1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem 3 i powiedz Tyrowi, który usadowił się u wejścia do morza, kupcowi narodów na licznych wyspach:
Tak mówi Pan Bóg:
Tyrze, ty powiedziałeś:
Ja jestem pełnią piękności.
4 Twoja posiadłość jest w sercu mórz.
Twoi budowniczowie dokończyli twoje piękno.
5 Z cyprysu z Seniru wykonano ci wszystkie burty.
Cedru libańskiego użyto,
by sporządzić dla ciebie maszt.
6 Z dębów Baszanu zrobiono twoje wiosła.
Twój pomost wykonano z kości słoniowej,
ułożonej w bukszpanie z wysp Kittim.
7 Różnobarwny bisior z Egiptu
stanowił twoje żagle i służył ci za banderę.
Fioletowa i czerwona purpura z wysp Elisza
była twoim nakryciem.
8 Mieszkańcy Sydonu i Arwadu
byli twoimi wioślarzami.
Twoi mędrcy, Tyrze, byli u ciebie,
oni byli twymi żeglarzami.
9 Starszyzna z Gebal i jego mędrcy byli u ciebie jako ci, którzy naprawiali twoje uszkodzenia.
Wszystkie okręty morskie oraz ich marynarze byli u ciebie,
żeby wymieniać twoje towary.
10 Mieszkańcy Persji, Lud i Put
byli w twej armii wojownikami.
Tarcze i szyszaki wieszali na tobie.
One dodawały ci blasku.
11 Synowie Arwadu i twoja armia stali na twoich murach wokoło, a Gammadejczycy byli na twoich wieżach. Swe tarcze wieszali na twoich murach dokoła, one dopełniały twego piękna. 12 Tarszisz było twoim nabywcą z powodu obfitości wszelkiego bogactwa. Za twoje towary dostarczało srebra, żelaza, cyny i ołowiu. 13 Jawan, Tubal i Meszek handlowali z tobą. Za twoje wyroby dostarczali niewolników i przedmioty z brązu. 14 Bet-Togarma za twoje towary dostarczał konie, wierzchowce i muły. 15 Synowie Dedana handlowali z tobą. Liczne wyspy kupowały u ciebie. W zamian za twój towar dawały ci kość słoniową i drzewo hebanu. 16 Edom był twoim nabywcą ze względu na twoje liczne wyroby. Za twoje towary dostarczał malachit, czerwoną purpurę, wzorzystą tkaninę, bisior, korale i rubiny.
17 Juda i kraj Izraela handlowali z tobą. Za twoje wyroby dostarczali pszenicę z Minnit, słodkie pieczywo, miód, oliwę i żywicę. 18 Damaszek był twoim nabywcą. Ze względu na twoje liczne wyroby, z powodu obfitości wszelkiego bogactwa za twoje towary wymieniał wino z Helbonu i wełnę z Sacharu.
19 Dan i Jawan z Uzzal za twoje wyroby dostarczały kute żelazo, cynamon i wonną trzcinę. 20 Dedan prowadził z tobą handel okryciami pod siodła do konnej jazdy. 21 Arabia i wszyscy książęta Kedaru handlowali z tobą. Byli twoimi dostawcami owiec, baranów i kozłów. 22 Kupcy z Szeby i Ramy prowadzili z tobą handel. Za twoje towary dostarczali najlepszej jakości balsam, wszelkie drogie kamienie i złoto. 23 Charan, Kanne, Eden, handlarze z Szeba, Asyria i cała Media prowadziły z tobą handel. 24 Oni handlowali z tobą kosztownymi szatami, płaszczami z fioletowej purpury, kolorowymi tkaninami, barwnymi dywanami i mocnymi, skręcanymi sznurami, które były na twoim rynku.
25 Okręty z Tarszisz
były w służbie twojego handlu.
Wzbogaciłeś się i stałeś się bardzo ważny
w sercu mórz.
26 Na wielkie wody wprowadzili cię twoi wioślarze.
Wiatr wschodni rozbił cię
w sercu mórz.
27 Twoje bogactwo, twoje zapasy i twoje towary, twoi marynarze i twoi żeglarze, naprawiający twoje uszkodzenia, sprzedawcy twoich towarów, wszyscy twoi wojownicy, którzy byli u ciebie, cała twoja rzesza, która znajdowała się w tobie, zginą w sercu mórz, w dniu twego upadku.
28 Na głos krzyku twoich żeglarzy
zadrżą nadbrzeża.
29 Zejdą ze swych okrętów
wszyscy pracujący przy wiosłach,
marynarze, wszyscy żeglarze morscy staną na lądzie.
30 I sprawią, że słychać będzie
ich wołanie z twego powodu.
Będą gorzko zawodzić.
Będą sypać proch na swe głowy
i będą się tarzać w popiele.
31 Z powodu ciebie ogolą sobie głowy,
obloką się w wory,
będą płakać nad tobą w goryczy swej duszy,
w gorzkim smutku.
32 Podniosą w swym żalu lament nad tobą
i będą cię opłakiwać:
Któż jest jak Tyr, milczący pośród morza!
33 Gdy twoje zapasy szły za morze,
syciłeś wiele narodów.
Przez swe liczne bogactwa i towary
wzbogaciłeś królów ziemi.
34 Teraz zostałeś rozbity przez morze.
W głębinach wód
twoje towary i cała twoja rzesza zginęły w środku ciebie.
35 Wszyscy mieszkańcy wysp
struchleli z powodu ciebie,
a ich królowie są bardzo przerażeni,
mają zmienione twarze.
36 Kupcy spośród ludów
gwiżdżą z powodu ciebie,
Stałeś się postrachem.
Przestałeś istnieć na zawsze.
1 Doszło do mnie słowo Pana: 2 Ty, synu człowieczy, podnieś lament nad Tyrem 3 i powiedz Tyrowi, który usadowił się u wejścia do morza, kupcowi narodów na licznych wyspach:
Tak mówi Pan Bóg:
Tyrze, ty powiedziałeś:
Ja jestem pełnią piękności.
4 Twoja posiadłość jest w sercu mórz.
Twoi budowniczowie dokończyli twoje piękno.
5 Z cyprysu z Seniru wykonano ci wszystkie burty.
Cedru libańskiego użyto,
by sporządzić dla ciebie maszt.
6 Z dębów Baszanu zrobiono twoje wiosła.
Twój pomost wykonano z kości słoniowej,
ułożonej w bukszpanie z wysp Kittim.
7 Różnobarwny bisior z Egiptu
stanowił twoje żagle i służył ci za banderę.
Fioletowa i czerwona purpura z wysp Elisza
była twoim nakryciem.
8 Mieszkańcy Sydonu i Arwadu
byli twoimi wioślarzami.
Twoi mędrcy, Tyrze, byli u ciebie,
oni byli twymi żeglarzami.
9 Starszyzna z Gebal i jego mędrcy byli u ciebie jako ci, którzy naprawiali twoje uszkodzenia.
Wszystkie okręty morskie oraz ich marynarze byli u ciebie,
żeby wymieniać twoje towary.
10 Mieszkańcy Persji, Lud i Put
byli w twej armii wojownikami.
Tarcze i szyszaki wieszali na tobie.
One dodawały ci blasku.
11 Synowie Arwadu i twoja armia stali na twoich murach wokoło, a Gammadejczycy byli na twoich wieżach. Swe tarcze wieszali na twoich murach dokoła, one dopełniały twego piękna. 12 Tarszisz było twoim nabywcą z powodu obfitości wszelkiego bogactwa. Za twoje towary dostarczało srebra, żelaza, cyny i ołowiu. 13 Jawan, Tubal i Meszek handlowali z tobą. Za twoje wyroby dostarczali niewolników i przedmioty z brązu. 14 Bet-Togarma za twoje towary dostarczał konie, wierzchowce i muły. 15 Synowie Dedana handlowali z tobą. Liczne wyspy kupowały u ciebie. W zamian za twój towar dawały ci kość słoniową i drzewo hebanu. 16 Edom był twoim nabywcą ze względu na twoje liczne wyroby. Za twoje towary dostarczał malachit, czerwoną purpurę, wzorzystą tkaninę, bisior, korale i rubiny.
17 Juda i kraj Izraela handlowali z tobą. Za twoje wyroby dostarczali pszenicę z Minnit, słodkie pieczywo, miód, oliwę i żywicę. 18 Damaszek był twoim nabywcą. Ze względu na twoje liczne wyroby, z powodu obfitości wszelkiego bogactwa za twoje towary wymieniał wino z Helbonu i wełnę z Sacharu.
19 Dan i Jawan z Uzzal za twoje wyroby dostarczały kute żelazo, cynamon i wonną trzcinę. 20 Dedan prowadził z tobą handel okryciami pod siodła do konnej jazdy. 21 Arabia i wszyscy książęta Kedaru handlowali z tobą. Byli twoimi dostawcami owiec, baranów i kozłów. 22 Kupcy z Szeby i Ramy prowadzili z tobą handel. Za twoje towary dostarczali najlepszej jakości balsam, wszelkie drogie kamienie i złoto. 23 Charan, Kanne, Eden, handlarze z Szeba, Asyria i cała Media prowadziły z tobą handel. 24 Oni handlowali z tobą kosztownymi szatami, płaszczami z fioletowej purpury, kolorowymi tkaninami, barwnymi dywanami i mocnymi, skręcanymi sznurami, które były na twoim rynku.
25 Okręty z Tarszisz
były w służbie twojego handlu.
Wzbogaciłeś się i stałeś się bardzo ważny
w sercu mórz.
26 Na wielkie wody wprowadzili cię twoi wioślarze.
Wiatr wschodni rozbił cię
w sercu mórz.
27 Twoje bogactwo, twoje zapasy i twoje towary, twoi marynarze i twoi żeglarze, naprawiający twoje uszkodzenia, sprzedawcy twoich towarów, wszyscy twoi wojownicy, którzy byli u ciebie, cała twoja rzesza, która znajdowała się w tobie, zginą w sercu mórz, w dniu twego upadku.
28 Na głos krzyku twoich żeglarzy
zadrżą nadbrzeża.
29 Zejdą ze swych okrętów
wszyscy pracujący przy wiosłach,
marynarze, wszyscy żeglarze morscy staną na lądzie.
30 I sprawią, że słychać będzie
ich wołanie z twego powodu.
Będą gorzko zawodzić.
Będą sypać proch na swe głowy
i będą się tarzać w popiele.
31 Z powodu ciebie ogolą sobie głowy,
obloką się w wory,
będą płakać nad tobą w goryczy swej duszy,
w gorzkim smutku.
32 Podniosą w swym żalu lament nad tobą
i będą cię opłakiwać:
Któż jest jak Tyr, milczący pośród morza!
33 Gdy twoje zapasy szły za morze,
syciłeś wiele narodów.
Przez swe liczne bogactwa i towary
wzbogaciłeś królów ziemi.
34 Teraz zostałeś rozbity przez morze.
W głębinach wód
twoje towary i cała twoja rzesza zginęły w środku ciebie.
35 Wszyscy mieszkańcy wysp
struchleli z powodu ciebie,
a ich królowie są bardzo przerażeni,
mają zmienione twarze.
36 Kupcy spośród ludów
gwiżdżą z powodu ciebie,
Stałeś się postrachem.
Przestałeś istnieć na zawsze.