1 Strzeżmy się więc, chociaż trwa obietnica wejścia do miejsca Jego odpoczynku, żeby się kiedyś nie okazało, że ktoś z was został jej pozbawiony. 2 I my bowiem otrzymaliśmy Dobrą Nowinę, podobnie jak tamci. Tamtym jednak usłyszane Słowo nie przyniosło żadnej korzyści, ponieważ nie złączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. 3 My zaś, którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do miejsca odpoczynku. Powiedział przecież:
Wówczas przysiągłem w Moim gniewie:
Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku,
chociaż Jego dzieła zostały dokonane od założenia świata. 4 Powiedział gdzieś bowiem o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg w siódmym dniu od wszystkich swoich dzieł . 5 Tutaj natomiast: Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku . 6 Ponieważ więc zostało ustalone, że niektórzy wejdą do niego, a ci, którzy wcześniej otrzymali Dobrą Nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, 7 to Bóg ponownie ustala jakiś dzień – dzisiaj – mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wcześniej zostało powiedziane:
Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie zatwardzajcie waszych serc.
8 Jeśli bowiem Jozue zapewniłby im odpoczynek, Bóg nie mówiłby po tych dniach o jakimś innym. 9 Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego. 10 Ten bowiem, kto wszedł do miejsca Jego odpoczynku, odpoczął od swoich dzieł, podobnie jak Bóg od swoich. 11 Postarajmy się więc wejść do miejsca owego odpoczynku, aby przykład nieposłuszeństwa już nikogo nie skłonił do upadku.
12 Żywe jest bowiem Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. 13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę.
JEZUS ARCYKAPŁANEM
14 Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. 15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. 16 Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy.
1 Strzeżmy się więc, chociaż trwa obietnica wejścia do miejsca Jego odpoczynku, żeby się kiedyś nie okazało, że ktoś z was został jej pozbawiony. 2 I my bowiem otrzymaliśmy Dobrą Nowinę, podobnie jak tamci. Tamtym jednak usłyszane Słowo nie przyniosło żadnej korzyści, ponieważ nie złączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. 3 My zaś, którzy uwierzyliśmy, wchodzimy do miejsca odpoczynku. Powiedział przecież:
Wówczas przysiągłem w Moim gniewie:
Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku,
chociaż Jego dzieła zostały dokonane od założenia świata. 4 Powiedział gdzieś bowiem o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg w siódmym dniu od wszystkich swoich dzieł . 5 Tutaj natomiast: Nie wejdą do miejsca Mojego odpoczynku . 6 Ponieważ więc zostało ustalone, że niektórzy wejdą do niego, a ci, którzy wcześniej otrzymali Dobrą Nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, 7 to Bóg ponownie ustala jakiś dzień – dzisiaj – mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak wcześniej zostało powiedziane:
Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos,
nie zatwardzajcie waszych serc.
8 Jeśli bowiem Jozue zapewniłby im odpoczynek, Bóg nie mówiłby po tych dniach o jakimś innym. 9 Pozostaje więc odpoczynek szabatowy dla ludu Bożego. 10 Ten bowiem, kto wszedł do miejsca Jego odpoczynku, odpoczął od swoich dzieł, podobnie jak Bóg od swoich. 11 Postarajmy się więc wejść do miejsca owego odpoczynku, aby przykład nieposłuszeństwa już nikogo nie skłonił do upadku.
12 Żywe jest bowiem Słowo Boga i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli i zamiary serca. 13 Żadne stworzenie nie ukryje się przed Nim, bo wszystko jest odkryte i jawne przed oczami Tego, któremu musimy zdać sprawę.
JEZUS ARCYKAPŁANEM
14 Jeśli więc mamy tak wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Boga, trzymajmy się mocno wyznania wiary. 15 Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz podobnie jak my doświadczonego we wszystkim, oprócz grzechu. 16 Śmiało więc zbliżajmy się do tronu łaski, abyśmy we właściwym czasie otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę pomocy.