Ołtarz całopalenia
1 Z drzewa akacjowego zrobił też kwadratowy ołtarz całopalenia o długości pięciu łokci, szerokości pięciu łokci i wysokości trzech łokci. 2 Na czterech narożnikach zrobił rogi, które tworzyły z nim całość, i pokrył go miedzią. 3 Następnie zrobił wszystkie przybory do ołtarza: popielnice na popiół, łopatki, misy, widełki i naczynia na rozżarzone węgle. Wszystkie te przybory zrobił z miedzi. 4 Pod obramowaniem ołtarza u dołu aż do połowy ołtarza zrobił do niego z miedzi kratę jak siatkę. 5 Odlał też cztery pierścienie na czterech rogach miedzianej kraty jako uchwyty drążków. 6 Z drzewa akacjowego zrobił też drążki i pokrył je miedzią. 7 Wsunął te drążki w pierścienie po bokach ołtarza, aby można go było na nich nosić. Ołtarz zrobił z desek, w środku pusty.
8 Zrobił też kadź miedzianą, a do niej także podstawę miedzianą odlaną z luster należących do osób, które gromadziły się przy wejściu do Namiotu Spotkania.
Zasłony na dziedzińcu Namiotu Spotkania
9 Tak zaś urządził dziedziniec: Zasłony z kręconego bisioru po południowej stronie dziedzińca miały sto łokci długości. 10 Do nich było dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 11 Również po stronie północnej były zasłony o długości stu łokci, do nich dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 12 A po stronie zachodniej były zasłony o długości pięćdziesięciu łokci, do nich dziesięć słupów i dziesięć podstaw, a na słupach haki i klamry ze srebra. 13 I po stronie wschodniej, ku wschodowi, również miały długość pięćdziesięciu łokci. 14 Zasłony po jednej stronie miały piętnaście łokci, a do tego trzy słupy i trzy podstawy. 15 I zasłony po drugiej stronie, po obu stronach bramy, miały piętnaście łokci, a do tego trzy słupy i trzy podstawy. 16 Wszystkie zasłony dookoła dziedzińca były z kręconego bisioru. 17 Podstawy słupów były z miedzi, a haki na nich i klamry ze srebra. Ze srebra było także ich zwieńczenie. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca miały srebrne klamry. 18 A haftowana zasłona przy wejściu na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru i miała dwadzieścia łokci długości i pięć łokci szerokości, odpowiednio do zasłon dziedzińca. 19 Do niej wykonano cztery słupy i cztery podstawy, które były wykonane z miedzi, haki na nich ze srebra, ze srebra były także ich zwieńczenia oraz klamry. 20 Wszystkie paliki Przybytku dookoła dziedzińca były z miedzi.
Obliczenie kosztów budowy
21 Oto obliczenie kosztów Przybytku, Przybytku Świadectwa, które na polecenie Mojżesza zostało sporządzone przez Lewitów pod nadzorem Itamara, syna Aarona, kapłana. 22 A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z plemienia Judy, wykonał wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. 23 Z nim był Oholiab, syn Achisamaka, z plemienia Dana, biegły w swej sztuce rzeźbiarz i tkacz fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru.
24 W sumie do wykonania wszystkich prac wokół świętego przybytku zużyto dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści sykli złota pochodzącego z darów złożonych gestem kołysania, według sykla świątynnego, 25 ponadto sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć sykli srebra od objętych spisem członków społeczności, według sykla świątynnego, 26 od każdego, kto podlegał spisowi – od dwudziestu lat wzwyż, a więc od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn pobierano po jednym beka na głowę, czyli po pół sykla według sykla świątynnego. 27 Na odlanie podstaw do świętego przybytku i podstaw do zasłon zużyto sto talentów srebra: było sto podstaw ze stu talentów, czyli jedna podstawa za jeden talent. 28 A z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu sykli zrobił na słupy haczyki, którymi pokrył i połączył zwieńczenia. 29 Było też siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta sykli miedzi pochodzącej z darów złożonych gestem kołysania. 30 Zrobił z niej podstawy do wejścia do Namiotu Spotkania, ołtarz miedziany i miedzianą kratę do niego, wszystkie przybory ołtarza 31 i podstawy dookoła dziedzińca, podstawy bramy dziedzińca oraz wszystkie paliki Przybytku i wszystkie paliki dookoła dziedzińca.
Ołtarz całopalenia
1 Z drzewa akacjowego zrobił też kwadratowy ołtarz całopalenia o długości pięciu łokci, szerokości pięciu łokci i wysokości trzech łokci. 2 Na czterech narożnikach zrobił rogi, które tworzyły z nim całość, i pokrył go miedzią. 3 Następnie zrobił wszystkie przybory do ołtarza: popielnice na popiół, łopatki, misy, widełki i naczynia na rozżarzone węgle. Wszystkie te przybory zrobił z miedzi. 4 Pod obramowaniem ołtarza u dołu aż do połowy ołtarza zrobił do niego z miedzi kratę jak siatkę. 5 Odlał też cztery pierścienie na czterech rogach miedzianej kraty jako uchwyty drążków. 6 Z drzewa akacjowego zrobił też drążki i pokrył je miedzią. 7 Wsunął te drążki w pierścienie po bokach ołtarza, aby można go było na nich nosić. Ołtarz zrobił z desek, w środku pusty.
8 Zrobił też kadź miedzianą, a do niej także podstawę miedzianą odlaną z luster należących do osób, które gromadziły się przy wejściu do Namiotu Spotkania.
Zasłony na dziedzińcu Namiotu Spotkania
9 Tak zaś urządził dziedziniec: Zasłony z kręconego bisioru po południowej stronie dziedzińca miały sto łokci długości. 10 Do nich było dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 11 Również po stronie północnej były zasłony o długości stu łokci, do nich dwadzieścia słupów i dwadzieścia podstaw z miedzi, a na słupach haki i klamry ze srebra. 12 A po stronie zachodniej były zasłony o długości pięćdziesięciu łokci, do nich dziesięć słupów i dziesięć podstaw, a na słupach haki i klamry ze srebra. 13 I po stronie wschodniej, ku wschodowi, również miały długość pięćdziesięciu łokci. 14 Zasłony po jednej stronie miały piętnaście łokci, a do tego trzy słupy i trzy podstawy. 15 I zasłony po drugiej stronie, po obu stronach bramy, miały piętnaście łokci, a do tego trzy słupy i trzy podstawy. 16 Wszystkie zasłony dookoła dziedzińca były z kręconego bisioru. 17 Podstawy słupów były z miedzi, a haki na nich i klamry ze srebra. Ze srebra było także ich zwieńczenie. Wszystkie słupy dookoła dziedzińca miały srebrne klamry. 18 A haftowana zasłona przy wejściu na dziedziniec była z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru i miała dwadzieścia łokci długości i pięć łokci szerokości, odpowiednio do zasłon dziedzińca. 19 Do niej wykonano cztery słupy i cztery podstawy, które były wykonane z miedzi, haki na nich ze srebra, ze srebra były także ich zwieńczenia oraz klamry. 20 Wszystkie paliki Przybytku dookoła dziedzińca były z miedzi.
Obliczenie kosztów budowy
21 Oto obliczenie kosztów Przybytku, Przybytku Świadectwa, które na polecenie Mojżesza zostało sporządzone przez Lewitów pod nadzorem Itamara, syna Aarona, kapłana. 22 A Besaleel, syn Uriego, syna Chura z plemienia Judy, wykonał wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. 23 Z nim był Oholiab, syn Achisamaka, z plemienia Dana, biegły w swej sztuce rzeźbiarz i tkacz fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu i kręconego bisioru.
24 W sumie do wykonania wszystkich prac wokół świętego przybytku zużyto dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści sykli złota pochodzącego z darów złożonych gestem kołysania, według sykla świątynnego, 25 ponadto sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć sykli srebra od objętych spisem członków społeczności, według sykla świątynnego, 26 od każdego, kto podlegał spisowi – od dwudziestu lat wzwyż, a więc od sześciuset trzech tysięcy pięciuset pięćdziesięciu mężczyzn pobierano po jednym beka na głowę, czyli po pół sykla według sykla świątynnego. 27 Na odlanie podstaw do świętego przybytku i podstaw do zasłon zużyto sto talentów srebra: było sto podstaw ze stu talentów, czyli jedna podstawa za jeden talent. 28 A z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu sykli zrobił na słupy haczyki, którymi pokrył i połączył zwieńczenia. 29 Było też siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta sykli miedzi pochodzącej z darów złożonych gestem kołysania. 30 Zrobił z niej podstawy do wejścia do Namiotu Spotkania, ołtarz miedziany i miedzianą kratę do niego, wszystkie przybory ołtarza 31 i podstawy dookoła dziedzińca, podstawy bramy dziedzińca oraz wszystkie paliki Przybytku i wszystkie paliki dookoła dziedzińca.