Ołtarz kadzenia
1 Z drzewa akacjowego zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, 2 kwadratowy, o długości jednego łokcia, szerokości jednego łokcia i wysokości dwu łokci, i będą z niego wystawały rogi. 3 Pokryjesz go czystym złotem – jego wierzch, ściany wokoło i jego rogi – i otoczysz go złotym wieńcem. 4 Poniżej wieńca, na obu jego bokach, po obu stronach, zrobisz dwa złote pierścienie na drążki, na których będzie się go nosić. 5 Drążki zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. 6 Postawisz go przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, naprzeciw przebłagalni, która jest na Świadectwie, tam gdzie będę się z tobą spotykał. 7 Każdego ranka Aaron będzie spalał na nim wonne kadzidło, gdy będzie przygotowywał lampy. 8 Także wówczas, gdy zapali lampy pod wieczór. Nieustannie będzie spalał kadzidło przed Panem po wszystkie wasze pokolenia. 9 Nie będziecie spalać na nim innego kadzidła ani ofiary całopalnej, ani ofiary pokarmowej, ani nie będziecie składać na nim ofiary płynnej. 10 Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Raz w roku krwią ofiary za grzech dokona na nim przebłagania po wszystkie wasze pokolenia. Będzie on najświętszy dla Pana.
Datki na sanktuarium
11 Pan powiedział do Mojżesza: 12 Gdy będziesz liczył Izraelitów, by dokonać spisu, wtedy przy spisie niech każdy da za swoje życie okup dla Pana, aby nie spotkało go jakieś nieszczęście, gdy będzie spisywany. 13 Niech każdy podlegający spisowi da pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów, pół sykla będzie darem ofiarnym dla Pana. 14 Każdy od lat dwudziestu wzwyż podlegający spisowi złoży dar ofiarny dla Pana. 15 Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla na ofiarę dla Pana jako przebłaganie za wasze życie. 16 Weźmiesz te pieniądze, będące przebłaganiem od Izraelitów, i przeznaczysz je na potrzeby Namiotu Spotkania. To będzie dla Izraelitów pamiątką przed Panem, przebłaganiem za wasze życie.
Kadź miedziana
17 Pan powiedział do Mojżesza: 18 Zrobisz też miedzianą kadź do obmyć a do niej miedzianą podstawę. Postawisz ją między Namiotem Spotkania a ołtarzem i nalejesz tam wody. 19 Aaron i jego synowie będą tam myć ręce i nogi. 20 Gdy będą wchodzić do Namiotu Spotkania obmyją się wodą, aby nie umarli. Także wtedy, gdy zbliżą się do ołtarza, aby służyć i składać ofiarę spalaną dla Pana, 21 umyją ręce i nogi, aby nie umarli. Będzie to dla nich, dla niego i dla jego potomnych, wiecznym przepisem po wszystkie pokolenia.
Olej do świętego namaszczania
22 Pan powiedział do Mojżesza: 23 Weź sobie najwspanialsze wonności: pięćset sykli płynnej mirry i połowę tego – dwieście pięćdziesiąt łutów – wonnego cynamonu i dwieście pięćdziesiąt łutów wonnej trzciny. 24 I kasji pięćset według sykla świątynnego oraz hin oliwy z oliwek. 25 Zrobisz z tego olej do świętego namaszczania, wonną maść, tak jak się robi pachnidła. Będzie to olej do świętego namaszczania. 26 Namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, 27 stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, 28 ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia, kadź i jej podstawę. 29 Poświęcisz je i będą najświętsze. Wszystko, cokolwiek się ich dotknie, będzie uświęcone. 30 Namaścisz Aarona i jego synów i wyświęcisz ich na Moich kapłanów. 31 A do Izraelitów powiesz: Jest to olej do świętego namaszczania dla Mnie po wszystkie wasze pokolenia. 32 Nie będzie się go wylewać na ciało innych ludzi. Nie będziecie sporządzać podobnego do niego według tego składu, bo on jest święty i święty będzie też dla was. 33 Każdy, kto by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie usunięty ze swojego ludu.
Kadzidło
34 Pan powiedział do Mojżesza: Weź sobie wonności: pachnącą żywicę i muszelki, wonny galban i czyste kadzidło. Każdego w tej samej ilości. 35 Zrobisz z tego wonne kadzidło, zrobione tak, jak robi się posolone, czyste, święte wonności. 36 Rozetrzesz to na proszek i położysz trochę przed Świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie będę się z tobą spotykał. Będzie to dla was najświętsze. 37 Nie będziecie robić dla siebie kadzidła według tego składu, bo jest rzeczą poświęconą Panu. 38 Każdy, kto by takie sporządził i wąchał, zostanie usunięty ze swego ludu.
Ołtarz kadzenia
1 Z drzewa akacjowego zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, 2 kwadratowy, o długości jednego łokcia, szerokości jednego łokcia i wysokości dwu łokci, i będą z niego wystawały rogi. 3 Pokryjesz go czystym złotem – jego wierzch, ściany wokoło i jego rogi – i otoczysz go złotym wieńcem. 4 Poniżej wieńca, na obu jego bokach, po obu stronach, zrobisz dwa złote pierścienie na drążki, na których będzie się go nosić. 5 Drążki zrobisz z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. 6 Postawisz go przed zasłoną, która wisi przed Arką Świadectwa, naprzeciw przebłagalni, która jest na Świadectwie, tam gdzie będę się z tobą spotykał. 7 Każdego ranka Aaron będzie spalał na nim wonne kadzidło, gdy będzie przygotowywał lampy. 8 Także wówczas, gdy zapali lampy pod wieczór. Nieustannie będzie spalał kadzidło przed Panem po wszystkie wasze pokolenia. 9 Nie będziecie spalać na nim innego kadzidła ani ofiary całopalnej, ani ofiary pokarmowej, ani nie będziecie składać na nim ofiary płynnej. 10 Raz w roku Aaron oczyści jego rogi. Raz w roku krwią ofiary za grzech dokona na nim przebłagania po wszystkie wasze pokolenia. Będzie on najświętszy dla Pana.
Datki na sanktuarium
11 Pan powiedział do Mojżesza: 12 Gdy będziesz liczył Izraelitów, by dokonać spisu, wtedy przy spisie niech każdy da za swoje życie okup dla Pana, aby nie spotkało go jakieś nieszczęście, gdy będzie spisywany. 13 Niech każdy podlegający spisowi da pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to dwadzieścia gerów, pół sykla będzie darem ofiarnym dla Pana. 14 Każdy od lat dwudziestu wzwyż podlegający spisowi złoży dar ofiarny dla Pana. 15 Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla na ofiarę dla Pana jako przebłaganie za wasze życie. 16 Weźmiesz te pieniądze, będące przebłaganiem od Izraelitów, i przeznaczysz je na potrzeby Namiotu Spotkania. To będzie dla Izraelitów pamiątką przed Panem, przebłaganiem za wasze życie.
Kadź miedziana
17 Pan powiedział do Mojżesza: 18 Zrobisz też miedzianą kadź do obmyć a do niej miedzianą podstawę. Postawisz ją między Namiotem Spotkania a ołtarzem i nalejesz tam wody. 19 Aaron i jego synowie będą tam myć ręce i nogi. 20 Gdy będą wchodzić do Namiotu Spotkania obmyją się wodą, aby nie umarli. Także wtedy, gdy zbliżą się do ołtarza, aby służyć i składać ofiarę spalaną dla Pana, 21 umyją ręce i nogi, aby nie umarli. Będzie to dla nich, dla niego i dla jego potomnych, wiecznym przepisem po wszystkie pokolenia.
Olej do świętego namaszczania
22 Pan powiedział do Mojżesza: 23 Weź sobie najwspanialsze wonności: pięćset sykli płynnej mirry i połowę tego – dwieście pięćdziesiąt łutów – wonnego cynamonu i dwieście pięćdziesiąt łutów wonnej trzciny. 24 I kasji pięćset według sykla świątynnego oraz hin oliwy z oliwek. 25 Zrobisz z tego olej do świętego namaszczania, wonną maść, tak jak się robi pachnidła. Będzie to olej do świętego namaszczania. 26 Namaścisz nim Namiot Spotkania i Arkę Świadectwa, 27 stół oraz wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, 28 ołtarz całopalenia i wszystkie jego naczynia, kadź i jej podstawę. 29 Poświęcisz je i będą najświętsze. Wszystko, cokolwiek się ich dotknie, będzie uświęcone. 30 Namaścisz Aarona i jego synów i wyświęcisz ich na Moich kapłanów. 31 A do Izraelitów powiesz: Jest to olej do świętego namaszczania dla Mnie po wszystkie wasze pokolenia. 32 Nie będzie się go wylewać na ciało innych ludzi. Nie będziecie sporządzać podobnego do niego według tego składu, bo on jest święty i święty będzie też dla was. 33 Każdy, kto by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie usunięty ze swojego ludu.
Kadzidło
34 Pan powiedział do Mojżesza: Weź sobie wonności: pachnącą żywicę i muszelki, wonny galban i czyste kadzidło. Każdego w tej samej ilości. 35 Zrobisz z tego wonne kadzidło, zrobione tak, jak robi się posolone, czyste, święte wonności. 36 Rozetrzesz to na proszek i położysz trochę przed Świadectwem w Namiocie Spotkania, gdzie będę się z tobą spotykał. Będzie to dla was najświętsze. 37 Nie będziecie robić dla siebie kadzidła według tego składu, bo jest rzeczą poświęconą Panu. 38 Każdy, kto by takie sporządził i wąchał, zostanie usunięty ze swego ludu.