Estera zostaje królową
1 Po tych wydarzeniach uspokoił się gniew króla, ale nie wspomniał już o Astin, mając w pamięci to, co ona powiedziała i jak ją osądził. 2 Wtedy słudzy króla tak mu powiedzieli: Trzeba znaleźć królowi nieskazitelne dziewczęta o pięknym wyglądzie. 3 Niech król wyznaczy przełożonych we wszystkich prowincjach swego królestwa i niech zostaną zgromadzone dziewice o pięknym wyglądzie w mieście Suza, w domu kobiet. Niech zostaną oddane pod opiekę eunucha królewskiego, który będzie pilnować kobiet. Niech im też zostaną zapewnione olejki i inne zabiegi pielęgnacyjne. 4 Ta kobieta, która spodoba się królowi, zostanie królową w miejsce Astin. Królowi spodobała się ta rada i tak postąpił.
5 W mieście Suza przebywał pewien Żyd o imieniu Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, z plemienia Beniamina. 6 Był on jeńcem z Jeruzalem, który został uprowadzony przez Nabuchodonozora, króla babilońskiego. 7 Wychowywał dziewczynę, córkę Aminadaba, brata jego ojca, która nosiła imię Estera. Gdy zmarli jej rodzice, wychowywał ją dla siebie z zamiarem jej poślubienia. Była piękną dziewczyną. 8 Po ogłoszeniu dekretu królewskiego zgromadzono wiele dziewcząt w mieście Suza pod opieką Gaja. Do Gaja, strażnika kobiet, przyprowadzono także Esterę. 9 Spodobała się mu ta dziewczyna i znalazła łaskę w jego oczach. Pospieszył więc, by dać jej olejek wraz z należną jej częścią utrzymania oraz siedem dziewcząt przydzielonych z pałacu królewskiego. Traktował ją dobrze wraz z jej zaufanymi służebnymi w domu kobiet. 10 Estera nie ujawniła swej narodowości i swego pochodzenia, gdyż Mardocheusz nakazał jej, aby tego nie rozgłaszać. 11 Mardocheusz zaś przechadzał się każdego dnia przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Esterą. 12 Nadszedł czas, by dziewczyna udała się do króla, gdy minęło dwanaście miesięcy. W ten sposób zakończyły się dni pielęgnacji: sześć miesięcy nacierania olejkiem mirrowym oraz sześć miesięcy balsamami i maściami kobiecymi. 13 Wtedy dopiero dziewczyna mogła udać się do króla. Jeżeli została wezwana, to pod opieką osoby towarzyszącej udawała się z domu kobiet aż do królewskiego pałacu. 14 Po południu przychodziła, a rankiem spieszyła do drugiego domu kobiet, gdzie był Gaj, eunuch królewski, strażnik kobiet. Nie wracała już więcej do króla, chyba że wezwano ją imiennie. 15 Gdy przyszedł czas na Esterę, córkę Aminadaba, brata ojca Mardocheusza, by pójść do króla, nie zaniedbała niczego, co jej przekazał eunuch, strażnik kobiet. Estera bowiem spodobała się wszystkim, którzy ją oglądali. 16 Estera przyszła do króla Artakserksesa w miesiącu Adar, to znaczy w dwunastym miesiącu siódmego roku jego panowania. 17 Król pokochał Esterę. Znalazła życzliwość większą niż inne dziewczęta. Następnie włożył na nią diadem królowej. 18 Potem wydał król ucztę dla wszystkich swoich przyjaciół i swoich możnych, trwającą przez siedem dni. Świętował zaślubiny z Esterą i wprowadził ulgi podatkowe w swoim królestwie. 19 Mardocheusz zaś pełnił służbę na dziedzińcu. 20 Estera natomiast nie wyjawiła swego pochodzenia. Tak bowiem nakazał jej Mardocheusz, aby bała się Boga i wypełniała Jego postanowienia, tak jak wtedy, gdy była z nim. Estera nie zmieniła swego postępowania.
SPISEK I WŁADZA
Mardocheusz odkrywa spisek
21 Dwóch eunuchów królewskich, przełożonych strażników, było rozgniewanych z powodu wyróżnienia Mardocheusza. Usiłowali więc zabić króla Artakserksesa. 22 Mardocheusz dowiedział się o sprawie i doniósł Esterze. Ona zaś powiedziała o spisku królowi. 23 Król przesłuchał obydwu eunuchów i ich powiesił. Dla pamięci rozkazał też zapisać te wydarzenia i umieścić w królewskim archiwum, aby wysławiano chwalebny czyn Mardocheusza.
Estera zostaje królową
1 Po tych wydarzeniach uspokoił się gniew króla, ale nie wspomniał już o Astin, mając w pamięci to, co ona powiedziała i jak ją osądził. 2 Wtedy słudzy króla tak mu powiedzieli: Trzeba znaleźć królowi nieskazitelne dziewczęta o pięknym wyglądzie. 3 Niech król wyznaczy przełożonych we wszystkich prowincjach swego królestwa i niech zostaną zgromadzone dziewice o pięknym wyglądzie w mieście Suza, w domu kobiet. Niech zostaną oddane pod opiekę eunucha królewskiego, który będzie pilnować kobiet. Niech im też zostaną zapewnione olejki i inne zabiegi pielęgnacyjne. 4 Ta kobieta, która spodoba się królowi, zostanie królową w miejsce Astin. Królowi spodobała się ta rada i tak postąpił.
5 W mieście Suza przebywał pewien Żyd o imieniu Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, z plemienia Beniamina. 6 Był on jeńcem z Jeruzalem, który został uprowadzony przez Nabuchodonozora, króla babilońskiego. 7 Wychowywał dziewczynę, córkę Aminadaba, brata jego ojca, która nosiła imię Estera. Gdy zmarli jej rodzice, wychowywał ją dla siebie z zamiarem jej poślubienia. Była piękną dziewczyną. 8 Po ogłoszeniu dekretu królewskiego zgromadzono wiele dziewcząt w mieście Suza pod opieką Gaja. Do Gaja, strażnika kobiet, przyprowadzono także Esterę. 9 Spodobała się mu ta dziewczyna i znalazła łaskę w jego oczach. Pospieszył więc, by dać jej olejek wraz z należną jej częścią utrzymania oraz siedem dziewcząt przydzielonych z pałacu królewskiego. Traktował ją dobrze wraz z jej zaufanymi służebnymi w domu kobiet. 10 Estera nie ujawniła swej narodowości i swego pochodzenia, gdyż Mardocheusz nakazał jej, aby tego nie rozgłaszać. 11 Mardocheusz zaś przechadzał się każdego dnia przed dziedzińcem domu kobiet, aby dowiedzieć się, co się dzieje z Esterą. 12 Nadszedł czas, by dziewczyna udała się do króla, gdy minęło dwanaście miesięcy. W ten sposób zakończyły się dni pielęgnacji: sześć miesięcy nacierania olejkiem mirrowym oraz sześć miesięcy balsamami i maściami kobiecymi. 13 Wtedy dopiero dziewczyna mogła udać się do króla. Jeżeli została wezwana, to pod opieką osoby towarzyszącej udawała się z domu kobiet aż do królewskiego pałacu. 14 Po południu przychodziła, a rankiem spieszyła do drugiego domu kobiet, gdzie był Gaj, eunuch królewski, strażnik kobiet. Nie wracała już więcej do króla, chyba że wezwano ją imiennie. 15 Gdy przyszedł czas na Esterę, córkę Aminadaba, brata ojca Mardocheusza, by pójść do króla, nie zaniedbała niczego, co jej przekazał eunuch, strażnik kobiet. Estera bowiem spodobała się wszystkim, którzy ją oglądali. 16 Estera przyszła do króla Artakserksesa w miesiącu Adar, to znaczy w dwunastym miesiącu siódmego roku jego panowania. 17 Król pokochał Esterę. Znalazła życzliwość większą niż inne dziewczęta. Następnie włożył na nią diadem królowej. 18 Potem wydał król ucztę dla wszystkich swoich przyjaciół i swoich możnych, trwającą przez siedem dni. Świętował zaślubiny z Esterą i wprowadził ulgi podatkowe w swoim królestwie. 19 Mardocheusz zaś pełnił służbę na dziedzińcu. 20 Estera natomiast nie wyjawiła swego pochodzenia. Tak bowiem nakazał jej Mardocheusz, aby bała się Boga i wypełniała Jego postanowienia, tak jak wtedy, gdy była z nim. Estera nie zmieniła swego postępowania.
SPISEK I WŁADZA
Mardocheusz odkrywa spisek
21 Dwóch eunuchów królewskich, przełożonych strażników, było rozgniewanych z powodu wyróżnienia Mardocheusza. Usiłowali więc zabić króla Artakserksesa. 22 Mardocheusz dowiedział się o sprawie i doniósł Esterze. Ona zaś powiedziała o spisku królowi. 23 Król przesłuchał obydwu eunuchów i ich powiesił. Dla pamięci rozkazał też zapisać te wydarzenia i umieścić w królewskim archiwum, aby wysławiano chwalebny czyn Mardocheusza.