Przybytek
1 Zrobisz Przybytek z dziesięciu zasłon z kręconego jedwabiu, z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu z artystycznie na nich wyhaftowanymi cherubami. 2 Wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary: dwadzieścia osiem łokci długości i cztery łokcie szerokości. 3 Pięć zasłon będzie spiętych ze sobą i następnych pięć zasłon będzie spiętych ze sobą. 4 Na brzegu każdej zasłony, na końcu spięcia, zrobisz pętle z fioletowej purpury. Tak samo zrobisz na brzegu ostatniej zasłony na końcu spięcia. 5 Zrobisz pięćdziesiąt pętli na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony przy drugim związaniu. Pętle będą umieszczone naprzeciw siebie. 6 Zrobisz także pięćdziesiąt złotych haczyków i zepniesz nimi zasłony jedną z drugą, tak że Przybytek stanie się całością.
7 Z koziej sierści zrobisz jedenaście zasłon będących nakryciem nad Przybytkiem. 8 Każda z jedenastu zasłon będzie miała te same rozmiary: trzydzieści łokci długości i cztery łokcie szerokości. 9 Osobno zepniesz pięć zasłon i osobno sześć, a szóstą zasłonę złożysz na pół na przedniej stronie nakrycia. 10 Zrobisz też pięćdziesiąt pętli na brzegu każdej zasłony będącej ostatnią ze spiętych i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony drugiego spięcia. 11 Potem zrobisz pięćdziesiąt miedzianych haczyków, włożysz te haczyki w pętle i zepniesz tak, że nakrycie stanie się całością. 12 Zwisającą część zasłony namiotu – pół zwisającej zasłony – zawiesisz na tylnej stronie Przybytku. 13 Z jednej i z drugiej strony namiotu będzie zwisała reszta zasłony o długości łokcia, aby okrywać Przybytek. 14 Nakrycie namiotu zrobisz ze skór baranich, farbowanych na czerwono, a na wierzchu będzie pokrycie ze skór borsuków.
15 Potem z drzewa akacjowego zrobisz ustawione pionowo deski do Przybytku. 16 Każda deska będzie miała dziesięć łokci długości i półtora łokcia szerokości. 17 Każda deska będzie miała dwa czopy łączące jedną z drugą. Tak zrobisz przy wszystkich deskach Przybytku. 18 Zrobisz do Przybytku dwadzieścia desek na południową ścianę, po prawej stronie. 19 Zrobisz też czterdzieści srebrnych podstaw pod dwadzieścia desek – po dwie podstawy pod każdą deskę do dwóch jej czopów. 20 Na drugą, północną ścianę Przybytku również zrobisz dwadzieścia desek. 21 I czterdzieści srebrnych podstaw. Po dwie podstawy pod każdą deskę. 22 A na tylną, zachodnią ścianę Przybytku zrobisz sześć desek. 23 Z dwóch desek zrobisz narożniki tylnej ściany Przybytku. 24 Będą spojone po dwie od spodu i z wierzchu za pomocą jednego pierścienia. Tak będzie z każdą parą, tworzącą narożniki. 25 Będzie więc osiem desek i szesnaście podstaw ze srebra – po dwie podstawy pod każdą deską.
26 Z drzewa akacjowego zrobisz też poprzeczki: pięć do desek na jedną ścianę Przybytku, 27 pięć poprzeczek do desek na drugą ścianę Przybytku i pięć do desek na tylną, zachodnią ścianę Przybytku. 28 Środkowa poprzeczka będzie przechodziła przez środek desek od końca do końca. 29 Deski pokryjesz złotem i zrobisz na nich pierścienie ze złota jako uchwyty do poprzeczek. I poprzeczki też pokryjesz złotem. 30 Przybytek wzniesiesz według wzoru, który został ci pokazany na górze.
31 Z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego jedwabiu, z artystycznie na nich wyhaftowanymi cherubami zrobisz zasłonę. 32 Zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem, ze złotymi hakami, na czterech srebrnych podstawach. 33 Zawiesisz tę zasłonę na haczykach, a za zasłonę wniesiesz Arkę Świadectwa. Zasłona będzie wam oddzielała Miejsce Święte od Najświętszego. 34 A na Arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym umieścisz przebłagalnię. 35 Przed zasłoną ustawisz stół, a naprzeciw stołu po stronie południowej Przybytku świecznik, stół zaś postawisz po stronie północnej. 36 Przy wejściu do Namiotu zrobisz też kotarę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 37 Zrobisz do tej kotary pięć słupów z drzewa akacjowego, pokryjesz je złotem, ich haczyki będą ze złota i odlejesz do nich pięć miedzianych podstaw.
Przybytek
1 Zrobisz Przybytek z dziesięciu zasłon z kręconego jedwabiu, z fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu z artystycznie na nich wyhaftowanymi cherubami. 2 Wszystkie zasłony będą miały jednakowe wymiary: dwadzieścia osiem łokci długości i cztery łokcie szerokości. 3 Pięć zasłon będzie spiętych ze sobą i następnych pięć zasłon będzie spiętych ze sobą. 4 Na brzegu każdej zasłony, na końcu spięcia, zrobisz pętle z fioletowej purpury. Tak samo zrobisz na brzegu ostatniej zasłony na końcu spięcia. 5 Zrobisz pięćdziesiąt pętli na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony przy drugim związaniu. Pętle będą umieszczone naprzeciw siebie. 6 Zrobisz także pięćdziesiąt złotych haczyków i zepniesz nimi zasłony jedną z drugą, tak że Przybytek stanie się całością.
7 Z koziej sierści zrobisz jedenaście zasłon będących nakryciem nad Przybytkiem. 8 Każda z jedenastu zasłon będzie miała te same rozmiary: trzydzieści łokci długości i cztery łokcie szerokości. 9 Osobno zepniesz pięć zasłon i osobno sześć, a szóstą zasłonę złożysz na pół na przedniej stronie nakrycia. 10 Zrobisz też pięćdziesiąt pętli na brzegu każdej zasłony będącej ostatnią ze spiętych i pięćdziesiąt pętli na brzegu zasłony drugiego spięcia. 11 Potem zrobisz pięćdziesiąt miedzianych haczyków, włożysz te haczyki w pętle i zepniesz tak, że nakrycie stanie się całością. 12 Zwisającą część zasłony namiotu – pół zwisającej zasłony – zawiesisz na tylnej stronie Przybytku. 13 Z jednej i z drugiej strony namiotu będzie zwisała reszta zasłony o długości łokcia, aby okrywać Przybytek. 14 Nakrycie namiotu zrobisz ze skór baranich, farbowanych na czerwono, a na wierzchu będzie pokrycie ze skór borsuków.
15 Potem z drzewa akacjowego zrobisz ustawione pionowo deski do Przybytku. 16 Każda deska będzie miała dziesięć łokci długości i półtora łokcia szerokości. 17 Każda deska będzie miała dwa czopy łączące jedną z drugą. Tak zrobisz przy wszystkich deskach Przybytku. 18 Zrobisz do Przybytku dwadzieścia desek na południową ścianę, po prawej stronie. 19 Zrobisz też czterdzieści srebrnych podstaw pod dwadzieścia desek – po dwie podstawy pod każdą deskę do dwóch jej czopów. 20 Na drugą, północną ścianę Przybytku również zrobisz dwadzieścia desek. 21 I czterdzieści srebrnych podstaw. Po dwie podstawy pod każdą deskę. 22 A na tylną, zachodnią ścianę Przybytku zrobisz sześć desek. 23 Z dwóch desek zrobisz narożniki tylnej ściany Przybytku. 24 Będą spojone po dwie od spodu i z wierzchu za pomocą jednego pierścienia. Tak będzie z każdą parą, tworzącą narożniki. 25 Będzie więc osiem desek i szesnaście podstaw ze srebra – po dwie podstawy pod każdą deską.
26 Z drzewa akacjowego zrobisz też poprzeczki: pięć do desek na jedną ścianę Przybytku, 27 pięć poprzeczek do desek na drugą ścianę Przybytku i pięć do desek na tylną, zachodnią ścianę Przybytku. 28 Środkowa poprzeczka będzie przechodziła przez środek desek od końca do końca. 29 Deski pokryjesz złotem i zrobisz na nich pierścienie ze złota jako uchwyty do poprzeczek. I poprzeczki też pokryjesz złotem. 30 Przybytek wzniesiesz według wzoru, który został ci pokazany na górze.
31 Z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego jedwabiu, z artystycznie na nich wyhaftowanymi cherubami zrobisz zasłonę. 32 Zawiesisz ją na czterech słupach z drzewa akacjowego pokrytych złotem, ze złotymi hakami, na czterech srebrnych podstawach. 33 Zawiesisz tę zasłonę na haczykach, a za zasłonę wniesiesz Arkę Świadectwa. Zasłona będzie wam oddzielała Miejsce Święte od Najświętszego. 34 A na Arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym umieścisz przebłagalnię. 35 Przed zasłoną ustawisz stół, a naprzeciw stołu po stronie południowej Przybytku świecznik, stół zaś postawisz po stronie północnej. 36 Przy wejściu do Namiotu zrobisz też kotarę z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i kręconego bisioru. 37 Zrobisz do tej kotary pięć słupów z drzewa akacjowego, pokryjesz je złotem, ich haczyki będą ze złota i odlejesz do nich pięć miedzianych podstaw.