Błogosławieństwo Mojżesza
1 Oto błogosławieństwo, którego Izraelitom udzielił Mojżesz, mąż Boży, przed swoją śmiercią.
2 Powiedział:
Pan przyszedł z Synaju
i ukazał się im z Seiru,
zajaśniał z góry Paran
i przyszedł z Meriba przy Kadesz,
w Jego prawicy płonący ogień.
3 Przecież On kocha swój lud.
Wszyscy jego święci są w Twoim ręku.
U Twoich stóp usiedli,
aby przyjąć Twoje słowa.
4 Mojżesz przekazał nam Prawo,
dziedzictwo zgromadzenia Jakuba.
5 I był król w Jeszurunie,
gdy zgromadzili się naczelnicy ludu
wraz z plemionami Izraela.
6 Niech żyje Ruben i nie umiera,
niech jego lud będzie liczny.
7 A to powiedział do Judy:
Wysłuchaj, Panie, głosu Judy
i przywiedź go do jego ludu.
Niech walczy swoimi rękami,
bądź pomocą przeciwko jego wrogom.
8 A do Lewiego powiedział:
Twoje Tummim i Urim są dla wiernego człowieka,
którego wypróbowałeś w Massa,
spierałeś się z nim u wód Meriba.
9 On mówi o swoim ojcu i matce:
Nie widziałem ich.
Nie zna już swoich braci
i nie poznaje swoich synów.
Gdyż przestrzegają Twego słowa
i zachowują Twoje przymierze.
10 Niech uczą Jakuba Twych nakazów,
a Izraela Twego Prawa.
Niech palą przed Tobą kadzidło,
a całopalną ofiarę na Twoim ołtarzu.
11 Błogosław, Panie, jego siłę,
a dzieło jego rąk przyjmij łaskawie.
Złam biodra tych, którzy przeciwko niemu powstają
i niech nie powstaną ci, którzy go nienawidzą.
12 A do Beniamina powiedział:
Umiłowany przez Pana
bezpiecznie u Niego zamieszka
– On otacza go opieką przez wszystkie dni –
odpocznie w Jego ramionach.
13 A do Józefa powiedział:
Błogosławiona przez Pana jego ziemia darami nieba, rosy i otchłani podziemnej,
która się pod nią znajduje.
14 Najcenniejszym darem, dojrzewającym w słońcu
darem plonu miesięcy.
15 Darem gór przedwiecznych
i darem wzgórz starożytnych.
16 Darami ziemi i tym, co ją napełnia.
Łaska Mieszkańca płonącego krzewu
niech spłynie na głowę Józefa
i na czoło księcia jego braci.
17 Jego pierworodny byk – chwała jemu.
Jego rogi są rogami bawołu,
nimi będzie bódł ludy
aż po krańce ziemi.
Takie są dziesiątki tysięcy Efraima
i tysiące Manassesa.
18 A do Zabulona powiedział:
Ciesz się, Zabulonie, gdy wyruszasz,
i Issacharze w swoich namiotach.
19 Zwołują na górę ludy,
tam będą składać słuszne ofiary,
gdyż karmią się obfitością mórz
i skarbami ukrytymi w piasku.
20 A do Gada powiedział:
Błogosławiony ten, kto dał Gadowi przestrzeń!
Spoczywa jak lwica
i rozrywa ramię oraz ciemię.
21 I upatrzył sobie pierwociny,
gdyż tam został ukryty dział dowódcy
i przyszedł z naczelnikami ludu.
Dopełnił sprawiedliwości Pana
i Jego sądu nad Izraelem.
22 A do Dana powiedział:
Dan jest lwiątkiem,
wyskakuje z Baszanu.
23 A do Neftalego powiedział:
Neftali nasycony łaską
i pełen błogosławieństwa Pana.
Weźmie w posiadanie morze i południe.
24 A do Asera powiedział:
Błogosławiony Aser wśród synów,
niech będzie ulubieńcem swych braci
i zanurza swoją nogę w oliwie.
25 Z żelaza i miedzi twoje rygle,
twoja moc niech będzie trwała jak twoje dni.
26 Nie ma jak Bóg Jeszuruna,
który cwałuje po niebie tobie na pomoc
i w swoim majestacie na obłokach.
27 Odwieczny Bóg jest schronieniem
– wiecznie podtrzymujące ramiona.
Przepędził przed tobą nieprzyjaciela
i woła: Wyniszcz!
28 Izrael będzie mieszkał bezpiecznie,
samotne źródło Jakuba,
w kraju zboża i moszczu,
także niebiosa spuszczają mu rosę.
29 Szczęśliwy jesteś, Izraelu!
Któż jest jak ty?
Ludu zbawiony przez Pana,
twoja tarcza ci pomaga
i miecze twojej potęgi.
Będą ci schlebiać twoi wrogowie,
a ty będziesz stąpał po ich wzgórzach.
Błogosławieństwo Mojżesza
1 Oto błogosławieństwo, którego Izraelitom udzielił Mojżesz, mąż Boży, przed swoją śmiercią.
2 Powiedział:
Pan przyszedł z Synaju
i ukazał się im z Seiru,
zajaśniał z góry Paran
i przyszedł z Meriba przy Kadesz,
w Jego prawicy płonący ogień.
3 Przecież On kocha swój lud.
Wszyscy jego święci są w Twoim ręku.
U Twoich stóp usiedli,
aby przyjąć Twoje słowa.
4 Mojżesz przekazał nam Prawo,
dziedzictwo zgromadzenia Jakuba.
5 I był król w Jeszurunie,
gdy zgromadzili się naczelnicy ludu
wraz z plemionami Izraela.
6 Niech żyje Ruben i nie umiera,
niech jego lud będzie liczny.
7 A to powiedział do Judy:
Wysłuchaj, Panie, głosu Judy
i przywiedź go do jego ludu.
Niech walczy swoimi rękami,
bądź pomocą przeciwko jego wrogom.
8 A do Lewiego powiedział:
Twoje Tummim i Urim są dla wiernego człowieka,
którego wypróbowałeś w Massa,
spierałeś się z nim u wód Meriba.
9 On mówi o swoim ojcu i matce:
Nie widziałem ich.
Nie zna już swoich braci
i nie poznaje swoich synów.
Gdyż przestrzegają Twego słowa
i zachowują Twoje przymierze.
10 Niech uczą Jakuba Twych nakazów,
a Izraela Twego Prawa.
Niech palą przed Tobą kadzidło,
a całopalną ofiarę na Twoim ołtarzu.
11 Błogosław, Panie, jego siłę,
a dzieło jego rąk przyjmij łaskawie.
Złam biodra tych, którzy przeciwko niemu powstają
i niech nie powstaną ci, którzy go nienawidzą.
12 A do Beniamina powiedział:
Umiłowany przez Pana
bezpiecznie u Niego zamieszka
– On otacza go opieką przez wszystkie dni –
odpocznie w Jego ramionach.
13 A do Józefa powiedział:
Błogosławiona przez Pana jego ziemia darami nieba, rosy i otchłani podziemnej,
która się pod nią znajduje.
14 Najcenniejszym darem, dojrzewającym w słońcu
darem plonu miesięcy.
15 Darem gór przedwiecznych
i darem wzgórz starożytnych.
16 Darami ziemi i tym, co ją napełnia.
Łaska Mieszkańca płonącego krzewu
niech spłynie na głowę Józefa
i na czoło księcia jego braci.
17 Jego pierworodny byk – chwała jemu.
Jego rogi są rogami bawołu,
nimi będzie bódł ludy
aż po krańce ziemi.
Takie są dziesiątki tysięcy Efraima
i tysiące Manassesa.
18 A do Zabulona powiedział:
Ciesz się, Zabulonie, gdy wyruszasz,
i Issacharze w swoich namiotach.
19 Zwołują na górę ludy,
tam będą składać słuszne ofiary,
gdyż karmią się obfitością mórz
i skarbami ukrytymi w piasku.
20 A do Gada powiedział:
Błogosławiony ten, kto dał Gadowi przestrzeń!
Spoczywa jak lwica
i rozrywa ramię oraz ciemię.
21 I upatrzył sobie pierwociny,
gdyż tam został ukryty dział dowódcy
i przyszedł z naczelnikami ludu.
Dopełnił sprawiedliwości Pana
i Jego sądu nad Izraelem.
22 A do Dana powiedział:
Dan jest lwiątkiem,
wyskakuje z Baszanu.
23 A do Neftalego powiedział:
Neftali nasycony łaską
i pełen błogosławieństwa Pana.
Weźmie w posiadanie morze i południe.
24 A do Asera powiedział:
Błogosławiony Aser wśród synów,
niech będzie ulubieńcem swych braci
i zanurza swoją nogę w oliwie.
25 Z żelaza i miedzi twoje rygle,
twoja moc niech będzie trwała jak twoje dni.
26 Nie ma jak Bóg Jeszuruna,
który cwałuje po niebie tobie na pomoc
i w swoim majestacie na obłokach.
27 Odwieczny Bóg jest schronieniem
– wiecznie podtrzymujące ramiona.
Przepędził przed tobą nieprzyjaciela
i woła: Wyniszcz!
28 Izrael będzie mieszkał bezpiecznie,
samotne źródło Jakuba,
w kraju zboża i moszczu,
także niebiosa spuszczają mu rosę.
29 Szczęśliwy jesteś, Izraelu!
Któż jest jak ty?
Ludu zbawiony przez Pana,
twoja tarcza ci pomaga
i miecze twojej potęgi.
Będą ci schlebiać twoi wrogowie,
a ty będziesz stąpał po ich wzgórzach.