1 Mojżesz był pasterzem trzody swojego teścia Jetry, kapłana Madianitów. Pewnego razu wyprowadził trzodę poza pustynię i przyszedł do góry Bożej Horeb. 2 Ukazał mu się wtedy anioł Pana w płomieniu ognia wśród cierniowego krzaka. Spojrzał, a krzak palił się ogniem, ale nie spłonął. 3 Mojżesz powiedział: Podejdę i przyjrzę się temu wspaniałemu zjawisku, dlaczego krzak się nie spala. 4 Pan zobaczył, że podszedł, aby się temu przyjrzeć. Bóg zawołał więc do niego ze środka krzaka: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! 5 I Bóg nakazał: Nie zbliżaj się tutaj! Zdejmij sandały, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6 Mówił: Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga. 7 Pan oświadczył: Dość napatrzyłem się na niedolę Mojego ludu, który jest w Egipcie, i usłyszałem jego krzyk z powodu ciemięzców. Znam więc jego cierpienie. 8 Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egipcjan, by wyprowadzić go z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do miejsca Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. 9 Teraz doszedł do Mnie krzyk synów Izraela i zobaczyłem, jak ich Egipcjanie uciskają. 10 Idź więc teraz, posyłam cię do faraona, wyprowadź Mój lud, Izraelitów, z Egiptu! 11 Wtedy Mojżesz zapytał Boga: Kim jestem, że mam pójść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? 12 Odpowiedział: Ja będę z tobą. A znakiem dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze.
Objawienie Imienia Bożego Mojżeszowi
13 Mojżesz zwrócił się do Boga: Pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was! A kiedy mnie zapytają: Jakie jest Jego imię, to co mam im odpowiedzieć? 14 Bóg powiedział Mojżeszowi: Jestem, który Jestem. I nakazał: Tak odpowiesz Izraelitom: Jestem posłał mnie do was.
15 Bóg powiedział jeszcze do Mojżesza: Tak oznajmisz Izraelitom: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. Takie jest Imię Moje na wieki, tak będą pamiętali o Mnie przez wszystkie pokolenia. 16 Idź, zgromadź starszych Izraela i powiedz im: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ukazał mi się i oświadczył: Patrzyłem na was i widziałem, co wam czyniono w Egipcie. 17 Powiedziałem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. 18 Posłuchają cię i pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy teraz pójść na trzy dni na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu. 19 Wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, jeżeli nie zostanie do tego zmuszony mocną ręką. 20 Dlatego wyciągnę rękę i uderzę Egipt wszystkimi cudami, które tam uczynię. Potem was wypuści. 21 I sprawię, że ten lud znajdzie życzliwość w oczach Egipcjan, a gdy będziecie wychodzić, nie wyjdziecie z niczym. 22 Każda kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od swojej pani domu srebrne i złote naczynia oraz szaty, które włożycie na synów i córki. I złupicie Egipt!
1 Mojżesz był pasterzem trzody swojego teścia Jetry, kapłana Madianitów. Pewnego razu wyprowadził trzodę poza pustynię i przyszedł do góry Bożej Horeb. 2 Ukazał mu się wtedy anioł Pana w płomieniu ognia wśród cierniowego krzaka. Spojrzał, a krzak palił się ogniem, ale nie spłonął. 3 Mojżesz powiedział: Podejdę i przyjrzę się temu wspaniałemu zjawisku, dlaczego krzak się nie spala. 4 Pan zobaczył, że podszedł, aby się temu przyjrzeć. Bóg zawołał więc do niego ze środka krzaka: Mojżeszu, Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem! 5 I Bóg nakazał: Nie zbliżaj się tutaj! Zdejmij sandały, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 6 Mówił: Ja jestem Bogiem twojego ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Wtedy Mojżesz zasłonił twarz, bo bał się patrzeć na Boga. 7 Pan oświadczył: Dość napatrzyłem się na niedolę Mojego ludu, który jest w Egipcie, i usłyszałem jego krzyk z powodu ciemięzców. Znam więc jego cierpienie. 8 Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egipcjan, by wyprowadzić go z tej ziemi do ziemi dobrej i przestronnej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do miejsca Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty. 9 Teraz doszedł do Mnie krzyk synów Izraela i zobaczyłem, jak ich Egipcjanie uciskają. 10 Idź więc teraz, posyłam cię do faraona, wyprowadź Mój lud, Izraelitów, z Egiptu! 11 Wtedy Mojżesz zapytał Boga: Kim jestem, że mam pójść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? 12 Odpowiedział: Ja będę z tobą. A znakiem dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze.
Objawienie Imienia Bożego Mojżeszowi
13 Mojżesz zwrócił się do Boga: Pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was! A kiedy mnie zapytają: Jakie jest Jego imię, to co mam im odpowiedzieć? 14 Bóg powiedział Mojżeszowi: Jestem, który Jestem. I nakazał: Tak odpowiesz Izraelitom: Jestem posłał mnie do was.
15 Bóg powiedział jeszcze do Mojżesza: Tak oznajmisz Izraelitom: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. Takie jest Imię Moje na wieki, tak będą pamiętali o Mnie przez wszystkie pokolenia. 16 Idź, zgromadź starszych Izraela i powiedz im: Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, ukazał mi się i oświadczył: Patrzyłem na was i widziałem, co wam czyniono w Egipcie. 17 Powiedziałem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi mlekiem i miodem płynącej. 18 Posłuchają cię i pójdziesz ty i starsi Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy teraz pójść na trzy dni na pustynię i złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu. 19 Wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, jeżeli nie zostanie do tego zmuszony mocną ręką. 20 Dlatego wyciągnę rękę i uderzę Egipt wszystkimi cudami, które tam uczynię. Potem was wypuści. 21 I sprawię, że ten lud znajdzie życzliwość w oczach Egipcjan, a gdy będziecie wychodzić, nie wyjdziecie z niczym. 22 Każda kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od swojej pani domu srebrne i złote naczynia oraz szaty, które włożycie na synów i córki. I złupicie Egipt!