Objawienie mocy Bożej
1 Mojżesz odpowiedział: A jeśli mi nie uwierzą i mnie nie posłuchają, lecz stwierdzą: Pan ci się nie ukazał? 2 Wtedy Pan go zapytał: Co masz w ręku? Odpowiedział: Laskę. 3 I rozkazał: Rzuć ją na ziemię! I rzucił ją na ziemię, ona przemieniła się w węża, a Mojżesz uciekł przed nim. 4 Wówczas Pan nakazał Mojżeszowi: Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon! Wyciągnął więc rękę, chwycił go, a on stał się laską w jego dłoni. 5 Zrób tak, aby uwierzyli, że ukazał ci się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. 6 Pan powiedział do niego: Włóż jeszcze rękę w zanadrze! I włożył rękę w zanadrze. A gdy ją wyciągnął, jego ręka była pokryta trądem jak śniegiem. 7 I nakazał: Jeszcze raz włóż rękę w zanadrze! Włożył więc rękę w zanadrze. A gdy ją wyciągnął, była jak reszta ciała. 8 Jeżeli więc ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku. 9 A jeżeli nie uwierzą tym dwom znakom i nie posłuchają cię, wtedy zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda, którą zaczerpniesz z Nilu, stanie się krwią na suchej ziemi.
Aaron pełnomocnikiem Mojżesza
10 Mojżesz zwrócił się do Pana: Panie mój, proszę! Nie jestem człowiekiem wymownym ani od wczoraj, ani od przedwczoraj, ani od czasu, gdy przemówiłeś do swego sługi, ponieważ mam ociężałe usta i ociężały język. 11 Pan mu odpowiedział: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, głuchym, widzącym albo niewidomym? Czy nie Ja, Pan? 12 A teraz idź, a Ja będę przy twoich ustach i pouczę cię, co masz mówić. 13 On zaś prosił: Panie mój, proszę, poślij kogoś innego! 14 Pan rozgniewał się na Mojżesza i powiedział: Czy nie ma Aarona, twego brata, Lewity? Wiem, że on umie mówić. On wyjdzie ci na spotkanie, zobaczy cię i szczerze się ucieszy. 15 Przemówisz do niego i włożysz słowa w jego usta, a Ja będę przy twoich ustach i przy jego ustach i pouczę was, co macie robić. 16 On będzie mówił do ludu zamiast ciebie, on będzie twoimi ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. 17 Weź do ręki tę laskę, bo będziesz nią czynił znaki.
Nakaz powrotu do Egiptu
18 Mojżesz odszedł, powrócił do swego teścia Jetry i oznajmił mu: Pragnę wrócić do moich braci, którzy przebywają w Egipcie, i zobaczyć, czy jeszcze żyją. Jetro odpowiedział Mojżeszowi: Idź w pokoju! 19 Pan zaś powiedział do Mojżesza w kraju Madianitów: Idź, wróć do Egiptu, ponieważ umarli wszyscy ludzie, którzy nastawali na twoje życie. 20 Mojżesz wziął więc żonę i synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Mojżesz wziął w rękę laskę Bożą. 21 Pan zwrócił się do Mojżesza: Gdy wrócisz do Egiptu, pamiętaj, abyś przed faraonem uczynił wszystkie cuda, które przekazałem w twoje ręce. Ja zaś uczynię jego serce zatwardziałym i nie wypuści ludu. 22 A do faraona powiesz: Tak mówi Pan: Moim pierworodnym synem jest Izrael. 23 Zwracam się do ciebie: Wypuść Mego syna, aby Mi służył. Jeżeli nie będziesz chciał go wypuścić, Ja zabiję twego pierworodnego syna.
Obrzezanie syna Mojżesza
24 A w drodze, podczas noclegu, spotkał go Pan i chciał zabić. 25 Wówczas Sefora wzięła ostry kamień, obcięła napletek swego syna, dotknęła nóg Mojżesza i oświadczyła: Jesteś dla mnie oblubieńcem krwi. 26 I odstąpił od niego. Wtedy powiedziała: Jesteś oblubieńcem krwi przez obrzezanie.
Spotkanie Mojżesza z Aaronem i ich przybycie do Egiptu
27 Pan zwrócił się do Aarona: Wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżeszowi! Poszedł więc, spotkał go przy górze Bożej i ucałował. 28 Mojżesz powiedział Aaronowi o wszystkich słowa Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, które polecił mu uczynić. 29 Mojżesz i Aaron poszli więc i zgromadzili wszystkich starszych Izraela. 30 Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan powiedział Mojżeszowi. I na oczach ludu uczynił znaki. 31 I lud uwierzył. A gdy usłyszał, że Pan ujął się za Izraelitami, ponieważ widział ich niedolę, skłonili się do ziemi i oddali pokłon.
Objawienie mocy Bożej
1 Mojżesz odpowiedział: A jeśli mi nie uwierzą i mnie nie posłuchają, lecz stwierdzą: Pan ci się nie ukazał? 2 Wtedy Pan go zapytał: Co masz w ręku? Odpowiedział: Laskę. 3 I rozkazał: Rzuć ją na ziemię! I rzucił ją na ziemię, ona przemieniła się w węża, a Mojżesz uciekł przed nim. 4 Wówczas Pan nakazał Mojżeszowi: Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon! Wyciągnął więc rękę, chwycił go, a on stał się laską w jego dłoni. 5 Zrób tak, aby uwierzyli, że ukazał ci się Pan, Bóg ich ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. 6 Pan powiedział do niego: Włóż jeszcze rękę w zanadrze! I włożył rękę w zanadrze. A gdy ją wyciągnął, jego ręka była pokryta trądem jak śniegiem. 7 I nakazał: Jeszcze raz włóż rękę w zanadrze! Włożył więc rękę w zanadrze. A gdy ją wyciągnął, była jak reszta ciała. 8 Jeżeli więc ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu pierwszego znaku, to uwierzą głosowi drugiego znaku. 9 A jeżeli nie uwierzą tym dwom znakom i nie posłuchają cię, wtedy zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda, którą zaczerpniesz z Nilu, stanie się krwią na suchej ziemi.
Aaron pełnomocnikiem Mojżesza
10 Mojżesz zwrócił się do Pana: Panie mój, proszę! Nie jestem człowiekiem wymownym ani od wczoraj, ani od przedwczoraj, ani od czasu, gdy przemówiłeś do swego sługi, ponieważ mam ociężałe usta i ociężały język. 11 Pan mu odpowiedział: Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym, głuchym, widzącym albo niewidomym? Czy nie Ja, Pan? 12 A teraz idź, a Ja będę przy twoich ustach i pouczę cię, co masz mówić. 13 On zaś prosił: Panie mój, proszę, poślij kogoś innego! 14 Pan rozgniewał się na Mojżesza i powiedział: Czy nie ma Aarona, twego brata, Lewity? Wiem, że on umie mówić. On wyjdzie ci na spotkanie, zobaczy cię i szczerze się ucieszy. 15 Przemówisz do niego i włożysz słowa w jego usta, a Ja będę przy twoich ustach i przy jego ustach i pouczę was, co macie robić. 16 On będzie mówił do ludu zamiast ciebie, on będzie twoimi ustami, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. 17 Weź do ręki tę laskę, bo będziesz nią czynił znaki.
Nakaz powrotu do Egiptu
18 Mojżesz odszedł, powrócił do swego teścia Jetry i oznajmił mu: Pragnę wrócić do moich braci, którzy przebywają w Egipcie, i zobaczyć, czy jeszcze żyją. Jetro odpowiedział Mojżeszowi: Idź w pokoju! 19 Pan zaś powiedział do Mojżesza w kraju Madianitów: Idź, wróć do Egiptu, ponieważ umarli wszyscy ludzie, którzy nastawali na twoje życie. 20 Mojżesz wziął więc żonę i synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Mojżesz wziął w rękę laskę Bożą. 21 Pan zwrócił się do Mojżesza: Gdy wrócisz do Egiptu, pamiętaj, abyś przed faraonem uczynił wszystkie cuda, które przekazałem w twoje ręce. Ja zaś uczynię jego serce zatwardziałym i nie wypuści ludu. 22 A do faraona powiesz: Tak mówi Pan: Moim pierworodnym synem jest Izrael. 23 Zwracam się do ciebie: Wypuść Mego syna, aby Mi służył. Jeżeli nie będziesz chciał go wypuścić, Ja zabiję twego pierworodnego syna.
Obrzezanie syna Mojżesza
24 A w drodze, podczas noclegu, spotkał go Pan i chciał zabić. 25 Wówczas Sefora wzięła ostry kamień, obcięła napletek swego syna, dotknęła nóg Mojżesza i oświadczyła: Jesteś dla mnie oblubieńcem krwi. 26 I odstąpił od niego. Wtedy powiedziała: Jesteś oblubieńcem krwi przez obrzezanie.
Spotkanie Mojżesza z Aaronem i ich przybycie do Egiptu
27 Pan zwrócił się do Aarona: Wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżeszowi! Poszedł więc, spotkał go przy górze Bożej i ucałował. 28 Mojżesz powiedział Aaronowi o wszystkich słowa Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, które polecił mu uczynić. 29 Mojżesz i Aaron poszli więc i zgromadzili wszystkich starszych Izraela. 30 Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan powiedział Mojżeszowi. I na oczach ludu uczynił znaki. 31 I lud uwierzył. A gdy usłyszał, że Pan ujął się za Izraelitami, ponieważ widział ich niedolę, skłonili się do ziemi i oddali pokłon.