Szaty kapłańskie
1 A ty wezwij do siebie spośród Izraelitów twego brata Aarona i jego synów, aby służyli Mi jako kapłani: Aaron, Nadab i Abihu oraz Eleazar i Itamar, synowie Aarona. 2 Twemu bratu Aaronowi przygotujesz święte szaty, ku czci i ku ozdobie. 3 Porozmawiaj więc ze wszystkimi utalentowanymi rzemieślnikami, których natchnąłem duchem mądrości, żeby sporządzili szaty dla Aarona, aby wyświęcony służył Mi jako kapłan. 4 Takie zaś szaty należy zrobić: pektorał, efod, wierzchnią szatę, haftowaną tunikę, zawój i pas. Sporządzą te święte szaty dla twego brata, Aarona, oraz dla jego synów, aby służyli Mi jako kapłani. 5 Niech wezmą złoto, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i kręcony bisior.
Efod
6 Niech wykonają w artystyczny sposób haftowany efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. 7 Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, połączone na dwóch końcach. 8 A przepaska do przewiązania efodu będzie ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 9 Weźmiesz dwa onyksowe kamienie i wyryjesz na nich imiona Izraelitów. 10 Na jednym kamieniu będzie sześć imion, a sześć pozostałych na drugim kamieniu, według ich urodzenia. 11 Jak snycerz żłobiący pieczęcie, wyryjesz imiona Izraelitów na dwóch kamieniach, które oprawisz w złoto. 12 Umieścisz te dwa kamienie na naramiennikach efodu jako pamiątkowe kamienie dla Izraelitów. Aaron będzie nosił ich imiona przed Panem na obu ramionach, na pamiątkę.
13 Zrobisz też oprawy ze złota 14 i dwa łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznur i przymocujesz je do opraw.
Pektorał
15 Zrobisz też w sposób artystyczny pektorał do wyroczni, podobnie jak efod: ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. 16 Będzie kwadratowy, złożony na pół, o długości i szerokości jednej piędzi. 17 Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie: rubin, topaz i szmaragd. 18 A w drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i beryl. 19 W trzecim rzędzie: opal, agat, ametyst. 20 A w czwartym rzędzie: chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w złotych oprawach. 21 Będzie więc dwanaście kamieni z imionami Izraelitów, zgodnie z dwunastoma imionami: na każdym, jak na pieczęci, będzie wyryte imię jednego z dwunastu plemion. 22 Na pektorale zrobisz łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznurki. 23 Zrobisz też na pektorale dwa złote pierścienie i przymocujesz je do dwóch końców pektorału. 24 Przewleczesz te dwa złote łańcuszki przez dwa pierścienie na końcach pektorału. 25 A drugie końce obu łańcuszków przytwierdzisz do dwóch opraw i przymocujesz do naramienników z przodu efodu. 26 Zrobisz też dwa złote pierścienie i przymocujesz je do dwu końców pektorału na wewnętrznym brzegu, od strony efodu. 27 Potem zrobisz dwa złote pierścienie i przymocujesz je do obu naramienników u dołu na przodzie efodu, przy jego zszyciu, nad przepaską efodu. 28 Pierścienie pektorału będą związane z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, aby pektorał był nad przepaską efodu i aby nie przesuwał się na efodzie. 29 W ten sposób Aaron, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, będzie nosił imiona Izraelitów na swym sercu, na pektorale do wyroczni, na stałą pamiątkę przed Panem. 30 Do pektorału do wyroczni włożysz Urim i Tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie stawał przed Panem. Aaron będzie przed Panem stale nosił na swym sercu wyrocznie dla Izraelitów.
Inne szaty
31 Sporządzisz też szatę pod efod całą z fioletowej purpury. 32 Na środku będzie otwór na głowę, a dookoła otworu tkana obwódka, taka jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarł. 33 Dookoła dolnych brzegów zrobisz owoce granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi dzwonki ze złota. 34 Na przemian – złoty dzwonek i owoc granatu, złoty dzwonek i owoc granatu na dolnych brzegach szaty. 35 Aaron będzie to miał na sobie podczas służby i będzie go słychać wchodzącego do Miejsca Świętego przed Pana i wychodzącego, aby nie umarł.
36 Zrobisz też ozdobę z czystego złota i wyryjesz na niej jak na pieczęci: Poświęcony Panu. 37 Przymocujesz ją do zawoju sznurem z fioletowej purpury, aby znajdowała się na przedniej stronie zawoju. 38 Aaron będzie ją miał na czole, ponieważ poniesie uchybienia popełnione przy świętych ofiarach, które będą składać Izraelici przy wszystkich swoich świętych darach. Będzie miał to stale na czole, aby zjednać im łaskę Pana. 39 Utkasz też tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru, i haftowany pas. 40 Dla synów Aarona też zrobisz szaty, pasy i nakrycia głowy. Wykonasz to dla nich ku czci i ku ozdobie. 41 Ubierzesz w nie Aarona, twego brata i jego synów, namaścisz ich i wprowadzisz w służbę. Poświęcisz ich, aby byli Moimi kapłanami. 42 Sporządzisz im też lniane spodnie, od bioder do łydek, żeby zakryły nagie ciało. 43 Aaron i jego synowie będą je mieć na sobie podczas wchodzenia do Namiotu Spotkania lub zbliżania się do ołtarza w celu pełnienia służby w Miejscu Świętym, aby nie ściągnęli na siebie winy i nie umarli. Jest to ustawa na wieki dla niego i dla jego potomnych.
Szaty kapłańskie
1 A ty wezwij do siebie spośród Izraelitów twego brata Aarona i jego synów, aby służyli Mi jako kapłani: Aaron, Nadab i Abihu oraz Eleazar i Itamar, synowie Aarona. 2 Twemu bratu Aaronowi przygotujesz święte szaty, ku czci i ku ozdobie. 3 Porozmawiaj więc ze wszystkimi utalentowanymi rzemieślnikami, których natchnąłem duchem mądrości, żeby sporządzili szaty dla Aarona, aby wyświęcony służył Mi jako kapłan. 4 Takie zaś szaty należy zrobić: pektorał, efod, wierzchnią szatę, haftowaną tunikę, zawój i pas. Sporządzą te święte szaty dla twego brata, Aarona, oraz dla jego synów, aby służyli Mi jako kapłani. 5 Niech wezmą złoto, fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i kręcony bisior.
Efod
6 Niech wykonają w artystyczny sposób haftowany efod ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. 7 Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, połączone na dwóch końcach. 8 A przepaska do przewiązania efodu będzie ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 9 Weźmiesz dwa onyksowe kamienie i wyryjesz na nich imiona Izraelitów. 10 Na jednym kamieniu będzie sześć imion, a sześć pozostałych na drugim kamieniu, według ich urodzenia. 11 Jak snycerz żłobiący pieczęcie, wyryjesz imiona Izraelitów na dwóch kamieniach, które oprawisz w złoto. 12 Umieścisz te dwa kamienie na naramiennikach efodu jako pamiątkowe kamienie dla Izraelitów. Aaron będzie nosił ich imiona przed Panem na obu ramionach, na pamiątkę.
13 Zrobisz też oprawy ze złota 14 i dwa łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznur i przymocujesz je do opraw.
Pektorał
15 Zrobisz też w sposób artystyczny pektorał do wyroczni, podobnie jak efod: ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i z kręconego bisioru. 16 Będzie kwadratowy, złożony na pół, o długości i szerokości jednej piędzi. 17 Umieścisz na nim cztery rzędy drogich kamieni. W pierwszym rzędzie: rubin, topaz i szmaragd. 18 A w drugim rzędzie: karbunkuł, szafir i beryl. 19 W trzecim rzędzie: opal, agat, ametyst. 20 A w czwartym rzędzie: chryzolit, onyks i jaspis. Osadzone będą w złotych oprawach. 21 Będzie więc dwanaście kamieni z imionami Izraelitów, zgodnie z dwunastoma imionami: na każdym, jak na pieczęci, będzie wyryte imię jednego z dwunastu plemion. 22 Na pektorale zrobisz łańcuszki z czystego złota skręcone jak sznurki. 23 Zrobisz też na pektorale dwa złote pierścienie i przymocujesz je do dwóch końców pektorału. 24 Przewleczesz te dwa złote łańcuszki przez dwa pierścienie na końcach pektorału. 25 A drugie końce obu łańcuszków przytwierdzisz do dwóch opraw i przymocujesz do naramienników z przodu efodu. 26 Zrobisz też dwa złote pierścienie i przymocujesz je do dwu końców pektorału na wewnętrznym brzegu, od strony efodu. 27 Potem zrobisz dwa złote pierścienie i przymocujesz je do obu naramienników u dołu na przodzie efodu, przy jego zszyciu, nad przepaską efodu. 28 Pierścienie pektorału będą związane z pierścieniami efodu sznurem z fioletowej purpury, aby pektorał był nad przepaską efodu i aby nie przesuwał się na efodzie. 29 W ten sposób Aaron, gdy będzie wchodził do Miejsca Świętego, będzie nosił imiona Izraelitów na swym sercu, na pektorale do wyroczni, na stałą pamiątkę przed Panem. 30 Do pektorału do wyroczni włożysz Urim i Tummim, aby były na sercu Aarona, gdy będzie stawał przed Panem. Aaron będzie przed Panem stale nosił na swym sercu wyrocznie dla Izraelitów.
Inne szaty
31 Sporządzisz też szatę pod efod całą z fioletowej purpury. 32 Na środku będzie otwór na głowę, a dookoła otworu tkana obwódka, taka jak przy otworze pancerza, aby się nie rozdarł. 33 Dookoła dolnych brzegów zrobisz owoce granatu z fioletowej i czerwonej purpury i z karmazynu, a między nimi dzwonki ze złota. 34 Na przemian – złoty dzwonek i owoc granatu, złoty dzwonek i owoc granatu na dolnych brzegach szaty. 35 Aaron będzie to miał na sobie podczas służby i będzie go słychać wchodzącego do Miejsca Świętego przed Pana i wychodzącego, aby nie umarł.
36 Zrobisz też ozdobę z czystego złota i wyryjesz na niej jak na pieczęci: Poświęcony Panu. 37 Przymocujesz ją do zawoju sznurem z fioletowej purpury, aby znajdowała się na przedniej stronie zawoju. 38 Aaron będzie ją miał na czole, ponieważ poniesie uchybienia popełnione przy świętych ofiarach, które będą składać Izraelici przy wszystkich swoich świętych darach. Będzie miał to stale na czole, aby zjednać im łaskę Pana. 39 Utkasz też tunikę z bisioru i zrobisz zawój z bisioru, i haftowany pas. 40 Dla synów Aarona też zrobisz szaty, pasy i nakrycia głowy. Wykonasz to dla nich ku czci i ku ozdobie. 41 Ubierzesz w nie Aarona, twego brata i jego synów, namaścisz ich i wprowadzisz w służbę. Poświęcisz ich, aby byli Moimi kapłanami. 42 Sporządzisz im też lniane spodnie, od bioder do łydek, żeby zakryły nagie ciało. 43 Aaron i jego synowie będą je mieć na sobie podczas wchodzenia do Namiotu Spotkania lub zbliżania się do ołtarza w celu pełnienia służby w Miejscu Świętym, aby nie ściągnęli na siebie winy i nie umarli. Jest to ustawa na wieki dla niego i dla jego potomnych.