KODEKS DEUTERONOMICZNY
1 Oto ustawy i nakazy, których będziecie przestrzegać i wypełniać je w ziemi, którą Pan, Bóg twoich ojców, dał w posiadanie tobie po wszystkie dni waszego życia na ziemi.
Jedno miejsce kultu
2 Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, na których służyły bogom narody, którymi zawładniecie. 3 Zburzysz ich ołtarze, rozwalisz ich stele, ich aszery spalisz w ogniu, a posągi ich bóstw roztrzaskasz. W ten sposób zetrzecie ich imiona z tego miejsca.
4 Nie tak będziecie postępować wobec Pana, waszego Boga, 5 ale będziecie szukać miejsca, które wybierze Pan, wasz Bóg, spomiędzy wszystkich waszych plemion, aby tam trwale przebywało i zamieszkało Jego Imię. Tam będziesz przychodził. 6 Tam będziecie składać wasze ofiary całopalne, ofiary krwawe, dziesięciny i ofiarę waszych rąk, waszych ślubowań i dobrowolne ofiary oraz pierworodne z waszego bydła i trzody. 7 Będziecie je tam jedli przed Panem, waszym Bogiem, i będziecie się radowali całym dobytkiem waszych rąk, wy i wasze rodziny, którymi pobłogosławił cię Pan, twój Bóg.
8 Nie będziecie czynić tak, jak to my dzisiaj czynimy, każdy według własnego uznania. 9 Gdyż nie przyszliście jeszcze teraz ani do miejsca odpoczynku, ani do dziedzictwa, które Pan, twój Bóg, daje tobie.
10 Ale gdy przekroczycie Jordan i zamieszkacie w ziemi, którą Pan, wasz Bóg, da wam w posiadanie, wtedy da wam odpocząć od wszystkich waszych nieprzyjaciół dookoła i będziecie mieszkali bezpiecznie. 11 Wówczas na to miejsce, które wybierze Pan, wasz Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia, będziecie przynosić wszystko, co ja wam nakazuję: wasze ofiary całopalne, ofiary krwawe i wasze dziesięciny, ofiary waszych rąk i wszystko, co najlepsze z waszych ślubowań, które będziecie składać Panu. 12 Będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem, wy i wasi synowie i córki, wasze sługi i służące oraz lewita, który jest w waszych bramach, gdyż nie ma on działu i dziedzictwa z wami.
Ofiary
13 Strzeż się, abyś nie składał swoich ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, 14 lecz tylko na miejscu, które wybierze Pan w jednym z twoich plemion. Tam będziesz składał swoje całopalenia i będziesz tam czynił wszystko, co ja ci nakażę.
15 Ilekroć jednak zapragnie twoja dusza, będziesz mógł zabijać i jeść mięso z błogosławieństwem Pana, twego Boga, które dał tobie, we wszystkich twoich bramach. Będzie je jadł nieczysty i czysty, jak się je gazelę czy jelenia. 16 Tylko krwi nie będziecie jedli, wylejecie ją na ziemię jak wodę. 17 Nie będziesz mógł jeść w twoich bramach dziesięciny z twego zboża, z moszczu, oliwy, z pierworodnych bydła i trzody ani niczego, co ślubowałeś, ani twoich dobrowolnych ofiar, ani daniny twoich rąk. 18 Jedynie przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, będziesz je jadł ty i twój syn, i córka, twój sługa i służąca oraz lewita, który przebywa w twoich bramach. I będziesz się weselił przed Panem, twoim Bogiem, ze wszystkiego, co osiągnie twoja ręka. 19 Strzeż się, abyś nie zaniedbywał swoich powinności wobec lewity przez wszystkie twoje dni na ziemi.
20 Gdy zaś Pan, twój Bóg, rozszerzy twoje granice, jak ci zapowiedział, a ty powiesz: Chcę jeść mięso, ponieważ zapragnie twoja dusza jeść mięso, to według pragnienia twojej duszy będziesz mógł jeść mięso. 21 Jeżeli będzie od ciebie odległe to miejsce, które wybierze Pan, twój Bóg, aby tam umieścić swoje Imię, to możesz zabijać z twego bydła i z trzody, które dał ci Pan, tak jak ci nakazałem, i będziesz mógł jeść w twoich bramach według pragnienia twej duszy. 22 Będziesz jednak je jadł tak, jak się je gazelę lub jelenia. Zarówno nieczysty jak i czysty będzie je jadł. 23 Tylko bądź wytrwały, abyś nie jadł krwi, ponieważ we krwi jest życie. Nie będziesz jadł życia z mięsem. 24 Nie będziesz jej jadł, wylejesz ją na ziemię jak wodę. 25 Nie będziesz jej jadł, aby ci było dobrze, a po tobie twoim synom, gdy będziesz czynił to, co jest słuszne w oczach Pana. 26 Tylko nakazane tobie rzeczy poświęcone, posiadane i ślubowane przez ciebie, weźmiesz i przyniesiesz na miejsce, które wybierze Pan. 27 I złożysz swoje całopalenia, mięso i krew, na ołtarzu Pana, twego Boga. Krew z twoich ofiar krwawych wylejesz na ołtarz Pana, twego Boga, a mięso zjesz. 28 Przestrzegaj i słuchaj wszystkich tych słów, które ja tobie nakazuję, aby było dobrze tobie i twemu potomstwu na wieki, gdy będziesz czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, twego Boga.
Przestroga przed bałwochwalstwem
29 Gdy wytępi Pan, twój Bóg, narody, do których idziesz, aby je wydziedziczyć, gdy weźmiesz je w posiadanie i zamieszkasz w ich ziemi, 30 wówczas strzeż się, abyś nie został zwiedziony, idąc za nimi. A po ich wytępieniu przed tobą, byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak służyły te narody swoim bogom, tak i ja będę czynił. 31 Nie będziesz tak czynił Panu, twemu Bogu, gdyż dla Pana to wszystko jest obrzydliwością i nienawidzi tego, co czyniły one dla swych bogów, gdyż nawet swoich synów i córki spalały w ogniu dla swoich bogów.
KODEKS DEUTERONOMICZNY
1 Oto ustawy i nakazy, których będziecie przestrzegać i wypełniać je w ziemi, którą Pan, Bóg twoich ojców, dał w posiadanie tobie po wszystkie dni waszego życia na ziemi.
Jedno miejsce kultu
2 Doszczętnie zniszczycie wszystkie miejsca na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym zielonym drzewem, na których służyły bogom narody, którymi zawładniecie. 3 Zburzysz ich ołtarze, rozwalisz ich stele, ich aszery spalisz w ogniu, a posągi ich bóstw roztrzaskasz. W ten sposób zetrzecie ich imiona z tego miejsca.
4 Nie tak będziecie postępować wobec Pana, waszego Boga, 5 ale będziecie szukać miejsca, które wybierze Pan, wasz Bóg, spomiędzy wszystkich waszych plemion, aby tam trwale przebywało i zamieszkało Jego Imię. Tam będziesz przychodził. 6 Tam będziecie składać wasze ofiary całopalne, ofiary krwawe, dziesięciny i ofiarę waszych rąk, waszych ślubowań i dobrowolne ofiary oraz pierworodne z waszego bydła i trzody. 7 Będziecie je tam jedli przed Panem, waszym Bogiem, i będziecie się radowali całym dobytkiem waszych rąk, wy i wasze rodziny, którymi pobłogosławił cię Pan, twój Bóg.
8 Nie będziecie czynić tak, jak to my dzisiaj czynimy, każdy według własnego uznania. 9 Gdyż nie przyszliście jeszcze teraz ani do miejsca odpoczynku, ani do dziedzictwa, które Pan, twój Bóg, daje tobie.
10 Ale gdy przekroczycie Jordan i zamieszkacie w ziemi, którą Pan, wasz Bóg, da wam w posiadanie, wtedy da wam odpocząć od wszystkich waszych nieprzyjaciół dookoła i będziecie mieszkali bezpiecznie. 11 Wówczas na to miejsce, które wybierze Pan, wasz Bóg, na mieszkanie dla swego Imienia, będziecie przynosić wszystko, co ja wam nakazuję: wasze ofiary całopalne, ofiary krwawe i wasze dziesięciny, ofiary waszych rąk i wszystko, co najlepsze z waszych ślubowań, które będziecie składać Panu. 12 Będziecie się weselić przed Panem, waszym Bogiem, wy i wasi synowie i córki, wasze sługi i służące oraz lewita, który jest w waszych bramach, gdyż nie ma on działu i dziedzictwa z wami.
Ofiary
13 Strzeż się, abyś nie składał swoich ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz, 14 lecz tylko na miejscu, które wybierze Pan w jednym z twoich plemion. Tam będziesz składał swoje całopalenia i będziesz tam czynił wszystko, co ja ci nakażę.
15 Ilekroć jednak zapragnie twoja dusza, będziesz mógł zabijać i jeść mięso z błogosławieństwem Pana, twego Boga, które dał tobie, we wszystkich twoich bramach. Będzie je jadł nieczysty i czysty, jak się je gazelę czy jelenia. 16 Tylko krwi nie będziecie jedli, wylejecie ją na ziemię jak wodę. 17 Nie będziesz mógł jeść w twoich bramach dziesięciny z twego zboża, z moszczu, oliwy, z pierworodnych bydła i trzody ani niczego, co ślubowałeś, ani twoich dobrowolnych ofiar, ani daniny twoich rąk. 18 Jedynie przed Panem, twoim Bogiem, na miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, będziesz je jadł ty i twój syn, i córka, twój sługa i służąca oraz lewita, który przebywa w twoich bramach. I będziesz się weselił przed Panem, twoim Bogiem, ze wszystkiego, co osiągnie twoja ręka. 19 Strzeż się, abyś nie zaniedbywał swoich powinności wobec lewity przez wszystkie twoje dni na ziemi.
20 Gdy zaś Pan, twój Bóg, rozszerzy twoje granice, jak ci zapowiedział, a ty powiesz: Chcę jeść mięso, ponieważ zapragnie twoja dusza jeść mięso, to według pragnienia twojej duszy będziesz mógł jeść mięso. 21 Jeżeli będzie od ciebie odległe to miejsce, które wybierze Pan, twój Bóg, aby tam umieścić swoje Imię, to możesz zabijać z twego bydła i z trzody, które dał ci Pan, tak jak ci nakazałem, i będziesz mógł jeść w twoich bramach według pragnienia twej duszy. 22 Będziesz jednak je jadł tak, jak się je gazelę lub jelenia. Zarówno nieczysty jak i czysty będzie je jadł. 23 Tylko bądź wytrwały, abyś nie jadł krwi, ponieważ we krwi jest życie. Nie będziesz jadł życia z mięsem. 24 Nie będziesz jej jadł, wylejesz ją na ziemię jak wodę. 25 Nie będziesz jej jadł, aby ci było dobrze, a po tobie twoim synom, gdy będziesz czynił to, co jest słuszne w oczach Pana. 26 Tylko nakazane tobie rzeczy poświęcone, posiadane i ślubowane przez ciebie, weźmiesz i przyniesiesz na miejsce, które wybierze Pan. 27 I złożysz swoje całopalenia, mięso i krew, na ołtarzu Pana, twego Boga. Krew z twoich ofiar krwawych wylejesz na ołtarz Pana, twego Boga, a mięso zjesz. 28 Przestrzegaj i słuchaj wszystkich tych słów, które ja tobie nakazuję, aby było dobrze tobie i twemu potomstwu na wieki, gdy będziesz czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, twego Boga.
Przestroga przed bałwochwalstwem
29 Gdy wytępi Pan, twój Bóg, narody, do których idziesz, aby je wydziedziczyć, gdy weźmiesz je w posiadanie i zamieszkasz w ich ziemi, 30 wówczas strzeż się, abyś nie został zwiedziony, idąc za nimi. A po ich wytępieniu przed tobą, byś nie szukał ich bogów, mówiąc: Jak służyły te narody swoim bogom, tak i ja będę czynił. 31 Nie będziesz tak czynił Panu, twemu Bogu, gdyż dla Pana to wszystko jest obrzydliwością i nienawidzi tego, co czyniły one dla swych bogów, gdyż nawet swoich synów i córki spalały w ogniu dla swoich bogów.