Dzieci i rodzice
1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. 2 Czcij swego ojca i matkę – to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: 3 aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. 4 A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana.
Niewolnicy i panowie
5 Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim panom z bojaźnią i drżeniem, w prostocie waszego serca, tak jak Chrystusowi. 6 Nie służcie na pokaz, aby przypodobać się ludziom, ale służcie jako niewolnicy Chrystusa. Z serca czyńcie wolę Boga, 7 służcie z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom, 8 i wiedzcie, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, to samo otrzyma od Pana. 9 A wy, panowie, tak samo postępujcie wobec nich. Przestańcie grozić, wiedząc, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest w niebiosach, a On nie ma względu na osoby.
Wezwanie do walki duchowej
Walka ze złem
10 Ponadto umacniajcie się w Panu i w sile Jego potęgi. 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoła zasadzkom diabła. 12 Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchności i władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. 13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście w zły dzień mogli stawić czoła i we wszystkim wytrwać. 14 Stańcie więc z prawdą jako pasem wokół waszych bioder, sprawiedliwością jako pancerzem 15 i z nogami obutymi w gotowość niesienia Ewangelii pokoju. 16 W każdej sytuacji weźcie tarczę wiary, którą moglibyście gasić ogniste strzały złego, 17 i przyjmijcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boga. 18 Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każdym czasie w Duchu i w Nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby zostało mi dane słowo, abym, gdy zacznę mówić, otwarcie oznajmił tajemnicę Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym głosił ją otwarcie tak, jak należy o niej mówić.
Końcowe pozdrowienia
21 Abyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko oznajmi wam Tychik, najmilszy brat i wierny sługa w Panu, 22 którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co u nas słychać, i aby pocieszył wasze serca.
23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 24 Łaska ze wszystkimi, którzy szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Dzieci i rodzice
1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo jest to sprawiedliwe. 2 Czcij swego ojca i matkę – to jest pierwsze przykazanie z obietnicą: 3 aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. 4 A wy, ojcowie, nie doprowadzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i nauce Pana.
Niewolnicy i panowie
5 Niewolnicy, bądźcie posłuszni ziemskim panom z bojaźnią i drżeniem, w prostocie waszego serca, tak jak Chrystusowi. 6 Nie służcie na pokaz, aby przypodobać się ludziom, ale służcie jako niewolnicy Chrystusa. Z serca czyńcie wolę Boga, 7 służcie z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom, 8 i wiedzcie, że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli uczyni coś dobrego, to samo otrzyma od Pana. 9 A wy, panowie, tak samo postępujcie wobec nich. Przestańcie grozić, wiedząc, że zarówno ich, jak i wasz Pan jest w niebiosach, a On nie ma względu na osoby.
Wezwanie do walki duchowej
Walka ze złem
10 Ponadto umacniajcie się w Panu i w sile Jego potęgi. 11 Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoła zasadzkom diabła. 12 Nie walczymy bowiem przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchności i władzom, przeciw władcom tego świata ciemności, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebiańskich. 13 Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście w zły dzień mogli stawić czoła i we wszystkim wytrwać. 14 Stańcie więc z prawdą jako pasem wokół waszych bioder, sprawiedliwością jako pancerzem 15 i z nogami obutymi w gotowość niesienia Ewangelii pokoju. 16 W każdej sytuacji weźcie tarczę wiary, którą moglibyście gasić ogniste strzały złego, 17 i przyjmijcie przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boga. 18 Wszelką modlitwą i błaganiem módlcie się w każdym czasie w Duchu i w Nim czuwajcie wytrwale, błagając za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby zostało mi dane słowo, abym, gdy zacznę mówić, otwarcie oznajmił tajemnicę Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo w łańcuchach, abym głosił ją otwarcie tak, jak należy o niej mówić.
Końcowe pozdrowienia
21 Abyście i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko oznajmi wam Tychik, najmilszy brat i wierny sługa w Panu, 22 którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co u nas słychać, i aby pocieszył wasze serca.
23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. 24 Łaska ze wszystkimi, którzy szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa.