Błogosławieństwa za posłuszeństwo
1 Jeżeli więc będziesz pilnie słuchał głosu Pana, twego Boga, przestrzegał i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, wtedy Pan, twój Bóg, wywyższy cię nad wszystkie narody ziemi. 2 Wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie i spoczną na tobie, jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga. 3 Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona i plon twojej ziemi, i przychówek twego bydła, rogacizny i trzody. 5 Błogosławiony twój kosz i twoja dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście.
7 Pan wyda twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko tobie. Zostaną pobici przez ciebie. Jedną drogą wyjdą naprzeciw ciebie, a siedmioma drogami będą uciekać przed tobą. 8 Pan rozkaże, aby z tobą było błogosławieństwo, w twoich spichlerzach i w twoich przedsięwzięciach. Będzie ci błogosławił na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie. 9 Pan uczyni cię swoim ludem świętym, jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, twego Boga, i będziesz chodził Jego drogami. 10 Wtedy ujrzą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane przez ciebie i będą się ciebie lękać.
11 Pan obdarzy cię obfitością dobra: w twoim potomstwie i w przychówku twego bydła, i w płodach twojej ziemi, w ziemi, którą Pan, twój Bóg, poprzysiągł dać tobie. 12 Pan otworzy przed tobą swój wspaniały skarbiec niebios, aby dać deszcz na twoją ziemię we właściwym czasie i błogosławić wszelkie dzieło twoich rąk. Będziesz pożyczał licznym narodom, ale ty nie będziesz zaciągał pożyczki. 13 Pan umieści cię na czele, a nie na tyłach, i będziesz tylko na górze, a nie na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, twego Boga, które ja dzisiaj tobie nakazuję, abyś ich przestrzegał i je wykonywał. 14 Nie będziesz odstępował, ani na prawo, ani na lewo, od wszystkich tych słów, które ja dziś ci nakazuję. Nie chodź za innymi bogami i im nie służ.
Przekleństwa
15 A jeżeli nie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, aby przestrzegać wszystkich Jego przykazań i ustaw, które ja ci dziś nadaję, i je wypełniać, to spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną. 16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. 17 Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 18 Przeklęty będzie owoc twego łona i plon twojej ziemi, przychówek rogacizny i twojej trzody. 19 Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. 20 Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i nieszczęście we wszystkich przedsięwzięciach, których się podejmujesz, dopóki nie zostaniesz wytępiony i dopóki nagle nie zginiesz z powodu twoich złych czynów, przez które Mnie opuściłeś. 21 Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza i zgładzi cię z ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. 22 Pan uderzy cię suchotami, palącą gorączką, zapaleniem, oparzeniem i mieczem, rdzą zboża i pleśnią, i będą cię trapić, aż zginiesz. 23 Niebiosa, które są nad twoją głową, staną się miedzią, a ziemia, która jest pod tobą – żelazem. 24 Spuści Pan na twoją ziemię zamiast deszczu pył i proch, który będzie na ciebie padać z niebios, aż zginiesz. 25 Pan sprawi, że zostaniesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz do nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i będziesz budził odrazę wśród wszystkich królestw ziemi. 26 Twoje zwłoki staną się żerem dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla zwierza lądowego i nikt ich nie odpędzi.
27 Pan dotknie cię wrzodami egipskimi, guzami, strupami i świerzbem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. 28 Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. 29 W samo południe będziesz chodził po omacku, jak chodzi po omacku ślepy tkwiący w ciemności i nie będzie ci się szczęściło na twoich drogach. Będziesz uciskany i grabiony przez wszystkie dni i nikt cię nie wyratuje. 30 Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna ją posiądzie, zbudujesz dom, ale w nim nie zamieszkasz, zasadzisz winnicę, ale nie będziesz z niej korzystał. 31 Twój wół zostanie zarżnięty na twoich oczach, ale nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci ukradziony i nie powróci do ciebie. Twoje owce zostaną oddane twoim nieprzyjaciołom i nikt ci nie pomoże. 32 Twoi synowie i twoje córki będą wydani innemu ludowi, a twoje oczy będą ich wypatrywać każdego dnia, aż do wyczerpania, a twoja ręka będzie bezsilna. 33 Plon twojej ziemi i wszystkich twoich wysiłków będzie pożerał lud, którego nie znasz, nieustannie będziesz uciskany i grabiony przez wszystkie dni. 34 Dostaniesz obłędu na widok tego, co będą oglądały twoje oczy. 35 Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolanach i na udach, z których nie będziesz się mógł wyleczyć – od stopy aż po czubek głowy. 36 Pan zaprowadzi ciebie i twego króla, którego ustanowisz nad sobą, do narodu, którego nie znasz ani ty, ani twoi ojcowie. Będziesz tam służył innym bogom z drewna i kamienia. 37 Będziesz budził odrazę, staniesz się powodem kpiny i drwin we wszystkich narodach, do których Pan cię zaprowadzi.
38 Wyniesiesz obfitość ziarna na pole, a mało zbierzesz, gdyż pożre je szarańcza. 39 Zasadzisz winnice i będziesz pielęgnował, ale wina nie będziesz pił i nie zbierzesz winogron, gdyż pożre je robactwo. 40 Będziesz miał drzewa oliwne we wszystkich twoich granicach, ale nie będziesz się namaszczał oliwą, ponieważ twoje oliwki opadną. 41 Spłodzisz synów i córki, ale nie będziesz ich miał, gdyż pójdą do niewoli. 42 Wszystkie twoje drzewa i płody ziemi pożrą owady. 43 Przybysz, który mieszka u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej nad tobą, a ty będziesz schodził coraz niżej. 44 On będzie ci pożyczał, ale ty mu nie będziesz mógł pożyczyć. On będzie na czele, a ty będziesz na tyłach.
45 Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i będą cię prześladować i dosięgną ciebie, aż zginiesz, ponieważ nie słuchałeś głosu Pana, twego Boga, i nie przestrzegałeś Jego przykazań i ustaw, które ci nadał. 46 Staną się one znakiem i przestrogą dla ciebie i dla twego potomstwa na wieki. 47 Za to, że nie służyłeś Panu, twemu Bogu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w obfitości, 48 będziesz służył twym wrogom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, pragnieniu, nagości i w nędzy. Włoży On żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.
49 Pan sprowadzi na ciebie naród z daleka, z krańców ziemi, który szybuje jak orzeł, naród, którego języka nie słyszałeś. 50 Jest to naród o dzikiej twarzy, który nie uszanuje starca i nie ulituje się nad młodzieńcem. 51 Pożre przychówek twego bydła i plony twojej ziemi, aż zostaniesz wytępiony. Nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu i oliwy, ani przychówku twej rogacizny i twoich owiec, dopóki cię nie zniszczy. 52 I będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż runą twoje wysokie i warowne mury, którym zaufałeś w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał tobie Pan, twój Bóg. 53 Będziesz pożerał swoje potomstwo, ciała swoich synów i córek, które dał ci Pan, twój Bóg, podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga. 54 Człowiek nawykły do wygód i rozpieszczony będzie u ciebie spoglądał złym okiem na swego brata i na jego ukochaną żonę, i na dzieci, które pozostały. 55 Nie da nikomu z nich ciała swoich dzieci, które będzie pożerał, ponieważ nie pozostało mu nic podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga we wszystkich swoich miastach. 56 Kobieta najbardziej delikatna i rozpieszczona u ciebie, która nie nawykła stawiać swojej stopy na ziemi, gdyż była zbyt rozpieszczona i delikatna, będzie spoglądała złym okiem na swego ukochanego męża, na swego syna i córkę, 57 i na łożysko, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i na swoje dzieci, które urodzi, ponieważ będzie je pożerała w skrytości z braku wszystkiego podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga w swoich miastach.
58 Jeżeli nie będziesz starał się przestrzegać wszystkich słów tego Prawa, zapisanych w tej księdze, i nie będziesz bał się chwalebnego i strasznego imienia Pana, twego Boga, 59 to Pan uderzy ciebie i twoje potomstwo niezwykłymi plagami, wielkimi i długotrwałymi plagami, długotrwałymi i ciężkimi chorobami. 60 I znowu sprowadzi na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się bałeś, a one przylgną do ciebie. 61 Również wszelką chorobę i plagę, która nie jest zapisana w księdze tego Prawa, sprowadzi Pan na ciebie, aż zostaniesz zniszczony. 62 I pozostanie was niewielu, chociaż mieliście być tak liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchaliście głosu Pana, swego Boga. 63 Jak radował się Pan, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak będzie się radował, gubiąc was i wyniszczając. I zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie. 64 Pan rozproszy cię pomiędzy wszystkie ludy od krańca do krańca ziemi. Tam będziesz służył innym bogom, z drewna i kamienia, których nie znasz ani ty, ani nie znali ich twoi przodkowie. 65 Ale pośród tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i twoja stopa nie znajdzie odpoczynku. Pan da ci bojaźliwe serce i smutne oczy, i zbolałą duszę. 66 Twoje życie będzie jakby w zawieszeniu, będziesz się bał nocą i dniem i nie będziesz pewny swego życia. 67 Rano powiesz: Kto sprawi, żeby nadszedł już wieczór, a wieczorem powiesz: Kto sprawi, żeby nastał poranek – z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i z powodu widoku, który ujrzą twoje oczy. 68 Pan zawróci cię do Egiptu na okrętach, tą drogą, o której ci powiedziałem, że już więcej jej nie zobaczysz. Zostaniecie tam sprzedani waszym wrogom jako niewolnicy i niewolnice i nikt was nie wykupi.
Zakończenie
69 Oto słowa przymierza, które nakazał Pan zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.
Błogosławieństwa za posłuszeństwo
1 Jeżeli więc będziesz pilnie słuchał głosu Pana, twego Boga, przestrzegał i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, wtedy Pan, twój Bóg, wywyższy cię nad wszystkie narody ziemi. 2 Wszystkie te błogosławieństwa spłyną na ciebie i spoczną na tobie, jeżeli będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga. 3 Błogosławiony będziesz w mieście i błogosławiony na polu. 4 Błogosławiony będzie owoc twego łona i plon twojej ziemi, i przychówek twego bydła, rogacizny i trzody. 5 Błogosławiony twój kosz i twoja dzieża. 6 Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście.
7 Pan wyda twoich nieprzyjaciół, którzy powstaną przeciwko tobie. Zostaną pobici przez ciebie. Jedną drogą wyjdą naprzeciw ciebie, a siedmioma drogami będą uciekać przed tobą. 8 Pan rozkaże, aby z tobą było błogosławieństwo, w twoich spichlerzach i w twoich przedsięwzięciach. Będzie ci błogosławił na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie. 9 Pan uczyni cię swoim ludem świętym, jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, twego Boga, i będziesz chodził Jego drogami. 10 Wtedy ujrzą wszystkie narody ziemi, że imię Pana zostało wezwane przez ciebie i będą się ciebie lękać.
11 Pan obdarzy cię obfitością dobra: w twoim potomstwie i w przychówku twego bydła, i w płodach twojej ziemi, w ziemi, którą Pan, twój Bóg, poprzysiągł dać tobie. 12 Pan otworzy przed tobą swój wspaniały skarbiec niebios, aby dać deszcz na twoją ziemię we właściwym czasie i błogosławić wszelkie dzieło twoich rąk. Będziesz pożyczał licznym narodom, ale ty nie będziesz zaciągał pożyczki. 13 Pan umieści cię na czele, a nie na tyłach, i będziesz tylko na górze, a nie na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, twego Boga, które ja dzisiaj tobie nakazuję, abyś ich przestrzegał i je wykonywał. 14 Nie będziesz odstępował, ani na prawo, ani na lewo, od wszystkich tych słów, które ja dziś ci nakazuję. Nie chodź za innymi bogami i im nie służ.
Przekleństwa
15 A jeżeli nie będziesz słuchał głosu Pana, twego Boga, aby przestrzegać wszystkich Jego przykazań i ustaw, które ja ci dziś nadaję, i je wypełniać, to spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i cię dosięgną. 16 Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty na polu. 17 Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 18 Przeklęty będzie owoc twego łona i plon twojej ziemi, przychówek rogacizny i twojej trzody. 19 Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. 20 Pan ześle na ciebie przekleństwo, zamieszanie i nieszczęście we wszystkich przedsięwzięciach, których się podejmujesz, dopóki nie zostaniesz wytępiony i dopóki nagle nie zginiesz z powodu twoich złych czynów, przez które Mnie opuściłeś. 21 Pan sprawi, że przylgnie do ciebie zaraza i zgładzi cię z ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. 22 Pan uderzy cię suchotami, palącą gorączką, zapaleniem, oparzeniem i mieczem, rdzą zboża i pleśnią, i będą cię trapić, aż zginiesz. 23 Niebiosa, które są nad twoją głową, staną się miedzią, a ziemia, która jest pod tobą – żelazem. 24 Spuści Pan na twoją ziemię zamiast deszczu pył i proch, który będzie na ciebie padać z niebios, aż zginiesz. 25 Pan sprawi, że zostaniesz pobity przez twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz do nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed nimi i będziesz budził odrazę wśród wszystkich królestw ziemi. 26 Twoje zwłoki staną się żerem dla wszelkiego ptactwa podniebnego i dla zwierza lądowego i nikt ich nie odpędzi.
27 Pan dotknie cię wrzodami egipskimi, guzami, strupami i świerzbem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. 28 Pan dotknie cię obłędem, ślepotą i niepokojem serca. 29 W samo południe będziesz chodził po omacku, jak chodzi po omacku ślepy tkwiący w ciemności i nie będzie ci się szczęściło na twoich drogach. Będziesz uciskany i grabiony przez wszystkie dni i nikt cię nie wyratuje. 30 Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna ją posiądzie, zbudujesz dom, ale w nim nie zamieszkasz, zasadzisz winnicę, ale nie będziesz z niej korzystał. 31 Twój wół zostanie zarżnięty na twoich oczach, ale nie będziesz go jadł. Twój osioł zostanie ci ukradziony i nie powróci do ciebie. Twoje owce zostaną oddane twoim nieprzyjaciołom i nikt ci nie pomoże. 32 Twoi synowie i twoje córki będą wydani innemu ludowi, a twoje oczy będą ich wypatrywać każdego dnia, aż do wyczerpania, a twoja ręka będzie bezsilna. 33 Plon twojej ziemi i wszystkich twoich wysiłków będzie pożerał lud, którego nie znasz, nieustannie będziesz uciskany i grabiony przez wszystkie dni. 34 Dostaniesz obłędu na widok tego, co będą oglądały twoje oczy. 35 Pan dotknie cię złośliwymi wrzodami na kolanach i na udach, z których nie będziesz się mógł wyleczyć – od stopy aż po czubek głowy. 36 Pan zaprowadzi ciebie i twego króla, którego ustanowisz nad sobą, do narodu, którego nie znasz ani ty, ani twoi ojcowie. Będziesz tam służył innym bogom z drewna i kamienia. 37 Będziesz budził odrazę, staniesz się powodem kpiny i drwin we wszystkich narodach, do których Pan cię zaprowadzi.
38 Wyniesiesz obfitość ziarna na pole, a mało zbierzesz, gdyż pożre je szarańcza. 39 Zasadzisz winnice i będziesz pielęgnował, ale wina nie będziesz pił i nie zbierzesz winogron, gdyż pożre je robactwo. 40 Będziesz miał drzewa oliwne we wszystkich twoich granicach, ale nie będziesz się namaszczał oliwą, ponieważ twoje oliwki opadną. 41 Spłodzisz synów i córki, ale nie będziesz ich miał, gdyż pójdą do niewoli. 42 Wszystkie twoje drzewa i płody ziemi pożrą owady. 43 Przybysz, który mieszka u ciebie, będzie się wynosił coraz wyżej nad tobą, a ty będziesz schodził coraz niżej. 44 On będzie ci pożyczał, ale ty mu nie będziesz mógł pożyczyć. On będzie na czele, a ty będziesz na tyłach.
45 Spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i będą cię prześladować i dosięgną ciebie, aż zginiesz, ponieważ nie słuchałeś głosu Pana, twego Boga, i nie przestrzegałeś Jego przykazań i ustaw, które ci nadał. 46 Staną się one znakiem i przestrogą dla ciebie i dla twego potomstwa na wieki. 47 Za to, że nie służyłeś Panu, twemu Bogu, w radości i w dobroci serca, mając wszystkiego w obfitości, 48 będziesz służył twym wrogom, których Pan ześle na ciebie, w głodzie, pragnieniu, nagości i w nędzy. Włoży On żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi.
49 Pan sprowadzi na ciebie naród z daleka, z krańców ziemi, który szybuje jak orzeł, naród, którego języka nie słyszałeś. 50 Jest to naród o dzikiej twarzy, który nie uszanuje starca i nie ulituje się nad młodzieńcem. 51 Pożre przychówek twego bydła i plony twojej ziemi, aż zostaniesz wytępiony. Nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu i oliwy, ani przychówku twej rogacizny i twoich owiec, dopóki cię nie zniszczy. 52 I będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż runą twoje wysokie i warowne mury, którym zaufałeś w całej twojej ziemi. Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał tobie Pan, twój Bóg. 53 Będziesz pożerał swoje potomstwo, ciała swoich synów i córek, które dał ci Pan, twój Bóg, podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga. 54 Człowiek nawykły do wygód i rozpieszczony będzie u ciebie spoglądał złym okiem na swego brata i na jego ukochaną żonę, i na dzieci, które pozostały. 55 Nie da nikomu z nich ciała swoich dzieci, które będzie pożerał, ponieważ nie pozostało mu nic podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga we wszystkich swoich miastach. 56 Kobieta najbardziej delikatna i rozpieszczona u ciebie, która nie nawykła stawiać swojej stopy na ziemi, gdyż była zbyt rozpieszczona i delikatna, będzie spoglądała złym okiem na swego ukochanego męża, na swego syna i córkę, 57 i na łożysko, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i na swoje dzieci, które urodzi, ponieważ będzie je pożerała w skrytości z braku wszystkiego podczas oblężenia i ucisku, jakiego doświadczysz od swojego wroga w swoich miastach.
58 Jeżeli nie będziesz starał się przestrzegać wszystkich słów tego Prawa, zapisanych w tej księdze, i nie będziesz bał się chwalebnego i strasznego imienia Pana, twego Boga, 59 to Pan uderzy ciebie i twoje potomstwo niezwykłymi plagami, wielkimi i długotrwałymi plagami, długotrwałymi i ciężkimi chorobami. 60 I znowu sprowadzi na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się bałeś, a one przylgną do ciebie. 61 Również wszelką chorobę i plagę, która nie jest zapisana w księdze tego Prawa, sprowadzi Pan na ciebie, aż zostaniesz zniszczony. 62 I pozostanie was niewielu, chociaż mieliście być tak liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchaliście głosu Pana, swego Boga. 63 Jak radował się Pan, wyświadczając wam dobro i rozmnażając was, tak będzie się radował, gubiąc was i wyniszczając. I zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziecie, aby ją wziąć w posiadanie. 64 Pan rozproszy cię pomiędzy wszystkie ludy od krańca do krańca ziemi. Tam będziesz służył innym bogom, z drewna i kamienia, których nie znasz ani ty, ani nie znali ich twoi przodkowie. 65 Ale pośród tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i twoja stopa nie znajdzie odpoczynku. Pan da ci bojaźliwe serce i smutne oczy, i zbolałą duszę. 66 Twoje życie będzie jakby w zawieszeniu, będziesz się bał nocą i dniem i nie będziesz pewny swego życia. 67 Rano powiesz: Kto sprawi, żeby nadszedł już wieczór, a wieczorem powiesz: Kto sprawi, żeby nastał poranek – z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i z powodu widoku, który ujrzą twoje oczy. 68 Pan zawróci cię do Egiptu na okrętach, tą drogą, o której ci powiedziałem, że już więcej jej nie zobaczysz. Zostaniecie tam sprzedani waszym wrogom jako niewolnicy i niewolnice i nikt was nie wykupi.
Zakończenie
69 Oto słowa przymierza, które nakazał Pan zawrzeć Mojżeszowi z Izraelitami w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie.