1 Zawrócił mnie ku zewnętrznej bramie przybytku, skierowanej na wschód. Była ona zamknięta. 2 Wtedy powiedział do mnie Pan: Brama ta będzie zamknięta. Nie będzie otwarta. Nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Będzie zamknięta. 3 Tylko książę, on w niej zasiądzie, aby spożyć chleb przed Panem. Wejdzie przez przedsionek tej bramy i tą drogą wyjdzie.
4 Potem wprowadził mnie drogą bramy północnej przed świątynię. Zobaczyłem: Oto Chwała Pana wypełniała dom Pana. Wtedy upadłem na twarz. 5 Powiedział do mnie Pan: Synu człowieczy, zwróć uwagę, zobacz na własne oczy i przyjmij w swoje uszy to wszystko, co Ja ci powiem o wszystkich przepisach domu Pana i o wszystkich jego prawach. Zwróć uwagę na wchodzących do domu i na wszystkich opuszczających przybytek. 6 Powiesz do buntownika, do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Dosyć wam, domu Izraela, wszystkich waszych obrzydliwości! 7 Gdy wprowadzaliście obcych o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanym ciele, żeby byli w Moim przybytku, żeby bezcześcili Mój dom, gdy ofiarowaliście Mój chleb, tłuszcz i krew oraz łamaliście Moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami, 8 nie pełniliście Mojej świętej służby, ale zamiast siebie ustanowiliście ich stróżami Mojej służby w Moim przybytku.
9 Tak mówi Pan Bóg: Żaden obcy o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanym ciele nie wejdzie do Mojego przybytku, żaden obcy, który jest wśród synów Izraela. 10 Nawet lewici, którzy oddalili się ode Mnie, gdy Izrael błądził, którzy odeszli ode Mnie za swymi bożkami, poniosą karę. 11 Będą służyć w Moim przybytku jako stróże bram domu i będą sługami domu. Oni będą zabijać dla ludu ofiarę całopalną i ofiarę krwawą. Oni będą stać przed nimi, żeby im służyć. 12 Ponieważ usługiwali im przed ich bożkami i byli dla domu Izraela przyczyną grzechu, dlatego podniosłem przeciw nim Moją rękę – wyrocznia Pana Boga – i poniosą swoją winę. 13 Nie będą zbliżać się do Mnie, żeby sprawować dla Mnie czynności kapłańskie, żeby zbliżać się do jakiejkolwiek Mojej rzeczy świętej lub najświętszej. Będą znosić swą hańbę i swe obrzydliwości, które czynili. 14 Ustanowię ich stróżami służby w domu, całej jego posługi i wszystkiego, co się w niej sprawuje.
15 Jednak kapłani Lewiego, synowie Sadoka, którzy strzegli służby Mojego przybytku, gdy Izraelici oddalili się ode Mnie, oni przystąpią do Mnie, żeby Mi służyć. Będą stali przede Mną, żeby Mi złożyć w ofierze tłuszcz i krew – wyrocznia Pana Boga. 16 Oni będą wchodzili do Mojego przybytku, oni będą przystępowali do Mojego stołu, żeby Mi służyć i będą strzec Mojej służby. 17 Będzie tak: Gdy wejdą w bramy dziedzińca wewnętrznego, przywdzieją lniane szaty. Nie będzie ich okrywać wełna w czasie ich służby za bramami dziedzińca wewnętrznego i w świątyni. 18 Lniane turbany będą na ich głowach. Lniane spodnie będą na ich biodrach i nie przepaszą się, aby się nie spocić. 19 Gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny, do ludu na dziedzińcu zewnętrznym, wtedy zdejmą swoje szaty, w których sprawowali swą służbę, złożą je w salach świętych i ubiorą się w inne szaty, żeby nie uświęcili ludu swymi szatami. 20 Nie będą też golili swych głów i nie będą zapuszczali włosów. Będą dokładnie strzyc swoje głowy. 21 Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy wejdzie na dziedziniec wewnętrzny. 22 Nie wezmą sobie za żonę wdowy lub kobiety porzuconej, lecz wezmą sobie dziewicę pochodzącą z domu Izraela lub wdowę, która została wdową po kapłanie. 23 Będą uczyli Mój lud rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte i będą go pouczali o tym, co nieczyste, a co czyste. 24 W czasie sporu staną, aby rozsądzać. Będą sądzić według Mojego prawa. Będą przestrzegali Moich praw, Moich nakazów, wszystkich Moich świąt i będą święcić Moje szabaty. 25 Kapłan nie zbliży się do człowieka zmarłego, żeby się nie splamić. Będą się jednak mogli splamić przy zmarłym ojcu, matce, synu, córce, bracie i siostrze, która nie miała męża. 26 Po jego oczyszczeniu odliczą mu siedem dni. 27 W dniu, w którym wejdzie do Miejsca Świętego na dziedziniec wewnętrzny dla posługi w Miejscu Świętym, złoży swą ofiarę przebłagalną za grzech – wyrocznia Pana Boga.
28 Będą mieć dziedzictwo – Ja jestem ich dziedzictwem. Nie dacie im posiadłości w Izraelu – Ja jestem ich posiadłością. 29 Za pokarm będą mieli ofiarę pokarmową, ofiarę przebłagalną za grzech i ofiarę zadośćuczynienia. Wszystko, co jest w Izraelu obłożone klątwą. 30 Najlepsze ze wszystkich pierwocin ze wszystkiego, wszystkie dary, wszystko ze wszystkich waszych darów, będzie dla kapłanów. Waszą najlepszą mąkę dacie kapłanowi, żeby błogosławieństwo spoczęło na twoim domu. 31 Kapłani nie będą spożywać żadnej padliny ani mięsa z rozszarpanego ptaka lub bydlęcia.
1 Zawrócił mnie ku zewnętrznej bramie przybytku, skierowanej na wschód. Była ona zamknięta. 2 Wtedy powiedział do mnie Pan: Brama ta będzie zamknięta. Nie będzie otwarta. Nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Będzie zamknięta. 3 Tylko książę, on w niej zasiądzie, aby spożyć chleb przed Panem. Wejdzie przez przedsionek tej bramy i tą drogą wyjdzie.
4 Potem wprowadził mnie drogą bramy północnej przed świątynię. Zobaczyłem: Oto Chwała Pana wypełniała dom Pana. Wtedy upadłem na twarz. 5 Powiedział do mnie Pan: Synu człowieczy, zwróć uwagę, zobacz na własne oczy i przyjmij w swoje uszy to wszystko, co Ja ci powiem o wszystkich przepisach domu Pana i o wszystkich jego prawach. Zwróć uwagę na wchodzących do domu i na wszystkich opuszczających przybytek. 6 Powiesz do buntownika, do domu Izraela: Tak mówi Pan Bóg: Dosyć wam, domu Izraela, wszystkich waszych obrzydliwości! 7 Gdy wprowadzaliście obcych o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanym ciele, żeby byli w Moim przybytku, żeby bezcześcili Mój dom, gdy ofiarowaliście Mój chleb, tłuszcz i krew oraz łamaliście Moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami, 8 nie pełniliście Mojej świętej służby, ale zamiast siebie ustanowiliście ich stróżami Mojej służby w Moim przybytku.
9 Tak mówi Pan Bóg: Żaden obcy o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanym ciele nie wejdzie do Mojego przybytku, żaden obcy, który jest wśród synów Izraela. 10 Nawet lewici, którzy oddalili się ode Mnie, gdy Izrael błądził, którzy odeszli ode Mnie za swymi bożkami, poniosą karę. 11 Będą służyć w Moim przybytku jako stróże bram domu i będą sługami domu. Oni będą zabijać dla ludu ofiarę całopalną i ofiarę krwawą. Oni będą stać przed nimi, żeby im służyć. 12 Ponieważ usługiwali im przed ich bożkami i byli dla domu Izraela przyczyną grzechu, dlatego podniosłem przeciw nim Moją rękę – wyrocznia Pana Boga – i poniosą swoją winę. 13 Nie będą zbliżać się do Mnie, żeby sprawować dla Mnie czynności kapłańskie, żeby zbliżać się do jakiejkolwiek Mojej rzeczy świętej lub najświętszej. Będą znosić swą hańbę i swe obrzydliwości, które czynili. 14 Ustanowię ich stróżami służby w domu, całej jego posługi i wszystkiego, co się w niej sprawuje.
15 Jednak kapłani Lewiego, synowie Sadoka, którzy strzegli służby Mojego przybytku, gdy Izraelici oddalili się ode Mnie, oni przystąpią do Mnie, żeby Mi służyć. Będą stali przede Mną, żeby Mi złożyć w ofierze tłuszcz i krew – wyrocznia Pana Boga. 16 Oni będą wchodzili do Mojego przybytku, oni będą przystępowali do Mojego stołu, żeby Mi służyć i będą strzec Mojej służby. 17 Będzie tak: Gdy wejdą w bramy dziedzińca wewnętrznego, przywdzieją lniane szaty. Nie będzie ich okrywać wełna w czasie ich służby za bramami dziedzińca wewnętrznego i w świątyni. 18 Lniane turbany będą na ich głowach. Lniane spodnie będą na ich biodrach i nie przepaszą się, aby się nie spocić. 19 Gdy będą wychodzić na dziedziniec zewnętrzny, do ludu na dziedzińcu zewnętrznym, wtedy zdejmą swoje szaty, w których sprawowali swą służbę, złożą je w salach świętych i ubiorą się w inne szaty, żeby nie uświęcili ludu swymi szatami. 20 Nie będą też golili swych głów i nie będą zapuszczali włosów. Będą dokładnie strzyc swoje głowy. 21 Żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy wejdzie na dziedziniec wewnętrzny. 22 Nie wezmą sobie za żonę wdowy lub kobiety porzuconej, lecz wezmą sobie dziewicę pochodzącą z domu Izraela lub wdowę, która została wdową po kapłanie. 23 Będą uczyli Mój lud rozróżniać między tym, co święte, a tym, co nieświęte i będą go pouczali o tym, co nieczyste, a co czyste. 24 W czasie sporu staną, aby rozsądzać. Będą sądzić według Mojego prawa. Będą przestrzegali Moich praw, Moich nakazów, wszystkich Moich świąt i będą święcić Moje szabaty. 25 Kapłan nie zbliży się do człowieka zmarłego, żeby się nie splamić. Będą się jednak mogli splamić przy zmarłym ojcu, matce, synu, córce, bracie i siostrze, która nie miała męża. 26 Po jego oczyszczeniu odliczą mu siedem dni. 27 W dniu, w którym wejdzie do Miejsca Świętego na dziedziniec wewnętrzny dla posługi w Miejscu Świętym, złoży swą ofiarę przebłagalną za grzech – wyrocznia Pana Boga.
28 Będą mieć dziedzictwo – Ja jestem ich dziedzictwem. Nie dacie im posiadłości w Izraelu – Ja jestem ich posiadłością. 29 Za pokarm będą mieli ofiarę pokarmową, ofiarę przebłagalną za grzech i ofiarę zadośćuczynienia. Wszystko, co jest w Izraelu obłożone klątwą. 30 Najlepsze ze wszystkich pierwocin ze wszystkiego, wszystkie dary, wszystko ze wszystkich waszych darów, będzie dla kapłanów. Waszą najlepszą mąkę dacie kapłanowi, żeby błogosławieństwo spoczęło na twoim domu. 31 Kapłani nie będą spożywać żadnej padliny ani mięsa z rozszarpanego ptaka lub bydlęcia.