Prawo dotyczące kapłanów
1 Całe plemię Lewiego – kapłani-lewici – nie będzie miało działu i dziedzictwa z Izraelem. Będzie żywić się z ofiar spalanych dla Pana i z Jego dziedzictwa. 2 Nie będzie miało dziedzictwa pośród swoich braci. Pan będzie jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
3 A takie będzie prawo kapłanów wobec ludu, składającego ofiarę: z wołu lub z owcy będzie dana kapłanowi łopatka, szczęki i żołądek. 4 Oddasz mu pierwociny twego zboża, moszczu, oliwy, pierwociny wełny twoich owiec. 5 Jego bowiem wybrał Pan, twój Bóg, spośród wszystkich twoich plemion, aby sprawował służbę w imię Pana, on i jego synowie przez wszystkie dni.
6 A jeśli lewita zechce pójść z jednego z twoich miast w całym Izraelu, gdzie przebywa, i przyjdzie, kiedy zechce, na miejsce, które Pan wybierze, 7 i będzie służył w imię Pana, swego Boga, jak wszyscy jego bracia, lewici, którzy tam pełnią służbę przed Panem, 8 to będzie jadł z równego działu, bez potrzeby korzystania z ojcowizny.
Ostrzeżenie przed pogańskimi praktykami
9 Kiedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie, nie ucz się czynić obrzydliwości tych narodów. 10 Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto by przeprowadzał swego syna i córkę przez ogień, uprawiał wróżby, przepowiednie i czary, 11 ani zaklinacz, wywoływacz duchów, ani znachor i poszukujący rady u zmarłych. 12 Bowiem obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to praktykuje. Z powodu tych obrzydliwości Pan, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. 13 Będziesz nienaganny przed Panem, swoim Bogiem, 14 bo te narody, które wydziedziczysz, słuchają przepowiadaczy i wróżbiarzy, ale tobie Pan, twój Bóg, na to nie pozwala.
Zapowiedź wzbudzenia proroka podobnego do Mojżesza
15 Pan, twój Bóg, wzbudzi tobie spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka podobnego do mnie. Jego będziecie słuchać. 16 Zgodnie z tym, o co prosiłeś Pana, twego Boga, na Horebie w dniu zgromadzenia: Niech już więcej nie słucham głosu Pana, mego Boga, i niech nie widzę tego wielkiego ognia, żebym nie umarł. 17 Wtedy Pan powiedział do mnie: Słusznie powiedzieli. 18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta Moje słowa i będzie mówił do nich wszystko, co mu nakażę. 19 Jeśli więc ktoś nie usłucha Moich słów, które będzie wypowiadał w Moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim. 20 Jednakże prorok, który uniesie się pychą, wypowiadając słowo w Moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, a które będzie wypowiadał w imieniu innych bogów, to taki prorok ma ponieść śmierć. 21 A gdy powiesz w swoim sercu: Jak poznam słowo, którego Pan nie powiedział? 22 Jeżeli prorok będzie mówił w imieniu Pana, a to słowo się nie spełni i nie ziści, to znaczy, że jest to słowo, którego nie wypowiedział Pan. Wypowiedział je prorok w pysze. Nie obawiaj się go.
Prawo dotyczące kapłanów
1 Całe plemię Lewiego – kapłani-lewici – nie będzie miało działu i dziedzictwa z Izraelem. Będzie żywić się z ofiar spalanych dla Pana i z Jego dziedzictwa. 2 Nie będzie miało dziedzictwa pośród swoich braci. Pan będzie jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
3 A takie będzie prawo kapłanów wobec ludu, składającego ofiarę: z wołu lub z owcy będzie dana kapłanowi łopatka, szczęki i żołądek. 4 Oddasz mu pierwociny twego zboża, moszczu, oliwy, pierwociny wełny twoich owiec. 5 Jego bowiem wybrał Pan, twój Bóg, spośród wszystkich twoich plemion, aby sprawował służbę w imię Pana, on i jego synowie przez wszystkie dni.
6 A jeśli lewita zechce pójść z jednego z twoich miast w całym Izraelu, gdzie przebywa, i przyjdzie, kiedy zechce, na miejsce, które Pan wybierze, 7 i będzie służył w imię Pana, swego Boga, jak wszyscy jego bracia, lewici, którzy tam pełnią służbę przed Panem, 8 to będzie jadł z równego działu, bez potrzeby korzystania z ojcowizny.
Ostrzeżenie przed pogańskimi praktykami
9 Kiedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje tobie, nie ucz się czynić obrzydliwości tych narodów. 10 Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto by przeprowadzał swego syna i córkę przez ogień, uprawiał wróżby, przepowiednie i czary, 11 ani zaklinacz, wywoływacz duchów, ani znachor i poszukujący rady u zmarłych. 12 Bowiem obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to praktykuje. Z powodu tych obrzydliwości Pan, twój Bóg, wypędza ich przed tobą. 13 Będziesz nienaganny przed Panem, swoim Bogiem, 14 bo te narody, które wydziedziczysz, słuchają przepowiadaczy i wróżbiarzy, ale tobie Pan, twój Bóg, na to nie pozwala.
Zapowiedź wzbudzenia proroka podobnego do Mojżesza
15 Pan, twój Bóg, wzbudzi tobie spośród ciebie, spośród twoich braci, proroka podobnego do mnie. Jego będziecie słuchać. 16 Zgodnie z tym, o co prosiłeś Pana, twego Boga, na Horebie w dniu zgromadzenia: Niech już więcej nie słucham głosu Pana, mego Boga, i niech nie widzę tego wielkiego ognia, żebym nie umarł. 17 Wtedy Pan powiedział do mnie: Słusznie powiedzieli. 18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta Moje słowa i będzie mówił do nich wszystko, co mu nakażę. 19 Jeśli więc ktoś nie usłucha Moich słów, które będzie wypowiadał w Moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim. 20 Jednakże prorok, który uniesie się pychą, wypowiadając słowo w Moim imieniu, którego mu nie nakazałem mówić, a które będzie wypowiadał w imieniu innych bogów, to taki prorok ma ponieść śmierć. 21 A gdy powiesz w swoim sercu: Jak poznam słowo, którego Pan nie powiedział? 22 Jeżeli prorok będzie mówił w imieniu Pana, a to słowo się nie spełni i nie ziści, to znaczy, że jest to słowo, którego nie wypowiedział Pan. Wypowiedział je prorok w pysze. Nie obawiaj się go.