dokoła lęk, od narodu o niszczycielskiej sile, którego kraj przecinają rzeki, na miejsce imienia Pana Zastępów, na górę Syjon.
Zapowiedź kary na Etiopię
1 Biada ci, kraino brzęczących skrzydeł,
która znajdujesz się za rzekami Kusz,
2 która wysyłasz posłów przez morze,
w papirusowych łodziach po powierzchni wód!
Idźcie, szybcy posłańcy,
do narodu rosłego o gładkiej skórze,
do ludu budzącego lęk dokoła,
do narodu o niszczycielskiej sile,
którego kraj przecinają rzeki!
3 Wszyscy mieszkańcy świata,
którzy zaludniacie ziemię,
patrzcie, jak na górach podniesie się sztandar,
słuchajcie, jak zabrzmi trąba!
4 Bo tak Pan do mnie powiedział:
Będę spokojnie przyglądał się z Mojego miejsca,
jak łagodne ciepło, gdy świeci słońce,
jak obłok rosy w upał żniw.
5 Przed winobraniem bowiem, gdy kwiat opadnie,
a zawiązek stanie się dojrzewającym gronem,
wtedy poprzycina On nożem winne latorośle,
a odrośla obcięte odrzuci.
6 Pozostawi się je górskim ptakom drapieżnym
i dzikim zwierzętom.
Drapieżne ptaki spędzą na nich lato,
a dzikie zwierzęta tam przezimują.
7 W tym czasie przyniosą dar dla Pana Zastępów od ludu rosłego o gładkiej skórze, od ludu budzącego dokoła lęk, od narodu o niszczycielskiej sile, którego kraj przecinają rzeki, na miejsce imienia Pana Zastępów, na górę Syjon.