Królestwo pokoju Z pnia
1 Jessego wyrośnie gałązka,
pęd wyjdzie z jego korzeni.
2 Duch Pana spocznie na nim,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i mocy,
duch wiedzy i bojaźni Panae.
3 Upodoba sobie w bojaźni Pana,
nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy,
nie będzie wydawał wyroków według tego, co usłyszą uszy,
4 lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie,
zgodnie z prawem obroni uciśnionych w kraju.
Rózgą swoich ust uderzy ziemię,
tchnieniem warg zabije niegodziwego.
5 Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach,
wierność pasem na jego lędźwiach.
6 Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem,
lampart leżał razem z koźlęciem,
cielę, młody lew i wół będą razem,
a mały chłopiec będzie je prowadził.
7 Krowa będzie paść się z niedźwiedzicą,
ich młode będą leżeć razem.
Lew jak wół będzie jadł słomę,
8 niemowlę będzie się bawić przy norze kobry,
dziecko położy rękę
na kryjówce żmii.
9 Nie będą czynić zła ani zniszczeń
na całej Mojej świętej górze,
bo kraj napełni się poznaniem Pana,
tak jak morze wypełnia się wodą.
Powrót z wygnania
10 W tym dniu
narody będą szukać korzenia Jessego,
który zostanie wzniesiony jako sztandar dla ludów,
a miejsce jego zamieszkania będzie sławne.
11 W tym dniu
Pan wyciągnie ponownie swoją rękę,
aby wykupić Resztę swojego ludu,
która ocaleje z Asyrii i Egiptu,
z Patros, Kusz i Elamu,
z Szinearu, Chamatu i z wysp na morzu.
12 Podniesie sztandar wobec narodów
i zbierze wygnańców Izraela,
zgromadzi rozproszonych Judy
z czterech krańców ziemi.
13 Zazdrość Efraima ustąpi,
nieprzyjaciele Judy zostaną zgładzeni.
Efraim nie będzie zazdrościł Judzie,
a Juda nie będzie walczył z Efraimem.
14 Na zachodzie spadną na kark Filistynom,
razem obrabują ludy wschodu.
Nad Edomem i Moabem rozciągną swą władzę,
Ammonici będą im posłuszni.
15 Pan obłoży klątwą zatokę Morza Egipskiego,
podniesie rękę na Rzekę,
mocą swojego tchnienia rozbije ją na siedem potoków,
będzie można ją przejść w sandałach.
16 Powstanie droga dla Reszty Jego ludu,
która przetrwa w Asyrii,
jak w dniu wyjścia Izraela z ziemi egipskiej.
Królestwo pokoju Z pnia
1 Jessego wyrośnie gałązka,
pęd wyjdzie z jego korzeni.
2 Duch Pana spocznie na nim,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i mocy,
duch wiedzy i bojaźni Panae.
3 Upodoba sobie w bojaźni Pana,
nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy,
nie będzie wydawał wyroków według tego, co usłyszą uszy,
4 lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie,
zgodnie z prawem obroni uciśnionych w kraju.
Rózgą swoich ust uderzy ziemię,
tchnieniem warg zabije niegodziwego.
5 Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach,
wierność pasem na jego lędźwiach.
6 Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem,
lampart leżał razem z koźlęciem,
cielę, młody lew i wół będą razem,
a mały chłopiec będzie je prowadził.
7 Krowa będzie paść się z niedźwiedzicą,
ich młode będą leżeć razem.
Lew jak wół będzie jadł słomę,
8 niemowlę będzie się bawić przy norze kobry,
dziecko położy rękę
na kryjówce żmii.
9 Nie będą czynić zła ani zniszczeń
na całej Mojej świętej górze,
bo kraj napełni się poznaniem Pana,
tak jak morze wypełnia się wodą.
Powrót z wygnania
10 W tym dniu
narody będą szukać korzenia Jessego,
który zostanie wzniesiony jako sztandar dla ludów,
a miejsce jego zamieszkania będzie sławne.
11 W tym dniu
Pan wyciągnie ponownie swoją rękę,
aby wykupić Resztę swojego ludu,
która ocaleje z Asyrii i Egiptu,
z Patros, Kusz i Elamu,
z Szinearu, Chamatu i z wysp na morzu.
12 Podniesie sztandar wobec narodów
i zbierze wygnańców Izraela,
zgromadzi rozproszonych Judy
z czterech krańców ziemi.
13 Zazdrość Efraima ustąpi,
nieprzyjaciele Judy zostaną zgładzeni.
Efraim nie będzie zazdrościł Judzie,
a Juda nie będzie walczył z Efraimem.
14 Na zachodzie spadną na kark Filistynom,
razem obrabują ludy wschodu.
Nad Edomem i Moabem rozciągną swą władzę,
Ammonici będą im posłuszni.
15 Pan obłoży klątwą zatokę Morza Egipskiego,
podniesie rękę na Rzekę,
mocą swojego tchnienia rozbije ją na siedem potoków,
będzie można ją przejść w sandałach.
16 Powstanie droga dla Reszty Jego ludu,
która przetrwa w Asyrii,
jak w dniu wyjścia Izraela z ziemi egipskiej.