Inne praktyki zabobonne
1 Jesteście synami Pana, waszego Boga. Nie będziecie nacinać skóry ani golić głowy nad czołem na znak żałoby po zmarłym. 2 Ty bowiem jesteś ludem świętym dla Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, abyś był Mu ludem na własność.
3 Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. 4 A oto zwierzęta, które będziecie jedli: wół, owca, koza, 5 jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół, kozica. 6 Możecie jeść każde zwierzę mające rozdzielone kopyto, to jest rozdzieloną na dwoje racicę i przeżuwające pokarm. Takie zwierzęta będziecie jedli. 7 Nie będziecie jedli tylko tego, co albo przeżuwa pokarm, albo ma podzielone kopyto, czyli racicę, to jest: wielbłąda, zająca, góralka. Chociaż przeżuwają pokarm, nie mają rozdzielonego kopyta. Są one dla was nieczyste. 8 Także wieprz jest dla was nieczysty, bo chociaż ma rozdzielone kopyto, to jednak nie przeżuwa. Nie będziecie jedli jego mięsa i nie będziecie dotykać jego padliny.
9 Z tego, co jest w wodzie, będziecie jedli wszystko, co ma płetwy i łuski. 10 Niczego zaś, co nie ma płetw ani łusek, nie będziecie jedli. Będzie to dla was nieczyste.
11 Będziecie jeść wszelkie czyste ptactwo. 12 A oto których z nich jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego i orła morskiego, 13 kani, sępa i sokoła, według ich gatunków, 14 żadnego kruka, według jego gatunku, 15 strusia, sowy, mewy i jastrzębia, według jego gatunku, 16 puszczyka, ibisa, łabędzia, 17 pelikana, ścierwnika, kormorana, 18 czapli, bociana, według jego gatunku, dudka i nietoperza. 19 Także wszelki skrzydlaty owad będzie dla was nieczysty. Nie będziecie go jedli. 20 Natomiast wszelkie czyste ptactwo będziecie jedli.
21 Nie będziecie jedli żadnej padliny. Dasz ją do jedzenia przybyszowi, który przebywa w twoich bramach lub sprzedasz obcemu, ponieważ jesteś ludem świętym dla Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
Przepisy dotyczące dziesięciny
22 Będziesz oddawał dziesięcinę ze wszystkich plonów twego zasiewu, które rokrocznie wydaje pole. 23 Będziesz jadł przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybrał na mieszkanie dla swego Imienia, dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy oraz z pierworodnych twego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, twego Boga, przez wszystkie dni. 24 A jeśli będzie daleka twoja droga i nie będziesz mógł tego tam zanieść, gdyż będzie to miejsce zbyt oddalone od ciebie, które wybrał Pan, twój Bóg, aby tam umieścić swoje Imię, gdy pobłogosławi cię Pan, twój Bóg, 25 wtedy wymienisz to na srebro, weźmiesz to srebro do ręki i pójdziesz na miejsce, które ci wskaże Pan, twój Bóg. 26 I wydasz to srebro na wszystko, czego zapragnie twoja dusza: na bydło, trzodę, wino, sycerę – na wszystko, czego sobie zażyczysz. Tam będziesz jadł przed Panem, twoim Bogiem, i będziesz się radował ty i twoja rodzina. 27 Nie zapomnisz też o lewicie, który przebywa w twoich bramach, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą.
Dziesięciny trzyletnie
28 Po upływie trzech lat odłożysz całą dziesięcinę swoich zbiorów tego roku i złożysz ją w swoich bramach. 29 Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma działu i dziedzictwa z tobą, także przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają w twoich bramach. Będą jedli i nasycą się, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, w każdym dziele twoich rąk, które będziesz wykonywał.
Inne praktyki zabobonne
1 Jesteście synami Pana, waszego Boga. Nie będziecie nacinać skóry ani golić głowy nad czołem na znak żałoby po zmarłym. 2 Ty bowiem jesteś ludem świętym dla Pana, twego Boga, i ciebie wybrał Pan spośród wszystkich narodów, które są na ziemi, abyś był Mu ludem na własność.
3 Nie będziesz jadł nic obrzydliwego. 4 A oto zwierzęta, które będziecie jedli: wół, owca, koza, 5 jeleń, gazela, daniel, koziorożec, antylopa, bawół, kozica. 6 Możecie jeść każde zwierzę mające rozdzielone kopyto, to jest rozdzieloną na dwoje racicę i przeżuwające pokarm. Takie zwierzęta będziecie jedli. 7 Nie będziecie jedli tylko tego, co albo przeżuwa pokarm, albo ma podzielone kopyto, czyli racicę, to jest: wielbłąda, zająca, góralka. Chociaż przeżuwają pokarm, nie mają rozdzielonego kopyta. Są one dla was nieczyste. 8 Także wieprz jest dla was nieczysty, bo chociaż ma rozdzielone kopyto, to jednak nie przeżuwa. Nie będziecie jedli jego mięsa i nie będziecie dotykać jego padliny.
9 Z tego, co jest w wodzie, będziecie jedli wszystko, co ma płetwy i łuski. 10 Niczego zaś, co nie ma płetw ani łusek, nie będziecie jedli. Będzie to dla was nieczyste.
11 Będziecie jeść wszelkie czyste ptactwo. 12 A oto których z nich jeść nie będziecie: orła, sępa czarnego i orła morskiego, 13 kani, sępa i sokoła, według ich gatunków, 14 żadnego kruka, według jego gatunku, 15 strusia, sowy, mewy i jastrzębia, według jego gatunku, 16 puszczyka, ibisa, łabędzia, 17 pelikana, ścierwnika, kormorana, 18 czapli, bociana, według jego gatunku, dudka i nietoperza. 19 Także wszelki skrzydlaty owad będzie dla was nieczysty. Nie będziecie go jedli. 20 Natomiast wszelkie czyste ptactwo będziecie jedli.
21 Nie będziecie jedli żadnej padliny. Dasz ją do jedzenia przybyszowi, który przebywa w twoich bramach lub sprzedasz obcemu, ponieważ jesteś ludem świętym dla Pana, twego Boga. Nie będziesz gotował koźlęcia w mleku jego matki.
Przepisy dotyczące dziesięciny
22 Będziesz oddawał dziesięcinę ze wszystkich plonów twego zasiewu, które rokrocznie wydaje pole. 23 Będziesz jadł przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybrał na mieszkanie dla swego Imienia, dziesięcinę z twego zboża, moszczu i oliwy oraz z pierworodnych twego bydła i trzody, abyś się uczył bojaźni Pana, twego Boga, przez wszystkie dni. 24 A jeśli będzie daleka twoja droga i nie będziesz mógł tego tam zanieść, gdyż będzie to miejsce zbyt oddalone od ciebie, które wybrał Pan, twój Bóg, aby tam umieścić swoje Imię, gdy pobłogosławi cię Pan, twój Bóg, 25 wtedy wymienisz to na srebro, weźmiesz to srebro do ręki i pójdziesz na miejsce, które ci wskaże Pan, twój Bóg. 26 I wydasz to srebro na wszystko, czego zapragnie twoja dusza: na bydło, trzodę, wino, sycerę – na wszystko, czego sobie zażyczysz. Tam będziesz jadł przed Panem, twoim Bogiem, i będziesz się radował ty i twoja rodzina. 27 Nie zapomnisz też o lewicie, który przebywa w twoich bramach, ponieważ nie ma on działu i dziedzictwa z tobą.
Dziesięciny trzyletnie
28 Po upływie trzech lat odłożysz całą dziesięcinę swoich zbiorów tego roku i złożysz ją w swoich bramach. 29 Wtedy przyjdzie lewita, ponieważ nie ma działu i dziedzictwa z tobą, także przybysz, sierota i wdowa, którzy przebywają w twoich bramach. Będą jedli i nasycą się, aby błogosławił ci Pan, twój Bóg, w każdym dziele twoich rąk, które będziesz wykonywał.