REALIZACJA PRZEPISÓW KULTOWYCH
Szabat
1 Następnie Mojżesz zebrał całą społeczność Izraelitów i powiedział: Oto słowa, które Pan nakazał wam wypełnić: 2 Przez sześć dni będziecie pracować, a dzień siódmy będzie dla was szabatem, czasem odpoczynku dla Pana. Każdy, kto będzie wykonywał pracę w szabat, poniesie śmierć. 3 W szabat nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib.
Dary przynoszone przez Izraelitów
4 Mojżesz powiedział do całej społeczności Izraelitów: To są słowa, które przekazał wam Pan: 5 Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana, każdy, kto jest szczodrego serca, niech przyniesie jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź, 6 fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwa razy farbowany, bisior i kozią sierść, 7 skóry baranie, farbowane na czerwono, skóry borsuków i drzewo akacjowe, 8 oliwę do świecznika, wonności na olej do namaszczania i do wonnego kadzidła, 9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdabiania efodu i pektorału. 10 Wszyscy, którzy mają zdolności, niech przyjdą i zrobią wszystko, co nakazał Pan: 11 Przybytek i jego Namiot, pokrycie, haki i deski, poprzeczki, słupy i podstawy, 12 Arkę i jej drążki, wieko i okrywającą zasłonę, 13 stół, jego drążki, wszystkie jego przybory i chleb pokładny, 14 świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i olej do oświetlania, 15 ołtarz kadzielny i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę przy wejściu do Przybytku, 16 ołtarz całopalenia i miedzianą kratę należącą do niego, drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę, 17 zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy oraz zasłonę przy wejściu na dziedziniec, 18 paliki Przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami, 19 tkane szaty do służby w świątyni, święte szaty dla kapłana Aarona, i szaty dla jego synów do pełnienia służby kapłańskiej. 20 Potem cała społeczność Izraelitów odeszła sprzed oblicza Mojżesza. 21 Każdy człowiek, którego skłoniło serce, i każdy, kogo duch pobudził, przychodził i przynosił dar ofiarny dla Pana, na wykonanie Namiotu Spotkania i na wszelką w nim służbę oraz na święte szaty. 22 Przychodzili więc mężczyźni oraz kobiety, każdy, kto był szczodrego serca, i przynosili kolczyki i pierścienie, obrączki i naszyjniki oraz wszelkie złote przedmioty. Każdy, w geście kołysania, składał Panu dar ofiarny ze złota. 23 Każdy, kto znalazł u siebie fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść i skóry baranie farbowane na czerwono, i skóry borsuków, każdy je przynosił. 24 Każdy, kto chciał złożyć dar ofiarny ze srebra i miedzi, przynosił to w darze ofiarnym dla Pana. Każdy, kto miał u siebie drewno akacjowe, przynosił je na wykonanie wszelkich potrzebnych prac. 25 Także wszystkie uzdolnione kobiety własnoręcznie przędły i przynosiły to, co utkały: fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. 26 Wszystkie zdolne kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły kozią sierść. 27 Przywódcy zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału, 28 wonności, oliwę do oświetlania i do olejku do namaszczania, i do wonnego kadzidła. 29 Każdy mężczyzna i każda kobieta, których skłoniło serce, składali dobrowolne dary dla Pana, aby zostały wykonane wszystkie prace nakazane przez Pana za pośrednictwem Mojżesza.
Besaleel i Oholiab – wykonawcy robót
30 Mojżesz zwrócił się do Izraelitów: Spójrzcie! Pan wezwał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy. 31 Napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i umiejętnością wykonywania wszelkich prac, 32 pomysłowością przy wyrobach ze złota, srebra i miedzi, 33 i przy obróbce kamieni do oprawy, i przy rzeźbieniu drewna – we wszystkich przedsięwzięciach. 34 Dał też jemu i Oholiabowi, synowi Achisamaka, z plemienia Dana zdolność nauczania. 35 Napełnił ich serce mądrością, aby obmyślali i wykonywali wszystkie prace rzeźbiarskie oraz haftowali i tkali na fioletowej i czerwonej purpurze, na karmazynie dwa razy farbowanym, i na bisiorze.
REALIZACJA PRZEPISÓW KULTOWYCH
Szabat
1 Następnie Mojżesz zebrał całą społeczność Izraelitów i powiedział: Oto słowa, które Pan nakazał wam wypełnić: 2 Przez sześć dni będziecie pracować, a dzień siódmy będzie dla was szabatem, czasem odpoczynku dla Pana. Każdy, kto będzie wykonywał pracę w szabat, poniesie śmierć. 3 W szabat nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib.
Dary przynoszone przez Izraelitów
4 Mojżesz powiedział do całej społeczności Izraelitów: To są słowa, które przekazał wam Pan: 5 Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana, każdy, kto jest szczodrego serca, niech przyniesie jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź, 6 fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwa razy farbowany, bisior i kozią sierść, 7 skóry baranie, farbowane na czerwono, skóry borsuków i drzewo akacjowe, 8 oliwę do świecznika, wonności na olej do namaszczania i do wonnego kadzidła, 9 kamienie onyksowe i inne drogie kamienie do ozdabiania efodu i pektorału. 10 Wszyscy, którzy mają zdolności, niech przyjdą i zrobią wszystko, co nakazał Pan: 11 Przybytek i jego Namiot, pokrycie, haki i deski, poprzeczki, słupy i podstawy, 12 Arkę i jej drążki, wieko i okrywającą zasłonę, 13 stół, jego drążki, wszystkie jego przybory i chleb pokładny, 14 świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i olej do oświetlania, 15 ołtarz kadzielny i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę przy wejściu do Przybytku, 16 ołtarz całopalenia i miedzianą kratę należącą do niego, drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę, 17 zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy oraz zasłonę przy wejściu na dziedziniec, 18 paliki Przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami, 19 tkane szaty do służby w świątyni, święte szaty dla kapłana Aarona, i szaty dla jego synów do pełnienia służby kapłańskiej. 20 Potem cała społeczność Izraelitów odeszła sprzed oblicza Mojżesza. 21 Każdy człowiek, którego skłoniło serce, i każdy, kogo duch pobudził, przychodził i przynosił dar ofiarny dla Pana, na wykonanie Namiotu Spotkania i na wszelką w nim służbę oraz na święte szaty. 22 Przychodzili więc mężczyźni oraz kobiety, każdy, kto był szczodrego serca, i przynosili kolczyki i pierścienie, obrączki i naszyjniki oraz wszelkie złote przedmioty. Każdy, w geście kołysania, składał Panu dar ofiarny ze złota. 23 Każdy, kto znalazł u siebie fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść i skóry baranie farbowane na czerwono, i skóry borsuków, każdy je przynosił. 24 Każdy, kto chciał złożyć dar ofiarny ze srebra i miedzi, przynosił to w darze ofiarnym dla Pana. Każdy, kto miał u siebie drewno akacjowe, przynosił je na wykonanie wszelkich potrzebnych prac. 25 Także wszystkie uzdolnione kobiety własnoręcznie przędły i przynosiły to, co utkały: fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior. 26 Wszystkie zdolne kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły kozią sierść. 27 Przywódcy zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału, 28 wonności, oliwę do oświetlania i do olejku do namaszczania, i do wonnego kadzidła. 29 Każdy mężczyzna i każda kobieta, których skłoniło serce, składali dobrowolne dary dla Pana, aby zostały wykonane wszystkie prace nakazane przez Pana za pośrednictwem Mojżesza.
Besaleel i Oholiab – wykonawcy robót
30 Mojżesz zwrócił się do Izraelitów: Spójrzcie! Pan wezwał imiennie Besaleela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy. 31 Napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i umiejętnością wykonywania wszelkich prac, 32 pomysłowością przy wyrobach ze złota, srebra i miedzi, 33 i przy obróbce kamieni do oprawy, i przy rzeźbieniu drewna – we wszystkich przedsięwzięciach. 34 Dał też jemu i Oholiabowi, synowi Achisamaka, z plemienia Dana zdolność nauczania. 35 Napełnił ich serce mądrością, aby obmyślali i wykonywali wszystkie prace rzeźbiarskie oraz haftowali i tkali na fioletowej i czerwonej purpurze, na karmazynie dwa razy farbowanym, i na bisiorze.