Prawo rozwodowe
1 Gdy ktoś pojmie kobietę, będzie jej małżonkiem, ale zdarzy się, że nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś odrażającego, wówczas napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odprawi ją ze swego domu. 2 Jeżeli ona odejdzie z jego domu, pójdzie i będzie żoną innego, 3 i jeżeli ten drugi mąż też znienawidzi ją i napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odprawi ją ze swego domu, lub gdy umrze ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, 4 to nie będzie mógł pierwszy mąż, który ją odprawił, pojąć jej za żonę ponownie, po tym jak została skalana, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie będziesz sprowadzał grzechu na ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w posiadanie.
Różne przepisy
5 Jeżeli ktoś niedawno poślubił kobietę, niech nie wyrusza na wojnę. Nie nałoży się na niego żadnego zobowiązania. Niech pozostanie w swoim domu przez rok i niech raduje się żoną, którą pojął.
6 Nie wolno brać w zastaw kamieni od żaren i górnego kamienia młyńskiego, gdyż jest to branie w zastaw życia.
7 Jeżeli znajdzie się ktoś, kto porwie jednego ze swych braci, z Izraelitów, i potraktuje go tak jak niewolnika, sprzedając go, to ten złodziej poniesie śmierć. W ten sposób wyplenisz zło spośród siebie.
8 Strzeż się plagi trądu, starannie wykonuj wszystko, jak pouczają was kapłani-lewici, jak im przykazałem, dokładnie wykonujcie.
9 Pamiętaj, co Pan, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wyszliście z Egiptu.
Ochrona słabszych
10 Jeżeli udzielisz pożyczki twemu bliźniemu, to nie wchodź do jego domu po zastaw. 11 Będziesz stał na zewnątrz, a ten człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw. 12 Jeżeli jest to ktoś biedny, nie będziesz spał pod jego zastawem. 13 Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby się położył do snu w swoim płaszczu, a będzie cię błogosławił, tobie zaś będzie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem, twoim Bogiem.
14 Nie będziesz uciskał najemnika, biedaka i ubogiego, czy to rodaka, czy też przybysza, którzy przebywają w twojej ziemi, w twoich bramach. 15 W tym samym dniu dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca – gdyż jest on ubogi i z tego żyje – aby nie skarżył się na ciebie do Pana i abyś nie obciążył się grzechem.
16 Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć.
17 Nie będziesz naruszał prawa przybysza, sieroty i nie będziesz brał w zastaw ubrania wdowy. 18 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, twój Bóg, dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił.
19 Gdy będziesz żął w czasie żniw na polu i zapomnisz snopa, nie wracaj, aby go zabrać, niech pozostanie dla przybysza, sieroty i dla wdowy, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, we wszelkich twoich poczynaniach.
20 Gdy będziesz strząsał swoje oliwki, nie szukaj ich za sobą, niech pozostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy.
21 Gdy w swojej winnicy będziesz zbierał winogrona, nie ogołacaj jej doszczętnie. Niech pozostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy. 22 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił.
Prawo rozwodowe
1 Gdy ktoś pojmie kobietę, będzie jej małżonkiem, ale zdarzy się, że nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś odrażającego, wówczas napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odprawi ją ze swego domu. 2 Jeżeli ona odejdzie z jego domu, pójdzie i będzie żoną innego, 3 i jeżeli ten drugi mąż też znienawidzi ją i napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odprawi ją ze swego domu, lub gdy umrze ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, 4 to nie będzie mógł pierwszy mąż, który ją odprawił, pojąć jej za żonę ponownie, po tym jak została skalana, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie będziesz sprowadzał grzechu na ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie w posiadanie.
Różne przepisy
5 Jeżeli ktoś niedawno poślubił kobietę, niech nie wyrusza na wojnę. Nie nałoży się na niego żadnego zobowiązania. Niech pozostanie w swoim domu przez rok i niech raduje się żoną, którą pojął.
6 Nie wolno brać w zastaw kamieni od żaren i górnego kamienia młyńskiego, gdyż jest to branie w zastaw życia.
7 Jeżeli znajdzie się ktoś, kto porwie jednego ze swych braci, z Izraelitów, i potraktuje go tak jak niewolnika, sprzedając go, to ten złodziej poniesie śmierć. W ten sposób wyplenisz zło spośród siebie.
8 Strzeż się plagi trądu, starannie wykonuj wszystko, jak pouczają was kapłani-lewici, jak im przykazałem, dokładnie wykonujcie.
9 Pamiętaj, co Pan, twój Bóg, uczynił Miriam w drodze, gdy wyszliście z Egiptu.
Ochrona słabszych
10 Jeżeli udzielisz pożyczki twemu bliźniemu, to nie wchodź do jego domu po zastaw. 11 Będziesz stał na zewnątrz, a ten człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci zastaw. 12 Jeżeli jest to ktoś biedny, nie będziesz spał pod jego zastawem. 13 Zwróć mu zastaw przed zachodem słońca, aby się położył do snu w swoim płaszczu, a będzie cię błogosławił, tobie zaś będzie to poczytane za sprawiedliwość przed Panem, twoim Bogiem.
14 Nie będziesz uciskał najemnika, biedaka i ubogiego, czy to rodaka, czy też przybysza, którzy przebywają w twojej ziemi, w twoich bramach. 15 W tym samym dniu dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca – gdyż jest on ubogi i z tego żyje – aby nie skarżył się na ciebie do Pana i abyś nie obciążył się grzechem.
16 Nie poniosą śmierci ojcowie za synów ani synowie nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć.
17 Nie będziesz naruszał prawa przybysza, sieroty i nie będziesz brał w zastaw ubrania wdowy. 18 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Egipcie i wybawił cię stamtąd Pan, twój Bóg, dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił.
19 Gdy będziesz żął w czasie żniw na polu i zapomnisz snopa, nie wracaj, aby go zabrać, niech pozostanie dla przybysza, sieroty i dla wdowy, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, we wszelkich twoich poczynaniach.
20 Gdy będziesz strząsał swoje oliwki, nie szukaj ich za sobą, niech pozostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy.
21 Gdy w swojej winnicy będziesz zbierał winogrona, nie ogołacaj jej doszczętnie. Niech pozostanie coś dla przybysza, sieroty i wdowy. 22 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, dlatego ja nakazuję ci, abyś to czynił.