Estera zostaje królową Persji
Uczta królewska na zamku w Suzie
1 Było to w czasach Achaszwerosza. Tenże Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestoma siedmioma prowincjami. 2 W tamtym czasie król Achaszwerosz zasiadał na tronie swego królestwa na zamku w Suzie. 3 W trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt, dla sług i dowódców wojsk Persji i Medii, dla dostojników i książąt prowincji. 4 I przez wiele dni – bo aż przez sto osiemdziesiąt – prezentował bogactwo i chwałę swego królestwa oraz cześć dla swojej wspaniałej wielkości. 5 A gdy ten czas upłynął, na dziedzińcu ogrodu przy domu królewskim wydał król dla całego ludu przebywającego na zamku w Suzie, dla wszystkich – od największego do najmniejszego – ucztę, która trwała siedem dni. 6 Biała lniana tkanina i tkanina fioletowa były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z alabastru. Na posadzce z porfiru, alabastru, masy perłowej i marmuru stały złote i srebrne sofy. 7 Napoje podawano w złotych naczyniach, a każde z naczyń było inne. Zgodnie z królewskim zwyczajem było mnóstwo wina. 8 Jednak – według prawa – nikt nie przymuszał do picia, gdyż król polecił wszystkim zarządzającym jego domem, aby każdy postępował tak, jak chce.
Oddalenie królowej Waszti
9 Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w domu królewskim, który należał do króla Achaszwerosza. 10 Siódmego dnia, gdy serce króla rozweseliło się dzięki winu, Achaszwerosz nakazał Mehumanowi, Bizzecie, Charbonie, Bigcie, Abagcie, Zetarowi oraz Karkasowi, siedmiu eunuchom pełniącym służbę przy królu, 11 aby przyprowadzili przed królewskie oblicze królową Waszti w królewskiej koronie. Chciał bowiem pokazać ludom i książętom jej urodę, ponieważ była piękna. 12 Królowa Waszti odmówiła jednak przyjścia na rozkaz króla, który przekazali eunuchowie. Wówczas król bardzo się rozzłościł i zapłonął w nim gniew. 13 Zwrócił się do mędrców, którzy znali czasy, gdyż tak postępowano z królewskimi sprawami – przedkładano je wszystkim znawcom prawa i sądu. 14 Najbliżej króla byli: Karszena, Szetar, Admata, Tarszisz, Meres, Marsena i Memukan, siedmiu książąt perskich i medyjskich. Oni to byli mu najbliżsi i zajmowali pierwsze miejsce w królestwie. 15 Zapytał: Co według prawa należy zrobić z królową Waszti, skoro nie wypełniła rozkazu króla Achaszwerosza, który przekazali eunuchowie? 16 Wówczas przed królem i książętami wypowiedział się Memukan: Królowa Waszti zawiniła nie tylko wobec samego króla, lecz także wobec wszystkich książąt i wszystkich ludów, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. 17 Ponieważ wiadomość o postępku królowej rozejdzie się wśród wszystkich kobiet, więc ich mężowie staną się w ich oczach godni pogardy, gdy one będą im mówić: Król Achaszwerosz polecił przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. 18 Jeszcze dziś księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszą o postępku królowej, zwrócą się w ten sposób do książąt króla. Będzie wtedy wiele pogardy i gniewu. 19 Jeżeli król uzna to za słuszne, to niech od niego wyjdzie dekret królewski, który zostanie zapisany w prawach perskich i medyjskich i nie będzie się go odwoływać, że Waszti nie stawi się już przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej królewską godność król nada jej następczyni, od niej godniejszej. 20 Kiedy dekret, który król wyda, zostanie wysłuchany w całym jego królestwie, a przecież jest ono wielkie, wtedy wszystkie żony oddadzą cześć swoim mężom, od największego do najmniejszego. 21 Rada ta spodobała się królowi i książętom. Król postąpił więc według rady Memukana 22 i wysłał listy do wszystkich prowincji królewskich. Do każdej prowincji napisał jej własnym pismem, a do każdego ludu w jego własnym języku, aby każdy mąż rządził w swoim domu i mówił w języku swojego ludu.
Estera zostaje królową Persji
Uczta królewska na zamku w Suzie
1 Było to w czasach Achaszwerosza. Tenże Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad stu dwudziestoma siedmioma prowincjami. 2 W tamtym czasie król Achaszwerosz zasiadał na tronie swego królestwa na zamku w Suzie. 3 W trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt, dla sług i dowódców wojsk Persji i Medii, dla dostojników i książąt prowincji. 4 I przez wiele dni – bo aż przez sto osiemdziesiąt – prezentował bogactwo i chwałę swego królestwa oraz cześć dla swojej wspaniałej wielkości. 5 A gdy ten czas upłynął, na dziedzińcu ogrodu przy domu królewskim wydał król dla całego ludu przebywającego na zamku w Suzie, dla wszystkich – od największego do najmniejszego – ucztę, która trwała siedem dni. 6 Biała lniana tkanina i tkanina fioletowa były przymocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury do srebrnych pierścieni na kolumnach z alabastru. Na posadzce z porfiru, alabastru, masy perłowej i marmuru stały złote i srebrne sofy. 7 Napoje podawano w złotych naczyniach, a każde z naczyń było inne. Zgodnie z królewskim zwyczajem było mnóstwo wina. 8 Jednak – według prawa – nikt nie przymuszał do picia, gdyż król polecił wszystkim zarządzającym jego domem, aby każdy postępował tak, jak chce.
Oddalenie królowej Waszti
9 Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w domu królewskim, który należał do króla Achaszwerosza. 10 Siódmego dnia, gdy serce króla rozweseliło się dzięki winu, Achaszwerosz nakazał Mehumanowi, Bizzecie, Charbonie, Bigcie, Abagcie, Zetarowi oraz Karkasowi, siedmiu eunuchom pełniącym służbę przy królu, 11 aby przyprowadzili przed królewskie oblicze królową Waszti w królewskiej koronie. Chciał bowiem pokazać ludom i książętom jej urodę, ponieważ była piękna. 12 Królowa Waszti odmówiła jednak przyjścia na rozkaz króla, który przekazali eunuchowie. Wówczas król bardzo się rozzłościł i zapłonął w nim gniew. 13 Zwrócił się do mędrców, którzy znali czasy, gdyż tak postępowano z królewskimi sprawami – przedkładano je wszystkim znawcom prawa i sądu. 14 Najbliżej króla byli: Karszena, Szetar, Admata, Tarszisz, Meres, Marsena i Memukan, siedmiu książąt perskich i medyjskich. Oni to byli mu najbliżsi i zajmowali pierwsze miejsce w królestwie. 15 Zapytał: Co według prawa należy zrobić z królową Waszti, skoro nie wypełniła rozkazu króla Achaszwerosza, który przekazali eunuchowie? 16 Wówczas przed królem i książętami wypowiedział się Memukan: Królowa Waszti zawiniła nie tylko wobec samego króla, lecz także wobec wszystkich książąt i wszystkich ludów, które mieszkają we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. 17 Ponieważ wiadomość o postępku królowej rozejdzie się wśród wszystkich kobiet, więc ich mężowie staną się w ich oczach godni pogardy, gdy one będą im mówić: Król Achaszwerosz polecił przyprowadzić królową Waszti przed swoje oblicze, a ona nie przyszła. 18 Jeszcze dziś księżniczki perskie i medyjskie, które usłyszą o postępku królowej, zwrócą się w ten sposób do książąt króla. Będzie wtedy wiele pogardy i gniewu. 19 Jeżeli król uzna to za słuszne, to niech od niego wyjdzie dekret królewski, który zostanie zapisany w prawach perskich i medyjskich i nie będzie się go odwoływać, że Waszti nie stawi się już przed obliczem króla Achaszwerosza, a jej królewską godność król nada jej następczyni, od niej godniejszej. 20 Kiedy dekret, który król wyda, zostanie wysłuchany w całym jego królestwie, a przecież jest ono wielkie, wtedy wszystkie żony oddadzą cześć swoim mężom, od największego do najmniejszego. 21 Rada ta spodobała się królowi i książętom. Król postąpił więc według rady Memukana 22 i wysłał listy do wszystkich prowincji królewskich. Do każdej prowincji napisał jej własnym pismem, a do każdego ludu w jego własnym języku, aby każdy mąż rządził w swoim domu i mówił w języku swojego ludu.