Wywyższenie Mordochaja
1 Tej nocy król nie mógł spać. Polecił więc przynieść księgę pamiątkową kronik i zostały one odczytane królowi. 2 Natknięto się na zapis tego, co Mordochaj ujawnił o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spośród odźwiernych, którzy zastanawiali się, jak zabić króla Achaszwerosza. 3 Wówczas król zapytał: Co zrobiono, aby za to uhonorować i wyróżnić Morodchaja? Dworzanie króla, którzy mu usługiwali, odpowiedzieli: Nic dla niego nie zrobiono. 4 Król więc pytał dalej: Kto jest na dziedzińcu? A wtedy właśnie na zewnętrzny dziedziniec domu królewskiego wszedł Haman, aby namawiać króla, żeby powieszono Mordochaja na słupie, który dla niego przygotował. 5 Słudzy odpowiedzieli królowi: Oto Haman stoi na dziedzińcu. Król rozkazał: Niech wejdzie! 6 Gdy Haman przyszedł, król spytał go o radę: Co należy zrobić dla człowieka, którego król chce uhonorować? Haman pomyślał: Kogóż bardziej niż mnie będzie król chciał uhonorować? 7 I tak odpowiedział królowi: Człowiekowi, którego król chce uhonorować, 8 niech przyniosą królewską odzież – taką, w jaką ubiera się król – i takiego konia, na jakim jeździ król, i niech włożą mu na głowę królewską koronę. 9 Odzież i konia należy przekazać jednemu z najznakomitszych książąt króla. Niech ubiorą człowieka, którego król chce uhonorować, i niech obwożą go na koniu po miejskim placu i niech przed nim wołają: Tak czyni się każdemu, kogo król chce uhonorować.
10 Wtedy król nakazał Hamanowi: Idź szybko, weź odzież i konia, a jak radziłeś, tak zrób Mordochajowi, Żydowi, który zasiada w bramie królewskiej. Nie pomiń niczego z tego, co mówiłeś. 11 Haman wziął więc odzież oraz konia, ubrał Mordochaja i obwoził go po miejskim placu i wołał przed nim: Tak oto czyni się człowiekowi, którego król chce uhonorować. 12 Potem Mordochaj wrócił do bramy królewskiej, a Haman pośpieszył do domu smutny, z nakrytą głową. 13 Opowiedział swojej żonie Zeresz oraz wszystkim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. A mądrzy przyjaciele razem z jego żoną Zeresz stwierdzili: Skoro Mordochaj ma judzkie pochodzenie i przez niego rozpoczął się twój upadek, to go nie pokonasz, ale z pewnością upadniesz. 14 Gdy jeszcze z nim rozmawiali, przybyli eunuchowie królewscy i ponaglali Hamana, aby się udał na ucztę, którą przygotowała Estera.
Wywyższenie Mordochaja
1 Tej nocy król nie mógł spać. Polecił więc przynieść księgę pamiątkową kronik i zostały one odczytane królowi. 2 Natknięto się na zapis tego, co Mordochaj ujawnił o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spośród odźwiernych, którzy zastanawiali się, jak zabić króla Achaszwerosza. 3 Wówczas król zapytał: Co zrobiono, aby za to uhonorować i wyróżnić Morodchaja? Dworzanie króla, którzy mu usługiwali, odpowiedzieli: Nic dla niego nie zrobiono. 4 Król więc pytał dalej: Kto jest na dziedzińcu? A wtedy właśnie na zewnętrzny dziedziniec domu królewskiego wszedł Haman, aby namawiać króla, żeby powieszono Mordochaja na słupie, który dla niego przygotował. 5 Słudzy odpowiedzieli królowi: Oto Haman stoi na dziedzińcu. Król rozkazał: Niech wejdzie! 6 Gdy Haman przyszedł, król spytał go o radę: Co należy zrobić dla człowieka, którego król chce uhonorować? Haman pomyślał: Kogóż bardziej niż mnie będzie król chciał uhonorować? 7 I tak odpowiedział królowi: Człowiekowi, którego król chce uhonorować, 8 niech przyniosą królewską odzież – taką, w jaką ubiera się król – i takiego konia, na jakim jeździ król, i niech włożą mu na głowę królewską koronę. 9 Odzież i konia należy przekazać jednemu z najznakomitszych książąt króla. Niech ubiorą człowieka, którego król chce uhonorować, i niech obwożą go na koniu po miejskim placu i niech przed nim wołają: Tak czyni się każdemu, kogo król chce uhonorować.
10 Wtedy król nakazał Hamanowi: Idź szybko, weź odzież i konia, a jak radziłeś, tak zrób Mordochajowi, Żydowi, który zasiada w bramie królewskiej. Nie pomiń niczego z tego, co mówiłeś. 11 Haman wziął więc odzież oraz konia, ubrał Mordochaja i obwoził go po miejskim placu i wołał przed nim: Tak oto czyni się człowiekowi, którego król chce uhonorować. 12 Potem Mordochaj wrócił do bramy królewskiej, a Haman pośpieszył do domu smutny, z nakrytą głową. 13 Opowiedział swojej żonie Zeresz oraz wszystkim przyjaciołom o wszystkim, co go spotkało. A mądrzy przyjaciele razem z jego żoną Zeresz stwierdzili: Skoro Mordochaj ma judzkie pochodzenie i przez niego rozpoczął się twój upadek, to go nie pokonasz, ale z pewnością upadniesz. 14 Gdy jeszcze z nim rozmawiali, przybyli eunuchowie królewscy i ponaglali Hamana, aby się udał na ucztę, którą przygotowała Estera.