1 Zawiniła Samaria,
bo zbuntowała się przeciw swemu Bogu.
Padną od miecza,
ich dzieci zostaną roztrzaskane,
a kobiety ciężarne – rozprute.
Zachęta skierowana do Izraela
Wezwanie Izraela do nawrócenia
2 Powróć, Izraelu,
do Pana, swojego Boga,
bo potknąłeś się z powodu swej winy!
3 Weźcie ze sobą słowa
i powróćcie do Pana!
Mówcie do Niego:
Odpuść całą winę, przyjmij dobro,
a my wynagrodzimy owocem naszych warg!
4 Asyria nas nie wybawi,
nie będziemy dosiadać koni
i nie powiemy już więcej do dzieła naszych rąk:
Nasz Boże!
U Ciebie przecież sierota znajdzie zmiłowanie.
Obietnica dana Izraelowi
5 Uleczę ich odstępstwo,
pokocham ich dobrowolnie,
gdyż Mój gniew odwrócił się od nich.
6 Będę jak rosa dla Izraela.
Zakwitnie jak lilia,
jak Liban zapuści korzenie.
7 Wypuści pędy,
będzie wspaniały jak drzewo oliwne,
będzie wydawał zapach jak Liban.
8 Powrócą i będą mieszkać w Jego cieniu,
zasieją ziarno,
zakwitną jak winorośl,
która będzie sławna jak wino Libanu.
9 Efraim może powiedzieć:
Co mam wspólnego z bożkami?
Ja go wysłuchuję i patrzę na niego,
jestem jak zielony cyprys.
Ode Mnie pochodzi twój owoc.
Końcowe ostrzeżenie
10 Kto mądry,
niech to zrozumie,
kto rozumny, niech to pojmie,
bo proste są drogi Pana.
Sprawiedliwi idą nimi,
a grzesznicy się na nich potykają.
1 Zawiniła Samaria,
bo zbuntowała się przeciw swemu Bogu.
Padną od miecza,
ich dzieci zostaną roztrzaskane,
a kobiety ciężarne – rozprute.
Zachęta skierowana do Izraela
Wezwanie Izraela do nawrócenia
2 Powróć, Izraelu,
do Pana, swojego Boga,
bo potknąłeś się z powodu swej winy!
3 Weźcie ze sobą słowa
i powróćcie do Pana!
Mówcie do Niego:
Odpuść całą winę, przyjmij dobro,
a my wynagrodzimy owocem naszych warg!
4 Asyria nas nie wybawi,
nie będziemy dosiadać koni
i nie powiemy już więcej do dzieła naszych rąk:
Nasz Boże!
U Ciebie przecież sierota znajdzie zmiłowanie.
Obietnica dana Izraelowi
5 Uleczę ich odstępstwo,
pokocham ich dobrowolnie,
gdyż Mój gniew odwrócił się od nich.
6 Będę jak rosa dla Izraela.
Zakwitnie jak lilia,
jak Liban zapuści korzenie.
7 Wypuści pędy,
będzie wspaniały jak drzewo oliwne,
będzie wydawał zapach jak Liban.
8 Powrócą i będą mieszkać w Jego cieniu,
zasieją ziarno,
zakwitną jak winorośl,
która będzie sławna jak wino Libanu.
9 Efraim może powiedzieć:
Co mam wspólnego z bożkami?
Ja go wysłuchuję i patrzę na niego,
jestem jak zielony cyprys.
Ode Mnie pochodzi twój owoc.
Końcowe ostrzeżenie
10 Kto mądry,
niech to zrozumie,
kto rozumny, niech to pojmie,
bo proste są drogi Pana.
Sprawiedliwi idą nimi,
a grzesznicy się na nich potykają.