Święto Paschy
1 Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę ku czci Pana, twego Boga, gdyż w miesiącu Abib wyprowadził cię Pan, twój Bóg, nocą z Egiptu. 2 Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, twego Boga, owce i bydło, na miejscu, które wybierze Pan na mieszkanie dla swego Imienia. 3 Nie będziesz jadł z nią nic kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł przaśniki, chleb nędzy, ponieważ w pośpiechu wychodziłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał ten dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twego życia. 4 Przez siedem dni nie pojawi się u ciebie zakwas w całej twojej posiadłości. Nie pozostanie na noc, do rana, nic z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem poprzedniego dnia. 5 Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w jakimkolwiek twoim mieście, które Pan, twój Bóg, daje tobie. 6 Tylko na miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia. Tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem, po zachodzie słońca, w porze twego wyjścia z Egiptu. 7 Upieczesz i zjesz na miejscu, które wybierze sobie Pan, twój Bóg, a rano opuścisz to miejsce i pójdziesz do swoich namiotów. 8 Przez sześć dni będziesz jadł przaśniki, a siódmego dnia będzie uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
Święto Tygodni
9 Odliczysz sobie siedem tygodni. Od momentu zapuszczenia sierpa w zboże rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. 10 Będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, twego Boga, obfitością darów twojej ręki, które złożysz, według tego, jak pobłogosławił cię Pan, twój Bóg. 11 Będziesz się radował przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia, ty i twój syn, twoja córka, twój sługa i służąca oraz lewita, który przebywa w twoich bramach, a także przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają u ciebie. 12 Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz więc przestrzegał wypełniania tych ustaw.
Święto Namiotów
13 Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego klepiska i swojej tłoczni. 14 Będziesz się weselił w twoje święto ty i twój syn, córka, twój sługa i służąca, lewita, przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają w twoich bramach. 15 Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, twego Boga, na miejscu, które wybierze Pan, gdyż będzie ci błogosławił Pan, twój Bóg, we wszystkich twoich zbiorach i we wszelkiej pracy twoich rąk i będziesz naprawdę radosny.
Pielgrzymki
16 Trzy razy w roku pojawi się każdy mężczyzna przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów. Ale nie pojawi się przed Panem z próżnymi rękami. 17 Każdy przyjdzie z podarunkiem w ręku, zgodnie z błogosławieństwem Pana, twego Boga, którego ci udzielił.
Sędziowie
18 Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich twoich bramach, które Pan, twój Bóg, daje tobie dla twoich plemion. Oni będą sprawiedliwie sądzili lud. 19 Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i wykrzywia słowa sprawiedliwych. 20 Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie.
Nadużycia w zakresie kultu
21 Nie posadzisz sobie żadnego drzewa jako aszery obok ołtarza Pana, twego Boga, który sobie wzniesiesz. 22 Nie postawisz sobie steli, której nienawidzi Pan, twój Bóg.
Święto Paschy
1 Przestrzegaj miesiąca Abib i obchodź Paschę ku czci Pana, twego Boga, gdyż w miesiącu Abib wyprowadził cię Pan, twój Bóg, nocą z Egiptu. 2 Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana, twego Boga, owce i bydło, na miejscu, które wybierze Pan na mieszkanie dla swego Imienia. 3 Nie będziesz jadł z nią nic kwaszonego. Przez siedem dni będziesz jadł przaśniki, chleb nędzy, ponieważ w pośpiechu wychodziłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał ten dzień twego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twego życia. 4 Przez siedem dni nie pojawi się u ciebie zakwas w całej twojej posiadłości. Nie pozostanie na noc, do rana, nic z mięsa, które złożysz na ofiarę wieczorem poprzedniego dnia. 5 Nie będziesz mógł składać ofiary paschalnej w jakimkolwiek twoim mieście, które Pan, twój Bóg, daje tobie. 6 Tylko na miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia. Tam złożysz ofiarę paschalną wieczorem, po zachodzie słońca, w porze twego wyjścia z Egiptu. 7 Upieczesz i zjesz na miejscu, które wybierze sobie Pan, twój Bóg, a rano opuścisz to miejsce i pójdziesz do swoich namiotów. 8 Przez sześć dni będziesz jadł przaśniki, a siódmego dnia będzie uroczyste zgromadzenie ku czci Pana, twego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy.
Święto Tygodni
9 Odliczysz sobie siedem tygodni. Od momentu zapuszczenia sierpa w zboże rozpoczniesz liczyć te siedem tygodni. 10 Będziesz obchodził Święto Tygodni ku czci Pana, twego Boga, obfitością darów twojej ręki, które złożysz, według tego, jak pobłogosławił cię Pan, twój Bóg. 11 Będziesz się radował przed Panem, twoim Bogiem, w miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia, ty i twój syn, twoja córka, twój sługa i służąca oraz lewita, który przebywa w twoich bramach, a także przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają u ciebie. 12 Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz więc przestrzegał wypełniania tych ustaw.
Święto Namiotów
13 Będziesz obchodził Święto Namiotów przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego klepiska i swojej tłoczni. 14 Będziesz się weselił w twoje święto ty i twój syn, córka, twój sługa i służąca, lewita, przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają w twoich bramach. 15 Przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, twego Boga, na miejscu, które wybierze Pan, gdyż będzie ci błogosławił Pan, twój Bóg, we wszystkich twoich zbiorach i we wszelkiej pracy twoich rąk i będziesz naprawdę radosny.
Pielgrzymki
16 Trzy razy w roku pojawi się każdy mężczyzna przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Namiotów. Ale nie pojawi się przed Panem z próżnymi rękami. 17 Każdy przyjdzie z podarunkiem w ręku, zgodnie z błogosławieństwem Pana, twego Boga, którego ci udzielił.
Sędziowie
18 Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich twoich bramach, które Pan, twój Bóg, daje tobie dla twoich plemion. Oni będą sprawiedliwie sądzili lud. 19 Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i wykrzywia słowa sprawiedliwych. 20 Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie.
Nadużycia w zakresie kultu
21 Nie posadzisz sobie żadnego drzewa jako aszery obok ołtarza Pana, twego Boga, który sobie wzniesiesz. 22 Nie postawisz sobie steli, której nienawidzi Pan, twój Bóg.