Hymn dziękczynny
1 Powiesz w tym dniu:
Chcę Cię wychwalać, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie,
ale Twój gniew się uśmierzył i mnie pocieszyłeś.
2 Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu ufam i niczego się nie lękam,
bo Pan jest moją mocą i pieśnią.
To On jest dla mnie zbawieniem!
3 Z radością będziecie czerpać wodę
ze źródeł zbawienia.
4 Powiecie w tym dniu:
Wychwalajcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ogłaszajcie pośród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wielkie!
5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wspaniałe rzeczy
– niech będą znane po całej ziemi!
6 Ciesz się i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela!
Hymn dziękczynny
1 Powiesz w tym dniu:
Chcę Cię wychwalać, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie,
ale Twój gniew się uśmierzył i mnie pocieszyłeś.
2 Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu ufam i niczego się nie lękam,
bo Pan jest moją mocą i pieśnią.
To On jest dla mnie zbawieniem!
3 Z radością będziecie czerpać wodę
ze źródeł zbawienia.
4 Powiecie w tym dniu:
Wychwalajcie Pana, wzywajcie Jego imienia!
Ogłaszajcie pośród ludów Jego dzieła, przypominajcie, że Jego imię jest wielkie!
5 Śpiewajcie Panu, bo uczynił wspaniałe rzeczy
– niech będą znane po całej ziemi!
6 Ciesz się i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
bo wielki jest wśród ciebie Święty Izraela!