Szaty kapłanów
1 A z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu zrobili haftowane szaty do służby w świątyni. Zrobili też święte szaty dla Aarona, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Efod
2 Zrobił efod ze złota, fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 3 Wykuli blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby wpleść je artystycznie we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn i w bisior. 4 Zrobili też dwa naramienniki spięte ze sobą, połączone na dwóch końcach. 5 A przepaska do przewiązania efodu została wykonana w taki sam sposób ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
6 Obrobili też kamienie onyksowe, oprawione w złoto, na których, jak na pieczęci, zostały wyryte imiona Izraelitów. 7 Umieścił je na naramiennikach efodu jako pamiątkowe kamienie dla Izraelitów, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8 Wykonał też w sposób artystyczny pektorał, podobnie jak efod, ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 9 Był on kwadratowy, złożony na pół, o długości i szerokości jednej piędzi. 10 Umieścili na nim cztery rzędy kamieni. W pierwszym rzędzie: rubin, topaz i szmaragd. 11 W drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i beryl. 12 W trzecim rzędzie: opal, agat i ametyst. 13 W czwartym rzędzie: chryzolit, onyks i jaspis. Były one osadzone w złotych oprawach. 14 Było więc dwanaście kamieni z imionami Izraelitów, zgodnie z ich dwunastoma imionami: na każdym jak na pieczęci było wyryte imię jednego z dwunastu plemion. 15 Na pektorale zrobili łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznurki. 16 Zrobili też dwie złote oprawy i dwa pierścienie ze złota. Pierścienie te przymocowali do dwóch końców pektorału. 17 Przewlekli owe dwa złote łańcuszki przez dwa pierścienie na końcach pektorału. 18 A drugie końce obu łańcuszków przytwierdzili do dwóch opraw i przymocowali do naramienników z przodu efodu. 19 Zrobili też dwa złote pierścienie i przymocowali je do dwu końców pektorału na wewnętrznym brzegu od strony efodu. 20 Potem zrobili dwa złote pierścienie i przymocowali je do obu naramienników u dołu, z przodu efodu, przy jego zszyciu, nad przepaską efodu. 21 Pierścienie pektorału związali z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, aby pektorał znajdował się nad przepaską efodu i nie przesuwał się na efodzie, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Inne szaty
22 Sporządził też haftowaną szatę pod efod, z fioletowej purpury. 23 Na środku był otwór na głowę, jak otwór skórzanego pancerza. Otwór ten był obszyty dookoła, aby się nie rozerwał. 24 Wokół dolnych brzegów szaty zrobili jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru.
25 Zrobili też dzwonki z czystego złota i umieścili je dookoła dolnych brzegów szaty między jabłuszkami granatu. 26 Na przemian dzwonek i jabłuszko granatu dookoła brzegów szaty do pełnienia służby, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
27 Dla Aarona i jego synów utkali też wzorzyste tuniki z bisioru, 28 i zawój z bisioru, i nakrycia głowy z bisioru oraz spodnie z lnu i kręconego bisioru, 29 i haftowany pas z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
30 Zrobili też diadem, świętą opaskę z czystego złota i wyryli na niej jak na pieczęci: Poświęcony Panu. 31 Przymocowali do niej sznur z fioletowej purpury, aby przywiązać ją z wierzchu do zawoju, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Prace końcowe
32 Tak została ukończona cała praca przy Przybytku, Namiocie Spotkania. Izraelici zrobili wszystko tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
33 Przynieśli Przybytek do Mojżesza: namiot i wszystkie jego przybory – haki, deski, poprzeczki, słupy i jego podstawy, 34 nakrycie ze skór baranich farbowanych na czerwono i dach ze skór borsuków i okrywającą zasłonę, 35 Arkę Świadectwa, jej drążki i przebłagalnię, 36 stół, wszystkie jego przybory i chleby pokładne, 37 świecznik z czystego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz wszystkie jego przybory i olej do oświetlania, 38 ołtarz ze złota, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę przy wejściu do Namiotu, 39 ołtarz z miedzi i jego miedzianą kratę, drążki oraz wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę, 40 zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę przy wejściu na dziedziniec, jej sznury i paliki oraz wszystkie przybory do służby w Przybytku, Namiocie Spotkania, 41 haftowane szaty do służby w świętym przybytku, święte szaty dla kapłana Aarona i szaty dla jego synów do sprawowania kapłaństwa. 42 Izraelici wykonali całą pracę tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. 43 A gdy Mojżesz zobaczył, że całe to dzieło wykonali tak, jak Pan nakazał, wtedy ich pobłogosławił.
Szaty kapłanów
1 A z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu zrobili haftowane szaty do służby w świątyni. Zrobili też święte szaty dla Aarona, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Efod
2 Zrobił efod ze złota, fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 3 Wykuli blaszki ze złota i pocięli je na nitki, aby wpleść je artystycznie we fioletową i czerwoną purpurę, w karmazyn i w bisior. 4 Zrobili też dwa naramienniki spięte ze sobą, połączone na dwóch końcach. 5 A przepaska do przewiązania efodu została wykonana w taki sam sposób ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
6 Obrobili też kamienie onyksowe, oprawione w złoto, na których, jak na pieczęci, zostały wyryte imiona Izraelitów. 7 Umieścił je na naramiennikach efodu jako pamiątkowe kamienie dla Izraelitów, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
8 Wykonał też w sposób artystyczny pektorał, podobnie jak efod, ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 9 Był on kwadratowy, złożony na pół, o długości i szerokości jednej piędzi. 10 Umieścili na nim cztery rzędy kamieni. W pierwszym rzędzie: rubin, topaz i szmaragd. 11 W drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i beryl. 12 W trzecim rzędzie: opal, agat i ametyst. 13 W czwartym rzędzie: chryzolit, onyks i jaspis. Były one osadzone w złotych oprawach. 14 Było więc dwanaście kamieni z imionami Izraelitów, zgodnie z ich dwunastoma imionami: na każdym jak na pieczęci było wyryte imię jednego z dwunastu plemion. 15 Na pektorale zrobili łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznurki. 16 Zrobili też dwie złote oprawy i dwa pierścienie ze złota. Pierścienie te przymocowali do dwóch końców pektorału. 17 Przewlekli owe dwa złote łańcuszki przez dwa pierścienie na końcach pektorału. 18 A drugie końce obu łańcuszków przytwierdzili do dwóch opraw i przymocowali do naramienników z przodu efodu. 19 Zrobili też dwa złote pierścienie i przymocowali je do dwu końców pektorału na wewnętrznym brzegu od strony efodu. 20 Potem zrobili dwa złote pierścienie i przymocowali je do obu naramienników u dołu, z przodu efodu, przy jego zszyciu, nad przepaską efodu. 21 Pierścienie pektorału związali z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, aby pektorał znajdował się nad przepaską efodu i nie przesuwał się na efodzie, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Inne szaty
22 Sporządził też haftowaną szatę pod efod, z fioletowej purpury. 23 Na środku był otwór na głowę, jak otwór skórzanego pancerza. Otwór ten był obszyty dookoła, aby się nie rozerwał. 24 Wokół dolnych brzegów szaty zrobili jabłuszka granatu z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru.
25 Zrobili też dzwonki z czystego złota i umieścili je dookoła dolnych brzegów szaty między jabłuszkami granatu. 26 Na przemian dzwonek i jabłuszko granatu dookoła brzegów szaty do pełnienia służby, tak jak nakazał Pan Mojżeszowi.
27 Dla Aarona i jego synów utkali też wzorzyste tuniki z bisioru, 28 i zawój z bisioru, i nakrycia głowy z bisioru oraz spodnie z lnu i kręconego bisioru, 29 i haftowany pas z kręconego bisioru, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
30 Zrobili też diadem, świętą opaskę z czystego złota i wyryli na niej jak na pieczęci: Poświęcony Panu. 31 Przymocowali do niej sznur z fioletowej purpury, aby przywiązać ją z wierzchu do zawoju, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Prace końcowe
32 Tak została ukończona cała praca przy Przybytku, Namiocie Spotkania. Izraelici zrobili wszystko tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
33 Przynieśli Przybytek do Mojżesza: namiot i wszystkie jego przybory – haki, deski, poprzeczki, słupy i jego podstawy, 34 nakrycie ze skór baranich farbowanych na czerwono i dach ze skór borsuków i okrywającą zasłonę, 35 Arkę Świadectwa, jej drążki i przebłagalnię, 36 stół, wszystkie jego przybory i chleby pokładne, 37 świecznik z czystego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz wszystkie jego przybory i olej do oświetlania, 38 ołtarz ze złota, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę przy wejściu do Namiotu, 39 ołtarz z miedzi i jego miedzianą kratę, drążki oraz wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę, 40 zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę przy wejściu na dziedziniec, jej sznury i paliki oraz wszystkie przybory do służby w Przybytku, Namiocie Spotkania, 41 haftowane szaty do służby w świętym przybytku, święte szaty dla kapłana Aarona i szaty dla jego synów do sprawowania kapłaństwa. 42 Izraelici wykonali całą pracę tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi. 43 A gdy Mojżesz zobaczył, że całe to dzieło wykonali tak, jak Pan nakazał, wtedy ich pobłogosławił.