1 Wprowadził mnie do Miejsca Świętego. Zmierzył filary: miały sześć łokci szerokości z jednej i sześć łokci szerokości z drugiej strony. Taka była szerokość filaru. 2 Szerokość wejścia wynosiła dziesięć łokci. Boki wejścia: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Zmierzył jego długość: wynosiła czterdzieści łokci, a szerokość: dwadzieścia łokci.
3 Poszedł w głąb i zmierzył filary wejścia: wynosiły dwa łokcie. Wejście: sześć łokci. Boki wejścia: siedem łokci. 4 Zmierzył jego długość: wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość: dwadzieścia łokci, naprzeciw Miejsca Świętego. I powiedział do mnie: To jest Miejsce Najświętsze.
5 Zmierzył ścianę świątyni: wynosiła sześć łokci. Szerokość zaś boku: cztery łokcie dookoła świątyni, wokoło. 6 Sal bocznych, sala nad salą, było trzy razy po trzydzieści. Przy ścianie świątyni znajdowały się przejścia do sal bocznych świątyni dookoła, ażeby je łączyć, ale nie łączyły się one ze ścianą świątyni. 7 W miarę jak sale boczne znajdowały się coraz wyżej, bo świątynia była nimi okolona, szerokość otoczenia się powiększała, gdyż otoczenie wznosiło się coraz wyżej dookoła świątyni. Dlatego świątynia rozszerzała się ku górze. Z części dolnej wstępowało się na górną przez środkową. 8 Widziałem dookoła świątyni podwyższenie. Fundamenty sal bocznych mierzyły pełną trzcinę, czyli sześć łokci, do nadbudowy. 9 Szerokość ściany sali bocznej na zewnątrz wynosiła pięć łokci. Wolna przestrzeń między salami bocznymi, należącymi do świątyni, 10 a między salami, miała wszędzie dookoła świątyni szerokość dwudziestu łokci. 11 Drzwi sali bocznej prowadziły ku wolnej przestrzeni: jedne drzwi w kierunku północnym i jedne drzwi na południe. Szerokość muru wolnej przestrzeni wynosiła pięć łokci dookoła.
12 Budowla, która była naprzeciw przestrzeni zamkniętej od strony zachodniej, miała siedemdziesiąt łokci szerokości. Ściana budowli miała pięć łokci szerokości dookoła. Jej długość zaś wynosiła dziewięćdziesiąt łokci.
13 Następnie zmierzył świątynię. Długość wynosiła sto łokci, a przestrzeń zamknięta i budowla oraz jej ściany miały sto łokci długości. 14 Szerokość fasady świątyni oraz przestrzeni zamkniętej od strony wschodniej wynosiła sto łokci. 15 Zmierzył też długość budowli przed przestrzenią zamkniętą, która była za nią, jej krużganki z jednej i drugiej strony: wynosiły sto łokci.
Miejsce Święte wewnątrz i jego przedsionek z zewnątrz 16 były obite deskami. Okratowane okna, krużganki wokół, z trzech stron, naprzeciw progu, były obite drewnem dookoła, od ziemi aż do okien. A okna były zamknięte. 17 Od górnej części wejścia aż do wewnętrznej świątyni, i na zewnątrz, na wszystkich ścianach dookoła od strony zewnętrznej i wewnętrznej, były ozdoby, 18 wykonane były cheruby i palmy. Palma była między cherubem a cherubem, i każdy cherub miał dwa oblicza. 19 Oblicze człowieka było zwrócone ku palmie z jednej strony a oblicze lwa ku palmie z drugiej strony. Były one wykonane w całej świątyni dookoła. 20 Cheruby i palmy były wykonane na ścianie Miejsca Świętego od ziemi aż ponad wejście. 21 Miejsce Święte: odrzwia były czworograniaste.
To, co było widoczne przed Miejscem Najświętszym wyglądało jak 22 drewniany ołtarz, wysoki na trzy łokcie. Jego długość wynosiła dwa łokcie. Miał narożniki, podstawę i ścianki z drewna. Powiedział do mnie: To jest stół, który jest przed Panem.
23 Miejsce Święte miało dwoje drzwi i Miejsce Najświętsze 24 miało dwoje drzwi. Drzwi miały dwa ruchome skrzydła: dwa skrzydła jedne i dwa skrzydła drugie. 25 Na nich, na drzwiach Miejsca Świętego, były wykonane cheruby i palmy, podobnie jak były wykonane z zewnątrz. Przed przedsionkiem zaś, na zewnątrz, był drewniany okap. 26 Okratowane okna oraz palmy były z jednej i z drugiej strony, po bokach przedsionka, a także boczne pomieszczenia świątyni i okapy.
1 Wprowadził mnie do Miejsca Świętego. Zmierzył filary: miały sześć łokci szerokości z jednej i sześć łokci szerokości z drugiej strony. Taka była szerokość filaru. 2 Szerokość wejścia wynosiła dziesięć łokci. Boki wejścia: pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony. Zmierzył jego długość: wynosiła czterdzieści łokci, a szerokość: dwadzieścia łokci.
3 Poszedł w głąb i zmierzył filary wejścia: wynosiły dwa łokcie. Wejście: sześć łokci. Boki wejścia: siedem łokci. 4 Zmierzył jego długość: wynosiła dwadzieścia łokci, a szerokość: dwadzieścia łokci, naprzeciw Miejsca Świętego. I powiedział do mnie: To jest Miejsce Najświętsze.
5 Zmierzył ścianę świątyni: wynosiła sześć łokci. Szerokość zaś boku: cztery łokcie dookoła świątyni, wokoło. 6 Sal bocznych, sala nad salą, było trzy razy po trzydzieści. Przy ścianie świątyni znajdowały się przejścia do sal bocznych świątyni dookoła, ażeby je łączyć, ale nie łączyły się one ze ścianą świątyni. 7 W miarę jak sale boczne znajdowały się coraz wyżej, bo świątynia była nimi okolona, szerokość otoczenia się powiększała, gdyż otoczenie wznosiło się coraz wyżej dookoła świątyni. Dlatego świątynia rozszerzała się ku górze. Z części dolnej wstępowało się na górną przez środkową. 8 Widziałem dookoła świątyni podwyższenie. Fundamenty sal bocznych mierzyły pełną trzcinę, czyli sześć łokci, do nadbudowy. 9 Szerokość ściany sali bocznej na zewnątrz wynosiła pięć łokci. Wolna przestrzeń między salami bocznymi, należącymi do świątyni, 10 a między salami, miała wszędzie dookoła świątyni szerokość dwudziestu łokci. 11 Drzwi sali bocznej prowadziły ku wolnej przestrzeni: jedne drzwi w kierunku północnym i jedne drzwi na południe. Szerokość muru wolnej przestrzeni wynosiła pięć łokci dookoła.
12 Budowla, która była naprzeciw przestrzeni zamkniętej od strony zachodniej, miała siedemdziesiąt łokci szerokości. Ściana budowli miała pięć łokci szerokości dookoła. Jej długość zaś wynosiła dziewięćdziesiąt łokci.
13 Następnie zmierzył świątynię. Długość wynosiła sto łokci, a przestrzeń zamknięta i budowla oraz jej ściany miały sto łokci długości. 14 Szerokość fasady świątyni oraz przestrzeni zamkniętej od strony wschodniej wynosiła sto łokci. 15 Zmierzył też długość budowli przed przestrzenią zamkniętą, która była za nią, jej krużganki z jednej i drugiej strony: wynosiły sto łokci.
Miejsce Święte wewnątrz i jego przedsionek z zewnątrz 16 były obite deskami. Okratowane okna, krużganki wokół, z trzech stron, naprzeciw progu, były obite drewnem dookoła, od ziemi aż do okien. A okna były zamknięte. 17 Od górnej części wejścia aż do wewnętrznej świątyni, i na zewnątrz, na wszystkich ścianach dookoła od strony zewnętrznej i wewnętrznej, były ozdoby, 18 wykonane były cheruby i palmy. Palma była między cherubem a cherubem, i każdy cherub miał dwa oblicza. 19 Oblicze człowieka było zwrócone ku palmie z jednej strony a oblicze lwa ku palmie z drugiej strony. Były one wykonane w całej świątyni dookoła. 20 Cheruby i palmy były wykonane na ścianie Miejsca Świętego od ziemi aż ponad wejście. 21 Miejsce Święte: odrzwia były czworograniaste.
To, co było widoczne przed Miejscem Najświętszym wyglądało jak 22 drewniany ołtarz, wysoki na trzy łokcie. Jego długość wynosiła dwa łokcie. Miał narożniki, podstawę i ścianki z drewna. Powiedział do mnie: To jest stół, który jest przed Panem.
23 Miejsce Święte miało dwoje drzwi i Miejsce Najświętsze 24 miało dwoje drzwi. Drzwi miały dwa ruchome skrzydła: dwa skrzydła jedne i dwa skrzydła drugie. 25 Na nich, na drzwiach Miejsca Świętego, były wykonane cheruby i palmy, podobnie jak były wykonane z zewnątrz. Przed przedsionkiem zaś, na zewnątrz, był drewniany okap. 26 Okratowane okna oraz palmy były z jednej i z drugiej strony, po bokach przedsionka, a także boczne pomieszczenia świątyni i okapy.