Służba miła Bogu
1 Niech trwa braterska miłość. 2 Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. 3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o krzywdzonych, bo i wy żyjecie w ciele. 4 Do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem, a pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane, gdyż Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. 5 Nie bądźcie chciwi na pieniądze, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Sam Bóg bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. 6 Dlatego śmiało możemy powiedzieć:
Pan jest moim wspomożycielem,
nie będę się lękał.
Co może uczynić mi człowiek?
7 Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boga, rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. 8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam i na wieki. 9 Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Lepiej jest bowiem umacniać serce łaską niż pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co o nie zabiegają. 10 My mamy ołtarz, z którego nie mogą spożywać ci, którzy pełnią służbę w namiocie. 11 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do świątyni jako ofiarę za grzechy, są spalane poza obozem. 12 Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. 13 Wyjdźmy więc Mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. 14 Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. 15 Przez Niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia, to jest owoc warg wyznających Jego imię. 16 Nie zapominajcie też o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami.
17 Swoim przełożonym bądźcie posłuszni i ulegli, gdyż oni czuwają nad wami, ponieważ z tego mają zdać sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to obróciłoby się na waszą niekorzyść.
18 Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że nasze sumienie jest czyste i we wszystkim pragniemy dobrze postępować. 19 Szczególnie was proszę, żebyście to czynili, abym wkrótce mógł do was powrócić.
ZAKOŃCZENIE I POZDROWIENIA
20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego Przymierza wyprowadził spośród zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana, Jezusa, 21 niech wam udzieli wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę. Z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
22 Proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, które w skrócie wam przekazałem. 23 Wiedzcie, że nasz brat Tymoteusz został uwolniony i wraz z nim chcę was odwiedzić, jeśli wkrótce przybędzie.
24 Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. 25 Łaska niech będzie z wami wszystkimi.
Służba miła Bogu
1 Niech trwa braterska miłość. 2 Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy nieświadomie gościli aniołów. 3 Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni, o krzywdzonych, bo i wy żyjecie w ciele. 4 Do małżeństwa niech wszyscy odnoszą się z szacunkiem, a pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane, gdyż Bóg osądzi rozpustników i cudzołożników. 5 Nie bądźcie chciwi na pieniądze, bądźcie zadowoleni z tego, co posiadacie. Sam Bóg bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. 6 Dlatego śmiało możemy powiedzieć:
Pan jest moim wspomożycielem,
nie będę się lękał.
Co może uczynić mi człowiek?
7 Pamiętajcie o swoich przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boga, rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. 8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, Ten sam i na wieki. 9 Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Lepiej jest bowiem umacniać serce łaską niż pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co o nie zabiegają. 10 My mamy ołtarz, z którego nie mogą spożywać ci, którzy pełnią służbę w namiocie. 11 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew wnosi arcykapłan do świątyni jako ofiarę za grzechy, są spalane poza obozem. 12 Dlatego też Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą miasta. 13 Wyjdźmy więc Mu na spotkanie poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. 14 Nie mamy tu przecież trwałego miasta, ale poszukujemy przyszłego. 15 Przez Niego więc składajmy nieustannie Bogu ofiarę uwielbienia, to jest owoc warg wyznających Jego imię. 16 Nie zapominajcie też o czynieniu dobra i dzieleniu się z innymi, gdyż Bóg cieszy się takimi ofiarami.
17 Swoim przełożonym bądźcie posłuszni i ulegli, gdyż oni czuwają nad wami, ponieważ z tego mają zdać sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo to obróciłoby się na waszą niekorzyść.
18 Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że nasze sumienie jest czyste i we wszystkim pragniemy dobrze postępować. 19 Szczególnie was proszę, żebyście to czynili, abym wkrótce mógł do was powrócić.
ZAKOŃCZENIE I POZDROWIENIA
20 A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego Przymierza wyprowadził spośród zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, naszego Pana, Jezusa, 21 niech wam udzieli wszelkiego dobra, abyście pełnili Jego wolę. Z nami zaś niech czyni to, co się Jemu podoba, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
22 Proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, które w skrócie wam przekazałem. 23 Wiedzcie, że nasz brat Tymoteusz został uwolniony i wraz z nim chcę was odwiedzić, jeśli wkrótce przybędzie.
24 Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia z Italii. 25 Łaska niech będzie z wami wszystkimi.