CZĘŚĆ druga
Zache˛ta do jedności i nowego życia
Jedność Kościoła
1 Proszę więc was ja, więzień w Panu,abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście, 2 z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 3 starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. 4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i we wszystkich.
7 Każdemu też z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. 8 Dlatego mówi Pismo: Gdy wstąpił na wysokości, zniewolił niewolę, rozdał dary ludziom.
9 Czy zaś to, że wstąpił, nie znaczy, że również zstąpił w najniższe obszary ziemi? 10 Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. 11 To On uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych głosicielami Dobrej Nowiny, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, 12 aby uzdolnić świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania Ciała Chrystusa, 13 aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa, 14 abyśmy już nie byli małymi dziećmi, niesionymi falami i powiewem wiatru jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie, zwodząc na manowce. 15 Trwając zaś w prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku Temu, który jest Głową, Chrystusem. 16 Przez Niego całe ciało – które jest harmonijnie złożone i połączone dzięki każdej umacniającej więzi, według miary właściwej każdemu członkowi – przyczynia się do wzrostu ciała, aby budować samo siebie w miłości.
Nowe życie w Chrystusie
17 To więc mówię, i w Panu składam świadectwo, abyście już nie postępowali tak, jak poganie w ich próżnym myśleniu. 18 Ciemności ogarnęły ich rozum, a życie Boże stało się dla nich czymś odległym z powodu panującej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości ich serca. 19 Ponieważ stali się nieczuli, oddali się rozpuście, aby bez żadnych oporów postępować bezwstydnie. 20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21 Jeśli oczywiście o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie, 22 to, gdy chodzi o dawny sposób postępowania, odrzućcie starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami. 23 Pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia 24 i obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Zasady nowego życia
25 Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę , bo jesteśmy członkami jednego ciała. 26 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie , niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. 27 Nie dawajcie miejsca diabłu. 28 Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej pracuje, niech własnymi rękami czyni to, co dobre, aby miał się czym dzielić z tym, który jest w potrzebie. 29 Żadna zła mowa niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobra, która służyłaby zbudowaniu i przyniosła korzyść słuchającym. 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31 Wszelka gorycz, gwałtowność, gniew, wrzask i bluźnierstwo niech zostaną spośród was usunięte wraz ze wszelką złością. 32 Bądźcie jedni dla drugich łaskawi i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.
CZĘŚĆ druga
Zache˛ta do jedności i nowego życia
Jedność Kościoła
1 Proszę więc was ja, więzień w Panu,abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście, 2 z całą pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, 3 starając się zachować jedność ducha we wzajemnej więzi, jaką daje pokój. 4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, jak też jedna jest nadzieja, do której zostaliście powołani. 5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. 6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i we wszystkich.
7 Każdemu też z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. 8 Dlatego mówi Pismo: Gdy wstąpił na wysokości, zniewolił niewolę, rozdał dary ludziom.
9 Czy zaś to, że wstąpił, nie znaczy, że również zstąpił w najniższe obszary ziemi? 10 Ten, który zstąpił, jest tym samym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. 11 To On uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych głosicielami Dobrej Nowiny, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami, 12 aby uzdolnić świętych do wykonywania dzieła służby, do budowania Ciała Chrystusa, 13 aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości wynikającej z pełni Chrystusa, 14 abyśmy już nie byli małymi dziećmi, niesionymi falami i powiewem wiatru jakiejkolwiek nauki, którą chytrze posługują się ludzie, zwodząc na manowce. 15 Trwając zaś w prawdziwej miłości, wzrastajmy pod każdym względem ku Temu, który jest Głową, Chrystusem. 16 Przez Niego całe ciało – które jest harmonijnie złożone i połączone dzięki każdej umacniającej więzi, według miary właściwej każdemu członkowi – przyczynia się do wzrostu ciała, aby budować samo siebie w miłości.
Nowe życie w Chrystusie
17 To więc mówię, i w Panu składam świadectwo, abyście już nie postępowali tak, jak poganie w ich próżnym myśleniu. 18 Ciemności ogarnęły ich rozum, a życie Boże stało się dla nich czymś odległym z powodu panującej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości ich serca. 19 Ponieważ stali się nieczuli, oddali się rozpuście, aby bez żadnych oporów postępować bezwstydnie. 20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21 Jeśli oczywiście o Nim usłyszeliście i w Nim zostaliście pouczeni, zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie, 22 to, gdy chodzi o dawny sposób postępowania, odrzućcie starego człowieka, który niszczy samego siebie złudnymi żądzami. 23 Pozwólcie natomiast, aby się odnowił duch waszego myślenia 24 i obleczcie się w nowego człowieka, który został stworzony na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Zasady nowego życia
25 Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę , bo jesteśmy członkami jednego ciała. 26 Gniewajcie się, ale nie grzeszcie , niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. 27 Nie dawajcie miejsca diabłu. 28 Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej pracuje, niech własnymi rękami czyni to, co dobre, aby miał się czym dzielić z tym, który jest w potrzebie. 29 Żadna zła mowa niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobra, która służyłaby zbudowaniu i przyniosła korzyść słuchającym. 30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 31 Wszelka gorycz, gwałtowność, gniew, wrzask i bluźnierstwo niech zostaną spośród was usunięte wraz ze wszelką złością. 32 Bądźcie jedni dla drugich łaskawi i miłosierni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak i Bóg przebaczył wam w Chrystusie.