ABRAHAM
Powołanie Abrama
1 Pan powiedział do Abrama: Wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę, 2 a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będę przeklinał. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
4 I Abram wyruszył, jak mu Pan polecił, a Lot poszedł razem z nim. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. 5 Abram zabrał swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, i cały ich majątek, którego się dorobili, oraz służbę, którą nabyli w Charanie. I wyszli, aby udać się do ziemi kananejskiej.
Abram w Kanaanie
Przybyli do Kanaanu. 6 Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. 7 Wtedy Pan ukazał się Abramowi i powiedział: Tę ziemię dam twemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. 8 Stamtąd zaś Abram przeniósł się w góry na wschód od Betel i rozbił swój namiot między Betel na zachodzie i Aj na wschodzie. Zbudował też ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. 9 Potem powędrował Abram dalej, aż do Negebu.
Abram w Egipcie
10 Kiedy nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby tam zatrzymać się przez jakiś czas, bo w kraju panował wielki głód. 11 Gdy zbliżał się do Egiptu, zwrócił się do swojej żony Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. 12 Kiedy Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą: To jest jego żona, wtedy zabiją mnie, a tobie darują życie. 13 Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się powodziło ze względu na ciebie i żebym dzięki tobie pozostał przy życiu.
14 Gdy zatem Abram przybył do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. 15 Ujrzeli ją też dostojnicy faraona i wychwalali przed faraonem. Została więc zabrana do domu faraona. 16 Abramowi zaś dobrze się powodziło ze względu na nią. Otrzymał owce i woły, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. 17 Jednak Pan, z powodu Saraj, żony Abrama, zesłał na faraona i jego dwór wielkie plagi. 18 Faraon wezwał więc Abrama i zapytał: Co mi zrobiłeś? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? 19 Dlaczego mówiłeś: To moja siostra? I dlatego właśnie wziąłem ją sobie za żonę. Oto twoja żona, weź ją i idź! 20 I faraon rozkazał swoim ludziom, a oni odprawili Abrama i jego żonę ze wszystkim, co miał.
ABRAHAM
Powołanie Abrama
1 Pan powiedział do Abrama: Wyjdź ze swego kraju, z miejsca swojego urodzenia i z domu swego ojca do ziemi, którą ci wskażę, 2 a sprawię, że powstanie z ciebie wielki naród i będę ci błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. 3 Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławią, a tych, którzy ciebie przeklinają, będę przeklinał. W tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi.
4 I Abram wyruszył, jak mu Pan polecił, a Lot poszedł razem z nim. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. 5 Abram zabrał swoją żonę Saraj i Lota, syna swego brata, i cały ich majątek, którego się dorobili, oraz służbę, którą nabyli w Charanie. I wyszli, aby udać się do ziemi kananejskiej.
Abram w Kanaanie
Przybyli do Kanaanu. 6 Abram przeszedł tę ziemię aż do miejscowości Sychem, do dębu More. W kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. 7 Wtedy Pan ukazał się Abramowi i powiedział: Tę ziemię dam twemu potomstwu. Wówczas Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał. 8 Stamtąd zaś Abram przeniósł się w góry na wschód od Betel i rozbił swój namiot między Betel na zachodzie i Aj na wschodzie. Zbudował też ołtarz dla Pana i wzywał imienia Pana. 9 Potem powędrował Abram dalej, aż do Negebu.
Abram w Egipcie
10 Kiedy nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby tam zatrzymać się przez jakiś czas, bo w kraju panował wielki głód. 11 Gdy zbliżał się do Egiptu, zwrócił się do swojej żony Saraj: Wiem, że jesteś piękną kobietą. 12 Kiedy Egipcjanie zobaczą cię i powiedzą: To jest jego żona, wtedy zabiją mnie, a tobie darują życie. 13 Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się powodziło ze względu na ciebie i żebym dzięki tobie pozostał przy życiu.
14 Gdy zatem Abram przybył do Egiptu, Egipcjanie zobaczyli, że ta kobieta jest bardzo piękna. 15 Ujrzeli ją też dostojnicy faraona i wychwalali przed faraonem. Została więc zabrana do domu faraona. 16 Abramowi zaś dobrze się powodziło ze względu na nią. Otrzymał owce i woły, osły, niewolników i niewolnice, oślice i wielbłądy. 17 Jednak Pan, z powodu Saraj, żony Abrama, zesłał na faraona i jego dwór wielkie plagi. 18 Faraon wezwał więc Abrama i zapytał: Co mi zrobiłeś? Dlaczego mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? 19 Dlaczego mówiłeś: To moja siostra? I dlatego właśnie wziąłem ją sobie za żonę. Oto twoja żona, weź ją i idź! 20 I faraon rozkazał swoim ludziom, a oni odprawili Abrama i jego żonę ze wszystkim, co miał.