Dziesięcioro przykazań
1 To są wszystkie słowa, które powiedział Bóg: 2 Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję natomiast łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.
7 Nie będziesz używał bez czci Imienia Pana, twojego Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto używa bez czci Imienia Pana.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Będziesz pracował przez sześć dni i wykonywał wszystkie swoje prace. 10 Ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoim domu. 11 Gdyż w ciągu sześciu dni Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił.
12 Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na ziemi twoje życie, które Pan, twój Bóg, da tobie.
13 Nie zabijaj.
14 Nie cudzołóż.
15 Nie kradnij.
16 Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu.
17 Nie pożądaj domu twego bliźniego, nie pożądaj żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego.
Bojaźń Izraelitów
18 Cały lud ujrzał grzmoty i błyskawice, głos trąby i dymiącą górę. Lud więc przeląkł się, zadrżał i się odsunął. 19 I powiedzieli Mojżeszowi: Ty mów z nami, a my będziemy słuchali. Niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. 20 Mojżesz zaś powiedział do ludu: Nie bójcie się. Bóg przybył, aby was doświadczyć i aby Jego bojaźń była w was, żebyście nie grzeszyli. 21 Lud zatem stał z dala, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.
Przepisy dotyczące ołtarza
22 Pan powiedział do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Widzieliście, że mówiłem do was z nieba. 23 Nie będziecie czynić obok Mnie bogów ze srebra i bogów ze złota nie będziecie sobie czynić. 24 Ołtarz dla Mnie zbudujesz z ziemi i złożysz na nim swoje ofiary całopalne i ofiary pokoju, swoje owce i woły. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił w każdym miejscu, w którym każę ci wspominać Moje Imię. 25 A jeśli zbudujesz Mi ołtarz z kamieni, to nie z kamieni ociosanych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. 26 Nie będziesz wstępował do Mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła twoja nagość.
Dziesięcioro przykazań
1 To są wszystkie słowa, które powiedział Bóg: 2 Ja jestem Pan, twój Bóg, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 3 Nie będziesz miał innych bogów obok Mnie. 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego wizerunku tego, co jest w górze na niebie i na dole na ziemi, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karzącym synów do trzeciego i czwartego pokolenia za winy ojców, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję natomiast łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.
7 Nie będziesz używał bez czci Imienia Pana, twojego Boga, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, kto używa bez czci Imienia Pana.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 9 Będziesz pracował przez sześć dni i wykonywał wszystkie swoje prace. 10 Ale siódmy dzień jest szabatem dla Pana, twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoim domu. 11 Gdyż w ciągu sześciu dni Bóg uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Ale siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i go poświęcił.
12 Szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na ziemi twoje życie, które Pan, twój Bóg, da tobie.
13 Nie zabijaj.
14 Nie cudzołóż.
15 Nie kradnij.
16 Nie świadcz fałszywie przeciw swemu bliźniemu.
17 Nie pożądaj domu twego bliźniego, nie pożądaj żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani osła, ani niczego, co należy do twojego bliźniego.
Bojaźń Izraelitów
18 Cały lud ujrzał grzmoty i błyskawice, głos trąby i dymiącą górę. Lud więc przeląkł się, zadrżał i się odsunął. 19 I powiedzieli Mojżeszowi: Ty mów z nami, a my będziemy słuchali. Niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. 20 Mojżesz zaś powiedział do ludu: Nie bójcie się. Bóg przybył, aby was doświadczyć i aby Jego bojaźń była w was, żebyście nie grzeszyli. 21 Lud zatem stał z dala, a Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, w którym był Bóg.
Przepisy dotyczące ołtarza
22 Pan powiedział do Mojżesza: Tak powiesz Izraelitom: Widzieliście, że mówiłem do was z nieba. 23 Nie będziecie czynić obok Mnie bogów ze srebra i bogów ze złota nie będziecie sobie czynić. 24 Ołtarz dla Mnie zbudujesz z ziemi i złożysz na nim swoje ofiary całopalne i ofiary pokoju, swoje owce i woły. Przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił w każdym miejscu, w którym każę ci wspominać Moje Imię. 25 A jeśli zbudujesz Mi ołtarz z kamieni, to nie z kamieni ociosanych, bo zbezcześcisz go, gdy przyłożysz do niego swoje dłuto. 26 Nie będziesz wstępował do Mojego ołtarza po stopniach, aby się tam nie odsłoniła twoja nagość.