Wyłączenie ze społeczności Izraela
1 Nikt nie pojmie żony swego ojca i nie odsłoni poły płaszcza swego ojca.
2 Kto ma zgniecione jądra i odcięty penis nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
3 Dziecko z nieprawego łoża nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Także dziesiąte pokolenie po nim nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
4 Ammonita i Moabita nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Również dziesiąte pokolenie po nim nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, 5 ponieważ nie wyszli wam na drogę, na spotkanie z chlebem i wodą, gdy wyszliście z Egiptu, ale najęli przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. 6 Lecz Pan, twój Bóg, nie chciał słuchać Balaama i zmienił Pan, twój Bóg, przekleństwo w błogosławieństwo, ponieważ umiłował cię Pan, twój Bóg. 7 Nie będziesz się troszczył o ich szczęście i powodzenie po wszystkie twoje dni na wieki.
8 Nie będziesz brzydził się Edomitą, gdyż jest on twoim bratem. Nie będziesz się brzydził Egipcjaninem, ponieważ byłeś przybyszem w jego ziemi. 9 Dzieci, które się im urodzą, mogą wejść do zgromadzenia Pana w trzecim pokoleniu.
Czystość w obozie Izraelitów
10 Gdy wyruszysz z obozem przeciwko twemu nieprzyjacielowi, wystrzegaj się wszelkiej złej rzeczy. 11 Jeżeli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu nocnej polucji, niech wyjdzie poza obóz i niech do niego nie wraca. 12 Pod wieczór ma obmyć się wodą i po zachodzie słońca może powrócić do obozu. 13 A ustronne miejsce będziesz miał poza obozem, tam będziesz wychodził na zewnątrz. 14 Będziesz miał łopatkę wśród swoich narzędzi, a gdy usiądziesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, usiądziesz, a potem nią zakopiesz swoje odchody, 15 gdyż Pan, twój Bóg, przechadza się po twoim obozie, aby cię chronić i wydać ci twoich nieprzyjaciół. Niech twój obóz będzie święty i niech nie widzi u ciebie nic odrażającego, aby się od ciebie nie odwrócił.
Różne przepisy
16 Nie wydasz właścicielowi jego niewolnika, który się u ciebie schronił przed swoim panem. 17 Niech zamieszka z tobą wśród twoich, w miejscu, które wybrał, w jednym z twoich miast, gdzie mu będzie dobrze. Nie krzywdź go!
18 Nierządnicy sakralnej nie będzie pośród córek Izraela i nie będzie mężczyzny uprawiającego nierząd sakralny pośród synów Izraela. 19 Nie przyniesiesz zapłaty nierządnicy i zarobku psa do domu Pana, twego Boga, jako wypełnienie jakiegoś ślubu, gdyż jedno i drugie jest obrzydliwością dla Pana, twego Boga.
20 Nie będziesz pożyczał twemu bratu na procent pieniędzy, żywności ani jakiejkolwiek innej rzeczy. 21 Obcemu możesz pożyczać na procent, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na procent, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, we wszelkim twoim przedsięwzięciu na ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść.
22 Gdy będziesz składał ślub Panu, twemu Bogu, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż Pan, twój Bóg, będzie się tego od ciebie domagał, a na tobie będzie ciążył grzech. 23 Jeśli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu. 24 Uważaj na to, co mówisz i postępuj tak, jak ślubowałeś Panu, twemu Bogu, dobrowolnie, jak to wypowiedziałeś swymi ustami.
25 Gdy wejdziesz do winnicy twego bliźniego, możesz jeść winogrona, ile tylko zechcesz, do syta, ale do swego kosza ich nie kładź.
26 Gdy wejdziesz w zboże swego bliźniego, możesz ręką zrywać kłosy, ale nie zapuszczaj sierpa w zboże twego bliźniego.
Wyłączenie ze społeczności Izraela
1 Nikt nie pojmie żony swego ojca i nie odsłoni poły płaszcza swego ojca.
2 Kto ma zgniecione jądra i odcięty penis nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
3 Dziecko z nieprawego łoża nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Także dziesiąte pokolenie po nim nie wejdzie do zgromadzenia Pana.
4 Ammonita i Moabita nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Również dziesiąte pokolenie po nim nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, 5 ponieważ nie wyszli wam na drogę, na spotkanie z chlebem i wodą, gdy wyszliście z Egiptu, ale najęli przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał. 6 Lecz Pan, twój Bóg, nie chciał słuchać Balaama i zmienił Pan, twój Bóg, przekleństwo w błogosławieństwo, ponieważ umiłował cię Pan, twój Bóg. 7 Nie będziesz się troszczył o ich szczęście i powodzenie po wszystkie twoje dni na wieki.
8 Nie będziesz brzydził się Edomitą, gdyż jest on twoim bratem. Nie będziesz się brzydził Egipcjaninem, ponieważ byłeś przybyszem w jego ziemi. 9 Dzieci, które się im urodzą, mogą wejść do zgromadzenia Pana w trzecim pokoleniu.
Czystość w obozie Izraelitów
10 Gdy wyruszysz z obozem przeciwko twemu nieprzyjacielowi, wystrzegaj się wszelkiej złej rzeczy. 11 Jeżeli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu nocnej polucji, niech wyjdzie poza obóz i niech do niego nie wraca. 12 Pod wieczór ma obmyć się wodą i po zachodzie słońca może powrócić do obozu. 13 A ustronne miejsce będziesz miał poza obozem, tam będziesz wychodził na zewnątrz. 14 Będziesz miał łopatkę wśród swoich narzędzi, a gdy usiądziesz na zewnątrz, wykopiesz nią dołek, usiądziesz, a potem nią zakopiesz swoje odchody, 15 gdyż Pan, twój Bóg, przechadza się po twoim obozie, aby cię chronić i wydać ci twoich nieprzyjaciół. Niech twój obóz będzie święty i niech nie widzi u ciebie nic odrażającego, aby się od ciebie nie odwrócił.
Różne przepisy
16 Nie wydasz właścicielowi jego niewolnika, który się u ciebie schronił przed swoim panem. 17 Niech zamieszka z tobą wśród twoich, w miejscu, które wybrał, w jednym z twoich miast, gdzie mu będzie dobrze. Nie krzywdź go!
18 Nierządnicy sakralnej nie będzie pośród córek Izraela i nie będzie mężczyzny uprawiającego nierząd sakralny pośród synów Izraela. 19 Nie przyniesiesz zapłaty nierządnicy i zarobku psa do domu Pana, twego Boga, jako wypełnienie jakiegoś ślubu, gdyż jedno i drugie jest obrzydliwością dla Pana, twego Boga.
20 Nie będziesz pożyczał twemu bratu na procent pieniędzy, żywności ani jakiejkolwiek innej rzeczy. 21 Obcemu możesz pożyczać na procent, ale twemu bratu nie będziesz pożyczał na procent, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, we wszelkim twoim przedsięwzięciu na ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść.
22 Gdy będziesz składał ślub Panu, twemu Bogu, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż Pan, twój Bóg, będzie się tego od ciebie domagał, a na tobie będzie ciążył grzech. 23 Jeśli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu. 24 Uważaj na to, co mówisz i postępuj tak, jak ślubowałeś Panu, twemu Bogu, dobrowolnie, jak to wypowiedziałeś swymi ustami.
25 Gdy wejdziesz do winnicy twego bliźniego, możesz jeść winogrona, ile tylko zechcesz, do syta, ale do swego kosza ich nie kładź.
26 Gdy wejdziesz w zboże swego bliźniego, możesz ręką zrywać kłosy, ale nie zapuszczaj sierpa w zboże twego bliźniego.