SYNTEZA WSTĘPNA
Bóg przemówił przez swojego Syna
1 Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, 2 w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4 I o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.
WYŻSZOŚĆ SYNA NAD ANIOŁAMI
5 Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś Moim Synem,
dzisiaj Ja Ciebie zrodziłem?
albo:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem?
6 Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
7 A do aniołów powie:
On czyni swoich aniołów wichrami,
a swoje sługi płomieniami ognia.
8 Do Syna natomiast:
Twój Tron, o Boże, na wieczne czasy,
berło prawości berłem Twojego Królestwa.
9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy;
10 oraz:
Panie, Ty na początku osadziłeś ziemię na fundamencie
i dziełem Twoich rąk są niebiosa.
11 One przeminą, ale Ty pozostaniesz.
I wszystkie rzeczy jak szata się zestarzeją,
12 i jak płaszcz je zwiniesz,
jak szatę, i odmienią się.
Ty zaś jesteś Ten sam,
a lata Twoje nie ustaną.
13 Do którego natomiast z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Siądź po Mojej prawicy,
aż położę Twoich nieprzyjaciół
jako podnóżek pod Twoje stopy?
14 Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie?
SYNTEZA WSTĘPNA
Bóg przemówił przez swojego Syna
1 Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków, 2 w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego też stworzył wszechświat. 3 Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. 4 I o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.
WYŻSZOŚĆ SYNA NAD ANIOŁAMI
5 Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek:
Ty jesteś Moim Synem,
dzisiaj Ja Ciebie zrodziłem?
albo:
Ja będę Mu Ojcem,
a On będzie Mi Synem?
6 Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie:
Niech Mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
7 A do aniołów powie:
On czyni swoich aniołów wichrami,
a swoje sługi płomieniami ognia.
8 Do Syna natomiast:
Twój Tron, o Boże, na wieczne czasy,
berło prawości berłem Twojego Królestwa.
9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy;
10 oraz:
Panie, Ty na początku osadziłeś ziemię na fundamencie
i dziełem Twoich rąk są niebiosa.
11 One przeminą, ale Ty pozostaniesz.
I wszystkie rzeczy jak szata się zestarzeją,
12 i jak płaszcz je zwiniesz,
jak szatę, i odmienią się.
Ty zaś jesteś Ten sam,
a lata Twoje nie ustaną.
13 Do którego natomiast z aniołów powiedział kiedykolwiek:
Siądź po Mojej prawicy,
aż położę Twoich nieprzyjaciół
jako podnóżek pod Twoje stopy?
14 Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie?