KOŃCOWE POUCZENIA I POZDROWIENIA
Jeden drugiego ciężary noście
1 Bracia, jeśliby kogoś przyłapano na jakimś przewinieniu, to wy, którzy otrzymaliście Ducha, w duchu łagodności doprowadźcie takiego do poprawy. Niech jednak każdy uważa, aby sam nie uległ pokusie. 2 Jedni drugich ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa. 3 Jeśli bowiem ktoś sądzi, że jest kimś, podczas gdy jest niczym, to okłamuje samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy tylko w sobie samym będzie miał powód do chluby, a nie w kimś innym. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar. 6 Ten, kto pobiera naukę, niech się dzieli wszystkimi dobrami z tym, który go naucza. 7 Nie dajcie się zwodzić, Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co bowiem człowiek posieje, to będzie zbierał. 8 Kto sieje w swoim ciele, jako plon z ciała zbierze zagładę. Kto zaś sieje w Duchu, z Ducha zbierze życie wieczne. 9 Nie ustawajmy w czynieniu dobra, zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. 10 Dopóki więc mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza najbliższym w wierze.
Końcowe napomnienie i błogosławieństwo
11 Zobaczcie, jak wielkimi literami napisałem do was moją ręką. 12 Wszyscy, którzy chcą się podobać przez ciało, zmuszają was do obrzezania, aby tylko nie być prześladowanymi z powodu krzyża Chrystusa. 13 Ci jednak, którzy poddają się obrzezaniu, sami nie zachowują Prawa, ale chcą was poddać obrzezaniu, aby się chwalić waszym ciałem. 14 Jeśli zaś chodzi o mnie, to obym się nie chlubił z innego powodu jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 15 Ani bowiem obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz tylko nowe stworzenie. 16 Na tych wszystkich, którzy będą postępować zgodnie z tą zasadą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.
17 Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości! Ja bowiem na moim ciele noszę znamiona Jezusa.
18 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen.
KOŃCOWE POUCZENIA I POZDROWIENIA
Jeden drugiego ciężary noście
1 Bracia, jeśliby kogoś przyłapano na jakimś przewinieniu, to wy, którzy otrzymaliście Ducha, w duchu łagodności doprowadźcie takiego do poprawy. Niech jednak każdy uważa, aby sam nie uległ pokusie. 2 Jedni drugich ciężary noście, i tak wypełnicie prawo Chrystusa. 3 Jeśli bowiem ktoś sądzi, że jest kimś, podczas gdy jest niczym, to okłamuje samego siebie. 4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy tylko w sobie samym będzie miał powód do chluby, a nie w kimś innym. 5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar. 6 Ten, kto pobiera naukę, niech się dzieli wszystkimi dobrami z tym, który go naucza. 7 Nie dajcie się zwodzić, Bóg nie pozwala szydzić z siebie. Co bowiem człowiek posieje, to będzie zbierał. 8 Kto sieje w swoim ciele, jako plon z ciała zbierze zagładę. Kto zaś sieje w Duchu, z Ducha zbierze życie wieczne. 9 Nie ustawajmy w czynieniu dobra, zbierzemy bowiem plon we właściwym czasie, jeśli nie osłabniemy. 10 Dopóki więc mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza najbliższym w wierze.
Końcowe napomnienie i błogosławieństwo
11 Zobaczcie, jak wielkimi literami napisałem do was moją ręką. 12 Wszyscy, którzy chcą się podobać przez ciało, zmuszają was do obrzezania, aby tylko nie być prześladowanymi z powodu krzyża Chrystusa. 13 Ci jednak, którzy poddają się obrzezaniu, sami nie zachowują Prawa, ale chcą was poddać obrzezaniu, aby się chwalić waszym ciałem. 14 Jeśli zaś chodzi o mnie, to obym się nie chlubił z innego powodu jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. 15 Ani bowiem obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, lecz tylko nowe stworzenie. 16 Na tych wszystkich, którzy będą postępować zgodnie z tą zasadą, i na Izraela Bożego niech zstąpi pokój i miłosierdzie.
17 Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości! Ja bowiem na moim ciele noszę znamiona Jezusa.
18 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen.