Pouczenie o nowych relacjach w rodzinie
1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, tak jak umiłowane dzieci, 2 i postępujcie w miłości, jak Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę na wonność miłą Bogu. 3 O nierządzie zaś, czy jakimkolwiek postępowaniu bezwstydnym lub chciwym, nawet nie wspominajcie, jak przystoi świętym. 4 Niestosowne są także nieprzyzwoite i głupie rozmowy lub sprośne żarty. Bądźcie raczej pełni wdzięczności. 5 To bowiem powinniście wiedzieć i rozumieć, że ani człowiek rozwiązły, ani bezwstydny, ani chciwy – to jest bałwochwalca – nie otrzyma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.
Postępujcie jak dzieci światłości
6 Niech nikt was nie zwodzi próżnymi słowami, gdyż właśnie z ich powodu gniew Boży przychodzi na synów buntu. 7 Dlatego nie miejcie z nimi nic wspólnego. 8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jednak jesteście światłością w Panu. Postępujcie więc jak dzieci światłości, 9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. 10 Badajcie, co jest miłe Panu. 11 Nie miejcie też udziału w bezowocnych czynach ciemności, lecz upominajcie tych, którzy je popełniają. 12 O tym bowiem, co się dzieje u nich po kryjomu, wstyd nawet mówić. 13 Wszystko zaś na skutek upominania dzięki światłości staje się jawne. 14 To wszystko bowiem, co staje się jawne, jest światłością. Dlatego mówi Pismo:
Wstań, który śpisz,
i powstań z martwych,
a oświeci cię Chrystus.
15 Uważajcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. 16 Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. 18 Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie się napełniać Duchem. 19 Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem Panu. 20 Zawsze dziękujcie za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Mężowie i żony
21 Bądźcie poddani jedni drugim, trwając w bojaźni Chrystusa. 22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, 23 bo mąż jest głową żony, tak jak Głową Kościoła jest Chrystus, On – Zbawiciel Ciała. 24 Jak więc Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane mężom we wszystkim. 25 Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, 26 żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, 27 żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. 28 Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 29 Nikt przecież nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je karmi i pielęgnuje, tak jak Chrystus Kościół. 30 Jesteśmy przecież członkami Jego Ciała. 31 Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem . 32 Wielka jest to tajemnica, a ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła. 33 Niech więc każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech okazuje szacunek mężowi.
Pouczenie o nowych relacjach w rodzinie
1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, tak jak umiłowane dzieci, 2 i postępujcie w miłości, jak Chrystus nas umiłował i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę na wonność miłą Bogu. 3 O nierządzie zaś, czy jakimkolwiek postępowaniu bezwstydnym lub chciwym, nawet nie wspominajcie, jak przystoi świętym. 4 Niestosowne są także nieprzyzwoite i głupie rozmowy lub sprośne żarty. Bądźcie raczej pełni wdzięczności. 5 To bowiem powinniście wiedzieć i rozumieć, że ani człowiek rozwiązły, ani bezwstydny, ani chciwy – to jest bałwochwalca – nie otrzyma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.
Postępujcie jak dzieci światłości
6 Niech nikt was nie zwodzi próżnymi słowami, gdyż właśnie z ich powodu gniew Boży przychodzi na synów buntu. 7 Dlatego nie miejcie z nimi nic wspólnego. 8 Byliście bowiem niegdyś ciemnością, teraz jednak jesteście światłością w Panu. Postępujcie więc jak dzieci światłości, 9 bo owoc światłości jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. 10 Badajcie, co jest miłe Panu. 11 Nie miejcie też udziału w bezowocnych czynach ciemności, lecz upominajcie tych, którzy je popełniają. 12 O tym bowiem, co się dzieje u nich po kryjomu, wstyd nawet mówić. 13 Wszystko zaś na skutek upominania dzięki światłości staje się jawne. 14 To wszystko bowiem, co staje się jawne, jest światłością. Dlatego mówi Pismo:
Wstań, który śpisz,
i powstań z martwych,
a oświeci cię Chrystus.
15 Uważajcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. 16 Wykorzystujcie czas, bo dni są złe. 17 Dlatego nie bądźcie nieroztropni, ale starajcie się zrozumieć, jaka jest wola Pana. 18 Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale pozwólcie się napełniać Duchem. 19 Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem Panu. 20 Zawsze dziękujcie za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Mężowie i żony
21 Bądźcie poddani jedni drugim, trwając w bojaźni Chrystusa. 22 Żony niech będą poddane swoim mężom jak Panu, 23 bo mąż jest głową żony, tak jak Głową Kościoła jest Chrystus, On – Zbawiciel Ciała. 24 Jak więc Kościół jest poddany Chrystusowi, tak też żony niech będą poddane mężom we wszystkim. 25 Mężowie, miłujcie żony, tak jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, 26 żeby go uświęcić przez oczyszczenie obmyciem wodą, któremu towarzyszy Słowo, 27 żeby postawić przy sobie Kościół chwalebny, bez skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, aby był święty i nieskalany. 28 Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak swoje ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. 29 Nikt przecież nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale je karmi i pielęgnuje, tak jak Chrystus Kościół. 30 Jesteśmy przecież członkami Jego Ciała. 31 Dlatego mężczyzna opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem . 32 Wielka jest to tajemnica, a ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła. 33 Niech więc każdy z was miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech okazuje szacunek mężowi.